חדר ממ''ד - ליקויי בניה

בגין הליקוי של מבנה חדר הממ"ד, על פי חוו"ד שקיבלה התובעת, חלה פגיעה בשווי הדירה כתוצאה מאי ההתאמה בחדר הממ"ד בסך של 18,463 ₪.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בחדר ממ''ד:

בפני תביעה כספית ונזיקית בגין ליקויי בניה על סך 107,698 ₪.

בכתב התביעה טוענת התובעת, בין היתר, כדלקמן:

1. כי היא הבעלים של דירה הנמצאת ברח' שבט בנימין 28/19 באשדוד (להלן: "הדירה").

2. כי הנתבעת מכרה לתובעת את הדירה על פי הסכם מיום 20.6.2000 (להלן: "ההסכם") וכי קיבלה את החזקה בדירה ביום 23.4.2001.

3. כי בראשית שנת 2007 או בסמוך לכך גילתה כי קיימים בדירה ליקויים. התובעת פנתה לנתבעת בעניין זה אך הנתבעת לא שיתפה עימה פעולה.

4. כי פנתה לקבלת חוו"ד מומחה מחברת "טרמינל שירותי הנדסה מקוונים בע"מ" וחוות דעת זו צורפה כנספח ב' לכתב התביעה.

5. בגין הליקוי של מבנה חדר הממ"ד, על פי חוו"ד שקיבלה התובעת, חלה פגיעה בשווי הדירה כתוצאה מאי ההתאמה בחדר הממ"ד בסך של 18,463 ₪. חוות דעת בעניין זה צורפה כנספח ג' לכתב התביעה.

6. כי על הנתבעת לפצות את התובעת על כל נזקיה בגין הליקויים בשל אחריותה וחובתה על פי ההסכם.


הנתבעת הגישה כתב הגנה ובו טוענת, בין היתר, כדלקמן:

1. כי יש לדחות את התביעה על הסף בשל התיישנות.

2. כי הדירה נרכשה על-ידי התובעת וע"י בעלה יחדיו ולכן היה צריך לצרף את בעלה של התובעת כתובע נוסף.

3. כי טענות התובעת בעניין ליקויי בניה אשר הגישה תביעתה רק כ- 6.5 שנים לאחר מסירת החזקה מהוות שיהוי.

4. כי התובעת אינה עותרת לחייב את הנתבעת לתקן את הליקויים, אלא טענותיה כספיות בלבד.

5. כי בשל השיהוי שחלף, הנתבעת משוחררת מאחריותה מביצוע תיקונים וכן מכל אחריות וחובה אחרת בקשר לאי ההתאמה הנטענת.

6. כי התובעת הגישה את התביעה לאחר חלוף תקופת האחריות שבחוק המכר (דירות).

7. כי אחריות הנתבעת מצטמצמת לתקופת הבדק, על פי דין.

8. כי אחריות הנתבעת בתקופת הבדק מותנית בכך שהתובעת תודיע לנתבעת בכתב על אי ההתאמות וכיו"ב.

9. כי לבקשת התובעת ביצעה תיקונים שונים בדירה ואף זכתה לתודה ולהוקרה.

10. כי בעבר עשתה כבר את המירב בכוונה לרצות את התובעת ובנסיון לייתר הליכים משפטיים.

11. כי נציג הנתבעת ביקר בדירה אף לאחר חלוף תקופת האחריות ובעקבות קבלת חוות הדעת מטעם התובעת ומצא כי אין כל ממש בקביעות מומחה התובעת.

12. כי היא כופרת בטענות התובעת לעניין הליקויים, ולחילופין כי הליקויים והסכומים שנקבעו על-ידי מומחה התובעת מוגזמים ומופרכים על פניהם.

בשל המחלוקות שבין הצדדים בעניין חוות הדעת של המומחים, מונה מומחה מטעם בית-המשפט, מר דן אורמן, אשר הגיש את חוות דעתו ביום 22.6.08 ולאחר מכן שלח גם תשובות לשאלות הבהרה, אשר הוגשו לתיק בית-המשפט ביום 27.8.08.

ישיבת ההוכחות נקבעה בפני ליום 20.12.10 ובה העידו התובעת, מומחה בית-המשפט מר דן אורמן ונציג הנתבעת מר יוסף אוחיון.

לאחר תום ישיבת ההוכחות הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב וכך עשו.

הכרעה:

מחקירתה הנגדית של התובעת עולה כי הנתבעת פעלה בתקופת הבדק ותיקנה ליקויים שונים, וכך אומרת התובעת במכתבה אל הנתבעת - נ/3:

"בהמשך לעבודות בדק בית שבוצעו בדירתנו,
הריני להודיעך כי העבודות בוצעו והסתיימו לשביעות רצוננו.
...
חתמתי לאילן על מסמך שביקש, בגין גמר ביצוע העבודות,
אך – נותר פתוח עניין המטבח".

מדברים אלה, אותם אישרה התובעת בחקירתה הנגדית, עולה כי הנתבעת מילאה אחר כל התחייבויותיה לכל הקשור לליקויי שנת הבדק, למעט עניין המטבח.

בהקשר למטבח, הסתבר בחקירתה הנגדית של התובעת כי הגישה תביעה כנגד הנתבעת לבית המשפט לתביעות קטנות והצדדים הגיעו שם לפשרה.

התובעת לא פירטה עניין זה בתביעתה וגם לא גילתה זאת בתצהיר עדותה הראשית.

אני סבור כי אי גילוי עניין מהותי זה בו הגיעו הצדדים לפשרה, מהווה התנהלות בחוסר תום לב של התובעת אשר לאור הסכם הפשרה בעניין המטבח, מנועה מלטעון כל טענה בעניין זה.

כמו כן, אני מקבל את טיעוני ב"כ הנתבעת המלומד בסיכומיו לעניין תקופות ההתיישנות (סע' 48 לסיכומי הנתבעת), לגבי כל ליקוי וליקוי שנקבע בחוו"ד מומחה בית המשפט.

די בדברים אלה כדי להביא לדחיית התביעה.

עוד אציין כי עדותה של התובעת לא היתה אמינה עלי. רק לאחר שהוצגו בפניה מכתביה נ-2 ו- נ-3 הודתה באמור בהם ורק בחקירתה הנגדית הסתבר כי טענתה כי הליקויים נתגלו לה רק בשנת 2007, אינה מדויקת אלא נתגלו לה כבר בשנת 2001.

עוד הגדילה התובעת וטענה טענות קשות כנגד הנתבעת לגבי התעלמותה וסירובה לתקן הליקויים, כאשר טענות אלה נסתרו לחלוטין במכתבי התובעת את הנתבעת (נ/2-3) אשר כאמור לעיל, לא גולו ע"י התובעת עצמה.

לאור מסקנותיי דלעיל, איני נדרש לדון ביתר טענות הצדדים.

אשר על כן, אני דוחה את התביעה במלואה.

התובעת תשלם לנתבעת את הוצאות המשפט (שכ"ט מומחה ביהמ"ש בגין חוות הדעת ועדותו) וכן שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון