חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

בית המשפט ציין כי אין ספק שמי שמצהיר כי הוא חייב לנושיו מעל 6 מליון ש"ח, ובית המשפט נעתר לבקשתו להכריז עליו פושט רגל, משיג הישג נכבד ביותר:נ הוא עולה על פסים שבסופם ממתינה לו האפשרות לקבל הפטר מחובותיו אף אם חלק גדול מאלה לא ישולם בסופו של דבר.

על שום כך, מי שפונה לבית המשפט ומבקש להכריזו פושט רגל, חייב לשכנע את בית המשפט כי נקלע למצב הכלכלי שבו הוא שרוי, בתום לב. זאת, למען לא ינוצלו הליכי פשיטת הרגל לרעה בידי מי שמבקשים להתחמק בדרך קלה זו מתשלום חובותיהם לנושיהם.

כאשר בעבר ניתנו בעניינו של החייב, פעמיים, צווי כינוס נכסים, ובסופו של דבר בוטלו הליכי פשיטת הרגל באותם מקרים בשל ניצול לרעה של ההליכים, אין החייב יכול לזכות בהכרזתו פושט רגל בפעם השלישית אם אין בידו לשכנע כי זאת הפעם נכשל בעסקיו בתום לב.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל:

1. המבקש-החייב הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל. (פשר 234/00).

בהחלטתי מיום 4.4.00, נעתרתי לבקשת החייב ונתתי צו לכינוס נכסיו בהסכמת הכונס הרשמי.

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.

2. החייב טען בתצהיר שנתן בתמיכה לבקשתו כי נקלע למצוקה כלכלית עקב כישלון עיסקי של שותפות שלו ושל אביו.

3. א. הכונס הרשמי מתנגד לבקשת החייב להכריז עליו פושט רגל.

ב. מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כי החייב הגיש את בקשתו בגין חובות
מוצהרים על סך של 6,426,085.- ש"ח לשלושים ושניים נושים. נכון למועד הגשת חוות הדעת (תחילת אוקטובר 2000), הוגשו 14 תביעות חוב על סך כולל של 1,429,226.- ש"ח.

בין יתר נושיו של החייב הגיש מס הכנסה תביעת חוב על סך של 354,221.- ש"ח שמתוכם 40,000.- ש"ח נתבעים בדין קדימה.

ג. לחייב נערכה חקירה במשרדי הכונס הרשמי בהתאם לסעיף 18ג(א) לפקודת
פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם1980- (להלן-"הפקודה").

הכונס הרשמי סיכם את חקירתו של החייב כדלקמן:ב

"א. החייב לא המציא דו"חות כספיים מבוקרים של החברות שהיו בבעלותו ו/או בניהולו ולא דו"חות רווח והפסד של השותפות "חליל ברוד ובניו", לפיכך לא ניתן לדעת כיצד נוצרו החובות.

ב. לחייב פוליסת חיים/ביטוח מנהלים שערך הפדיון שלה 17,806.- ש"ח נכון ליום 11.9.00.

ג. (...).

ד. נגד החייב ניתנו פעמיים בעבר צווי כינוס במסגרת הליכי פש"ר אשר בוטלו עקב ניצול לרעה של ההליכים שכלל הברחת נכסים, פיזור המחאות ללא כיסוי, אי עמידה בתשלומים החודשיים, ואי המצאת דו"חות כספיים".

ד. באת כח הכונס הרשמי סיכמה את חוות דעתה כהאי לישנא:ו

"7. לחייב ניתנו שתי הזדמנויות בגין אותן הנסיבות להסדיר את חובותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל, ובמקום זאת גרם לכך שהבקשות יבוטלו.

במקום להשיג על החלטות בית המשפט בדרך המקובלת, קרי, בקשה לעיון חוזר או ערעור לערכאה גבוהה יותר מגיש החייב בקשה חדשה שלה נוספו חובות רבים חדשים אשר צבר במהלך התקופה שהיה בפשיטת רגל ולאחר מכן.

בנסיבות אלו, סבורה ב"כ הכונ"ר שאין להעתר לבקשת החייב ויש לבטל את צו הכינוס שניתן לנכסיו. החייב הגיש את הבקשה בחוסר תום לב ובמטרה לנצל את ההליכים".

ה. במהלך הדיון בבקשה טענה באת כחו המלומדת של הכונס הרשמי, עו"ד גב' נילי לבנת, כי למרות שהחייב מסר תצהיר כאמור לעיל ולמרות שנחקר במשרדי הכונס הרשמי, הוא לא מסר לכונס הרשמי כל מידע על דבר החברות שבהן הוא מעורב. הכונס הרשמי ליקט את המידע שבידיו, בעניין החברות האמורות, מנתונים שקבל מרשם החברות.

באת כח הכונס הרשמי הדגישה בטענותיה כי לא ניתן לעמוד על הסיבה לכישלונו הכלכלי של החייב ועל תום לבו בשל כך שלא המציא דו"חות מבוקרים של החברות שבהן פעל ואת יתר המסמכים שנתבקשו ממנו.

4. בא כחו המלומד של החייב, עורך דין טאפש, בקש לקבל את בקשתו של החייב למרות עמדתו הנ"ל של הכונס הרשמי. לדבריו, "המציאות שונה בתכלית".

עו"ד טאפש טען כי תכליתה של פקודת פשיטת הרגל היא לעזור לאנשים שצברו חובות בתום לב והסתבכו כלכלית, על מנת לאפשר להם לשקם את חייהם. לדבריו, החייב אכן הסתבך בחובות בתום לב.

עו"ד טאפש טען שאין זה נכון שהחייב צבר חובות חדשים "במהלך התקופה שהיה בפשיטת רגל ולאחר מכן". לדבריו, חובותיו של החייב נוצרו, למעשה בשנים 88 עד 91 והחובות שלכאורה הם חדשים אינם אלא חובות ישנים שרק נדרשו בשנים 1992 ואילך.

עו"ד טאפש טען כי החייב אמנם נדרש להמציא דו"חות לגבי התקופה שבה החברות שלו היו פעילות. ברם, לדבריו, רואה החשבון שטיפל בחברות האמורות הלך בינתיים לעולמו וכשניסה החייב לקבל את המסמכים מצא כי "אין עם מי לדבר". לדבריו, אין לחייב ולא היתה לחייב כל כוונה להתחמק מהמצאת המסמכים. עו"ד טאפש טען כי החייב לא ניצל את הליכי פשיטת הרגל "כדי לרמות אנשים או כדי להתחמק מנושים, אלא פשוט מאוד הוא רצה להיות איש עסקים וזה לא הלך לו".

בא כח החייב הוסיף וטען כי ראש ההוצאה לפועל סרב לאשר לחייב איחוד תיקים והפנה את החייב להליכי פשיטת רגל. עוד ציין עורך דין טאפש כי אביו של החייב הוא נכה הנאלץ להשתמש בכיסא גלגלים ובתו של החייב סובלת מ"גב גמור".

בא כח החייב ציין כי מרשו בקושי יודע מהי מניה. לדבריו, "סך הכל הוא היה קרבן נאיביות. הוא לא ידע להיות איש עסקים".

5. לאחר ששקלתי את טענות באי כח הצדדים, נראה לי כי מן הדין לדחות את הבקשה.

אין ספק שמי שמצהיר כי הוא חייב לנושיו מעל 6 מליון ש"ח, ובית המשפט נעתר לבקשתו להכריז עליו פושט רגל, משיג הישג נכבד ביותר:נ הוא עולה על פסים שבסופם ממתינה לו האפשרות לקבל הפטר מחובותיו אף אם חלק גדול מאלה לא ישולם בסופו של דבר.

על שום כך, מי שפונה לבית המשפט ומבקש להכריזו פושט רגל, חייב לשכנע את בית המשפט כי נקלע למצב הכלכלי שבו הוא שרוי, בתום לב. זאת, למען לא ינוצלו הליכי פשיטת הרגל לרעה בידי מי שמבקשים להתחמק בדרך קלה זו מתשלום חובותיהם לנושיהם.

כאשר בעבר ניתנו בעניינו של החייב, פעמיים, צווי כינוס נכסים, ובסופו של דבר בוטלו הליכי פשיטת הרגל באותם מקרים בשל ניצול לרעה של ההליכים, אין החייב יכול לזכות בהכרזתו פושט רגל בפעם השלישית אם אין בידו לשכנע כי זאת הפעם נכשל בעסקיו בתום לב.

באת כח הכונס טענה בפני כי החייב יצר חובות חדשים לאחר שבוטלו הליכי פשיטת הרגל הנ"ל, ואילו בא כח החייב טען כי מדובר בחובות ישנים. למרבה הצער לא סיפק החייב את המסמכים הדרושים כדי לשכנע בצידקת טענתו. לדבריו, רואה החשבון שטיפל בענייני החברות נפטר.

העובדה שרו"ח נפטר, כשלעצמה, איננה פוטרת את החייב מהצגת המסמכים. הדין צפה אפשרות שרו"ח ילך לעולמו וקבע כיצד לנהוג במקרים אשר כאלה.

מה גם שכאמור לעיל, העלים החייב מידיעת הכונס הרשמי כל אינפורמציה לעניין החברות שבהן היה מעורב. עובדה זו, כשלעצמה, מצדיקה את דחיית בקשתו מניה וביה.

6. אחרית דבר

לאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:ב

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריז עליו פושט רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן על ידי ביום 4.4.00.

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון