גביית מע''מ מצד ג' - סעיף 106

סעיף 106 לחוק מע"מ נועד לטפל באותם מקרים בהם ניתן לגבות חוב של חייב אצל צד ג'. מטרת החוק למנוע סיכול גביית חוב מס סופי, כאשר בפועל מתבצעת הברחת נכסים במגמה למנוע תשלום חוב מס.

סעיף 106(ב) לחוק קובע תנאים מצטברים, המאפשרים גבייה אצל צד שלישי:
לחברה החייבת יש חוב מס סופי - עליו לא ניתן עוד להשיג או לערער; ושניתן לגבותו בהליכי גבייה לפי פקודת המיסים (גבייה) (ראה בש"א (חי') 17958/07 טי אנד אל אקספרס בע"מ נ' מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ, להלן: פרשת טי אנד אל אקספרס).

החברה החייבת מעבירה את נכסיה בלא תמורה, או מתפרקת ומעבירה נכסיה למי שיש לה עמו יחסים מיוחדים, בלא תמורה או בתמורה חלקית;
ההעברה נעשתה באופן שלחברה החייבת-המעבירה לא נותרו אמצעים לסילוק החוב.
ועל-פי סעיף קטן (1), כאשר "המעביר" ו"הנעבר" הם חבר בני אדם.

סעיף 106(ב1) של החוק דורש קיומם של תנאים מצטברים דומים, אלא שלפיו העברת הפעילות נעשתה לחבר בני אדם אחר שיש בו במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם.

בנוגע לקיומם של "יחסים מיוחדים" די בכך שאחד הצדדים לעסקה נושא משרה בעסקו של האחר, או כאשר הצדדים לעסקה הם קרובי משפחה, הכוללים גם "הורה" ו"אח" (ראה סעיף 106 לחוק מע"מ הפנה להגדרה "יחסים מיוחדים" שבסעיף 129 לפקודת המכס [נוסח חדש], תשי"ז-1974 (להלן: פקודת המכס), (וכן ראה סעיפים 129(1)(א) ו- 129(1)(ח)).

נתמלאו התנאים המפורטים לעיל, רשאית רשות המס לגבות המס מצד ג', הנעבר, ובלבד שלא ייגבה סכום הגבוה משווי הנכסים המועברים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מנהלי מע''מ

 2. סעיף 12 לחוק מע"מ

 3. מחדל בחקירת מע''מ

 4. מע''מ על היטל הטמנה

 5. עקרון ההקבלה מע''מ

 6. אי הגשת דוחות מע''מ

 7. מע''מ ברשות הפלסטינית

 8. קיזוז מע''מ בתיק האישי

 9. נטל הראיה בערעור מע''מ

 10. מע''מ על ארוחות לעובדים

 11. שימוש לצורך עצמי מע''מ

 12. ביקורת מע''מ מורה נהיגה

 13. מע''מ על שכר טרחת עו''ד

 14. מע''מ על הלוואות למנהלים

 15. הפקדת ערבון בערעור מע''מ

 16. האם משלמים מע"מ על מים ?

 17. מע''מ על עסקת מכירת דירה

 18. מע''מ על מכירת קרקע באילת

 19. הגדרת ''תמורה'' לצרכי מע''מ

 20. חיוב מע''מ שותפות לא רשומה

 21. מע''מ על מכירת דירת מגורים

 22. ערעור לפי סעיף 83 לחוק מע''מ

 23. נטל הבאת הראיות בתביעות מע''מ

 24. מע''מ על פיצויים לפי סעיף 197

 25. גביית מע''מ מצד ג' - סעיף 106

 26. האם מחיר שוק מקרקעין כולל מע''מ

 27. מע''מ על השכרת נכס של מוסד כספי

 28. מע''מ על הוצאות הגנה של עורך דין

 29. בקשה לדחייה על הסף של ערעור מע''מ

 30. גביית יתר של מע''מ - תביעה ייצוגית

 31. מע''מ על שיחות טלפון מחו''ל לישראל

 32. גילוי חומר חסוי בתיק חקירה של מע''מ

 33. ניכוי מע''מ עוסק הרשום ברשות הפלסטינית

 34. האם אפשר להזדכות על המע"מ במכירת דירה ?

 35. תרומה תמיכה או סיוע: סעיף 12(א) לחוק המע"מ

 36. מע"מ חלקי על מכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין

 37. קבלת אישור לצורכי חוק מע"מ לא מספקת לפטור מארנונה מכח סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון