ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בחיפוי פסיפס:

כללי:
הנתבעת מס' 1 – חברת "שיכון עובדים בע"מ", יזמה הקמת בניין מגורים משותף בפרויקט "ניצן החוף" ברחוב הנגיד 16 בראשון לציון, המצוי על מגרש מספר 263/1 בגוש 3946 חלקה 107. היא הקימה אותו באמצעות נתבעת מס' 2 – חברת "סולל בונה בע"מ".
התביעה הנה בנוגע לליקויי בניה ופגמים שהתגלו ברכוש המשותף בבניין.
התובעת והנתבעות הגיעו להסדר בכל הנוגע לליקויי הבנייה עצמם, והסמיכו אותי להחליט על דרך הפשרה, בהסתמך על סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984, בשאלת החיוב בהוצאות בין התובעת והנתבעות ובשאלת האחריות לליקויים שנתגלו בציפוי הפסיפס שבין הנתבעת וצד ג' מס' 5 - פסיפס ע.צ. אלון בע"מ (להלן: פסיפס), כפי שמופיעה בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. (להלן: המומחה). בעניין אחרון זה ביקשו הצדדים שפסק הדין יהיה מנומק.

שאלת האחריות:
בסעיף 3 לחוות דעתו בפרק העוסק "בחיפוי פסיפס", חיווה המומחה דעתו כי הפיצוי הראוי הוא בסך של 15,000 ₪.
על פי חוות הדעת "בחזית דרומית ניתן להבחין בנשירת רק כ – 10 אריחי פסיפס...ליקוי זה בחיפוי פסיפס בחזיתות (קירות חוץ) הנו אסתטי בלבד, איננו ליקוי תפקודי, בחלקו אף אינו נראה לעין...". כמו"כ, "אבחנתי כי לאורך פינות ו/או קנטים בעיקר וגם בפני משטחים, קוי חיפוי פסיפס ו/או משקים אינם בקווים ישרים ו/או נמשכים לאורך המשטחים...".
הפיצוי שהוצע על ידי המומחה הנו למעשה פיצוי עבור ירידת ערך בגין ליקוי אסתטי שאינו ניתן לתיקון.
בסיכומיה טוענת פסיפס כי:
א. הליקויים שהתגלו לעניין נשירת האריחים הנם שוליים ומזעריים ביחס לכלל ציפוי הפסיפס משטח העבודה כולה.
ב. האחריות על הליקויים, אם קיימים, הנם על הנתבעת 2, שכן היא זו שבנתה את הבניין והייתה אחראית על ביצוע הטיח. לטענת פסיפס העובדה כי הטיח במקומות מסוימים אינו ישר, היא שגרמה לאריחי הפסיפס לעקמומיות ולא עבודתה שלה.
ג. הליקויים הנם בתחום הסטייה המותר על פי המפרט.נ
 
עוד טוענת פסיפס, כי העובדה שהנתבעת 2 החזירה לה את כספי ערבות טיב שהופקדו אצלה, מוכיחה כי הראשונה בדקה היטב את עבודת הפסיפס, לא מצאה בה ליקויים ולכן "שיחררה" את הכספים.ב
 
חוות דעת המומחה ועדותו בבית המשפט:
המומחה בחקירתו העיד, כי הפיצוי שהוצע, הוצע הן בגין נשירת האריחים והן בגין עקמומיות אריחי הפסיפס.
המומחה מודה כי ייתכן שהסיבות לאי ההתאמות במרווחים אינה באחריות פסיפס. "אם יש אי התאמות במרווחים שבין אריחי הפסיפס, בין משטח למשטח, זה לא בהכרח כתוצאה מפעולת ההדבקה. כתבתי שבדרך כלל זה מגיע במרווחים אחידים, אבל במקרה זה אולי המרווחים לא היו אחידים, אולי לא הגבילו את השורה". (עמוד 6 שורות 14-12).
המומחה אומר עוד, כי כוונתו לעניין היקף הליקויים הייתה שקיים היקף ליקויים החורג ב- 1.875% מהמותר ולא שהסטייה עצמה הנה 1.875%: "...אם ציינתי שיש ליקויים בהיקף של 1.875%, הם מעבר לסטייה המותרת...מה שאני כותב פה, הם ליקויים שבגינם מצאתי לנכון לפסוק פיצויים, מעבר לסטייה שיכולה להיות מותרת...". (עמוד 9 שורות 8-5).
בשאלות הבהרה להם נדרש המומחה, הוא כותב כי ייתכן שמספר אריחים שנפלו, נפלו כתוצאה מקידוח שנעשה מתוך אחת הדירות לצורך התקנת מזגן, אך לדעתו, לא ייתכן שכל העשרה ייפלו כתוצאה מכך. לעניין זה, מעיד המומחה, כי "יכול להיות שבמהלך הקידוח...עשו חור בקוטר של אצבע וזה פגע באריחים יכול להיות שהם נפלו אבל אני לא יודע אם נפלו חמישה או עשרה...". (עמוד 10 שורות 11-8).
לעניין טענת פסיפס כי ה"משקים" עקומים כתוצאה מטיח לא ישר, מעיד המומחה, "...ולשאלתך האם זה יכול לנבוע מכך שהטיח לא ישר, זה יכול לנבוע מכך שהתשתית של הטיח לא ישרה...לשאלתך אם אני יכול לתת הערכה האם במקרה הספציפי הזה עקמומיות הקווים או המשקים נובעת מליקוי בתשתית או בהדבקה, לא, אין לי מושג...הסעיף שנקרא חיפוי חוץ בפסיפס טומן בתוכו הן את החיפוי החוץ של הפסיפס והן את הטיח. בכל אופן מה שרואים היום כליקוי אסתטי זה הפסיפס ולא הטיח, כי הטיח מכוסה...לשאלת בית המשפט האם במקרה שהטיח לא היה ישר היה על מדביק הפסיפס לראות זאת מראש, יכול להיות ויכול להיות שהוא לא אמר דבר ולא עשה דבר, אלא הדביק...". (עמוד 10 שורות 26-20; עמוד 11 שורות 12-1).
 
מחוות דעתו ומעדותו של המומחה עולה, כי ייתכן מאד שחלק מהליקויים שהתגלו בעבודות הפסיפס נבעו עקב רשלנות אחרים ולא כתוצאה מרשלנות פסיפס.
 
בנסיבות אלו אני קובעת, כי פסיפס תישא באחריות בשיעור של שליש מהערכת המומחה. לפיכך, מחייבת אני אותה לשלם לנתבעת סכום של 5,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן חוות הדעת ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן תשלם פסיפס לנתבעות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,500 ₪ בצרוף מע"מ. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.
 
שאלת ההוצאות:
לאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, אני מחייבת את הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובעים את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 12,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.
 
ההוצאות כוללות הוצאות משפט, שכ"ט המומחה ושכ"ט עו"ד. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון