ועדה רפואית בקע דיסק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ועדה רפואית בקע דיסק:מדובר בערעור על החלטת הועדה הרפואית לערעורים מיום 3.3.04 אשר קבעה כי לא נותרה נכות למערער הקשורה לתאונת עבודה מיום 1.11.01.
המערער הועמד בפני ועדה רפואית לאחר תום תקופת הזמניות ותקופות אי כושר שונות.
הועדה הרפואית מדרג ראשון בדקה את המערער ביום 22.10.03, וביקשה לסכם ממצאיה לאחר שתומצא לה בדיקת MRI. הועדה סיכמה מסקנתה ביום 10.12.03, לאחר קבלת תוצאות הבדיקה מיום 28.11.03, וקבעה כי למרות שמדובר בבקע דיסק, תיפקודו השמור של המערער בבדיקה האובייקטיבית, לא הותירה נכות בעקבות התאונה.

 


המערער ערר על ההחלטה בוועדה הרפואית לעררים, וצרף נספח לחוות דעתו הרפואית של ד"ר אוחנה מיום 10.1.04. הועדה בדקה את המערער בדיקה קלינית ביום 3.3.04, וקבעה, כי עקב חוסר שיתוף פעולה מצד המערער, לא ניתן להעריך את נכותו . התרשמותה הכללית של הועדה היתה שאין נכות תפקודית הקשורה לתאונת העבודה.

מכאן הערעור לביה"ד.נ
 


נימוקי הערעור:

 
א. הועדה לא התייחסה בהחלטתה לאמור בחוו"ד של ד"ר אוחנה מיום 11.12.02, אישור רפואי משלים מיום 28.8.02, ונספח לחוו"ד מומחה מיום 10.1.04 (נספח ו' עד ח' לכתב הערעור). די בכך, לדעת המערער כדי לבטל ההחלטה ולהעביר עניינו להרכב אחר.ב
 
ב. הועדה לא נימקה מסקנתה בכל הקשור לחוו"ד של ד"ר אוחנה.ו
 
ג. הועדה קבעה, כי בשל חוסר שיתוף פעולה מצד המערער, לרבות התרשמותה הכללית, אין להעריך את נכותו. לדעת המערער, טעתה הוועדה בשיקול דעתה במקרה של פגיעה קשה בגבו של המערער.נ
 
ד.      הועדה הושפעה מהחלטת הוועדה מדרג ראשון שקבעה בממצאיה קביעה דומה.ב
 
ה. במקרה הנדון יש להחזיר עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר שכן הועדה הנוכחית הביעה כבר את דעתה, ואין להעביר לוועדה את הפרוטוקולים של הוועדות הקודמות.ו
 


המשיב טען, כי לא חלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה וכי מדובר בקביעות רפואיות ובנימוקי הערעור לא מועלות טענות משפטיות המצדיקות את התערבות בית הדין.

 


המערער הגיש תגובה לסיכומי המשיב ביום 10.8.04.

 


לאחר עיון בטענות הצדדים, מן הדין להעתר לערעור מהנימוקים הבאים:

 
א. בפני הועדה הרפואית לעררים הובא גם הנספח לחוות דעתו של ד"ר אוחנה מיום 10.1.04 ואין ספק, כי הועדה לא התייחסה לאמור בחוות דעת זו לרבות בחוות דעתו מיום 11.12.02 ולפיכך, למרות שהועדה קבעה שהמערער אינו משתף פעולה, הרי היה על הועדה להתייחס גם לאמור בחוות דעתו של ד"ר אוחנה, טרם מסקנתה הסופית. על פי הפסיקה, כאשר מובאת בפני הועדה חוות דעת של מומחה, על הועדה להתייחס לאמור בחוות הדעת ולפרט הנימוקים במידה וחוות הדעת מקובלת על הועדה, אם לאו.נ
במקרה הנדון, אמנם חוות הדעת המקורית של ד"ר אוחנה מ-11.12.02 הובאה בפני הועדה הרפואית לעררים שדנה בנכותו הזמנית של המערער, אולם מאז ועובר לכינוסה של הועדה הנוכחית, השלים ד"ר אוחנה חוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של המערער. על הועדה היה להתייחס ולו למסמך זה .ב
 
ב. טיעוני המשיב בסיכום טענותיו להצדקת אי התייחסות לממצאים של ד"ר אוחנה בשל חוסר שיתוף הפעולה, אינם עילה לדחות את הערעור. המשיב מפנה לפסק דין בתמיכה לטענתו, אולם מעיון בפסק הדין הנ"ל עולה, כי הועדה הרפואית לעררים שם פרטה מסקנתה למרות התנהגות המערער.(סעיף 11 לפסה"ד).ו
 
ג. הטענות הנוספות שהועלו מפי המערער בסיכום טענותיו אינן מהוות עילה להתערבות בהחלטת הועדה שכן מעיון בפרוטוקול הועדה עולה, כי מדובר בועדת מומחים שציינה מפורשות שהמערער התנגד התנגדות עזה לביצוע פעולות שונות שהתבקש ולא שיתף פעולה ולפיכך העובדה, כי לא ניתן להעריך את המוגבלות בתנועותיו, הינה החלטה סבירה בנסיבות העניין, אולם במקרה שכזה מן הראוי כי חברי הוועדה יפנו את תשומת ליבו של המבוטח, כי על פי התרשמותם אינו משתף פעולה.נ
 
ד. במקרה הנדון לא מצאתי מקום להעתר להשיב עניינו של המערער לועדה בהרכב שונה מחמת "דעה קדומה" או סיבות חריגות אחרות.ב
 
9.       לפיכך הערעור מתקבל. עניינו של המערער יוחזר לועדה בהרכבה הנוכחי. הועדה תבדוק המערער, תעיין בכל המסמכים הרפואיים שיוצגו בפניה ותתייחס במסקנתה ובממצאיה גם לאמור בנספח לחוות דעתו של ד"ר אוחנה (מיום 10.1.04) לאור ממצאי בדיקתה. הועדה תנמק מסקנתה.ו
 
10.   המשיב ישלם למערער הוצאות ושכר טרחת עו"ד בשיעור 1,500 ₪ + מע"מ.נ
 
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון