לשון הרע - טור רכילות במקומון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא לשון הרע - טור רכילות במקומון:

1. תביעה לפיצוי בסך -.16,500 ₪ בטענת הוצאות לשון הרע;

2. התובעת, בעלת תפקיד ציבורי חברת מועצת העיר, טוענת כי הנתבע בעל טור רכילות במקומון "כל הזמן" פרסם אודותיה ידיעה מעליבה ומבזה.
לשון הפרסום: "חברת המועצה X ... תפסה פאוזה מהמריבות עם הרב מילר והבליחה לתעשיה (כי באסים תמיד מרגיעים את העצבים). קפצצה האלונית ללא הרף ולנו נשאר רק לתהות אם זה באמת כזה רעיון טוב ללבוש לבן כשיש מצב לבעיית הזעה". (כך ! ...)

התובעת טוענת כי מדובר בפרסום דבר אינטימי שיש לו קונוטציה של ריח לא נעים וחוסר נקיון המעליב ופוגע ב"הוויתה הנשית האינטימית" ואין לו כל הצדקה אפילו היה בו אמת, לא כל שכן שאיננו אמת, משאין לתובעת כל "בעיית הזעה", מעבר לסביר ורגיל אצל כל אדם בשעת ריקוד. [התובעת אף צירפה אישור מרופא המשפחה שאין היא סובלת מ"תופעת הזעת יתר]".
התובעת מציינת שחשה עלבון צורב למקרא הפרסום ואף כאשר צוטט באזניה "באחד המקומות הציבוריים אליהם נקלעה".

התובעת סומכת תביעתה, משום מה, על אדני המשפט הפלילי – סעיף 288 של חוק העונשין (העלבת עובד ציבור). שאין עניינו לכאן כלל. המסגרת הראויה לתביעתה, בתחום המשפט האזרחי, היא חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק").

3. הנתבע איננו מכחיש אחריותו לפרסום "הידיעה" באותו עיתון, אך מכחיש כי יש בפרסום משום עוולה.

לדבריו כולל הפרסום מספר עובדות שהן אמת: התובעת רקדה כשהיא לבושה בגד לבן וניכרו בו סימני זיעה. הוא לא התיימר לקבוע "עובדה רפואית" לפיה סובלת התובעת ממחלה כלשהי אלא הביע דעתו שראוי לה לתובעת כאשר היא באה למועדון ריקודים שלא לעשות זאת בבגד שסימני זיעה, שהם תוצאה סבירה של מי שרוקד (הדגשה איננה במקור – ר.ש.) ניכרים בו".

אין הנתבע רואה כל פסול בפרסום זה, שאינו אלא "הבעת דעה על מעשיה של דמות ציבורית" ועל כן מותרת עפ"י דין.

הנתבע טוען (בלשון סתמית ובלא הפניה או פירוט) לחסות סעיפים 14 ו-15 של החוק.

[במועד הדיון ביקש הנתבע לאפשר לו לזמן עדים שיעידו שהתובעת לא נרתעה ואף יזמה בעבר פרסומים שונים במדורו הרכילותי ולשם כך ביקש אף לדחות את מועד הדיון – לא נעתרתי לבקשתו בין היתר מחמת שאין טענה זו נטענת בכתב ההגנה הגם איני רואה בה כל רבותא להכרעה].

4. הוראות סעיף 1 של חוק לשון הרע:
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או
ללעג מצידם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו
..."

אין בעיני כל ספק שיש בפרסום הן בתכנו והן באופן ניסוחו משום עלבון – קרי עפ"י נוסח החוק: השפלת התובעת, עשייתה מטרה ללעג וביזוייה בשל "תכונת ההזעה".
הנתבע ביצע איפוא את העוולה, הקבועה בסעיף 7 של החוק. מכאן השאלה האם יוכל לחסות תחת כנפי איזו מן ההגנות המוכרות בדין ?

5. סבור אני כי גם אילו הידיעה אמת צרופה כולה לא היה מקום והצדקה בפרסומה.
בע"א 7325/95 ידיעות אחרונות נ' קראוס ואח' פ"ד נב(3) 1 נאמר, בין היתר (מפי כב' השופט ת. אור עמ' 39ב):
"הדין הישראלי אינו מסתפק באמת. הוא דורש אלמנט נוסף כתנאי להגנה, אשר ביטויו בקיומו של אינטרס ציבורי ספציפי בפרסום. ההגנה על פרסום כזה נובעת מהסברה, כי טמונה בו תועלת כזו לחברה, הגוברת במידה ניכרת על הנזק הצפוי לשמו הטוב של הנפגע מן הפרסום. המטרה היא להביא לדיון ציבורי, על בסיס מידע נכון, עניינים אשר חשובים לציבור. במצבים כאלה ניתנת הגנה למרות הפגיעה בשמו הטוב של אדם."

וכך אף בפסיקה עניפה נוספת.

לא כל שכן כאשר יש בפרסום מרכיבים (או רמיזות) שאין בהם אמת – קרי בענייננו: קיומה של "בעיית הזעה".
הנתבע עצמו מאשר שאין בהזעה בשעת ריקוד כל דבר יוצא דופן כשם שאין (לעניות דעתי) כל דבר יוצא דופן משניכרים כתמי הזעה על הבגד בעת הריקוד.

6. הנתבע אוחז כנאמר לעיל באמירה סתמית ובלא פירוט בסעיפים 14 ו-15 של החוק כעוגן להצדקת הפרסום;
סעיף 14 מגן על פרסום שהוא אמת ושהיה בו עניין ציבורי. שני היסודות הללו אינם מתקיימים בענייננו.
גם בין כל ההגנות המפורטות בסעיף 15 של החוק לא מצאתי כזו העשויה לסייע לנתבע בענייננו.

7. המסקנה: הנתבע עוול כלפי התובעת והתובעת זכאית לפיצוי בשל כך;

8. בבואי לשקול שיעור הפיצוי לוקח אני בחשבון את הצער ועגמת הנפש אשר נגרמו לתובעת כאשה, כמו גם בהיותה דמות ציבורית הידועה ב"מאבקיה" השונים ובשל כך, כמובן, מוגברת ההתעניינות במעשיה, מאידך גיסא נראה בעיני כי מדובר במדור המפרסם דברים חסרי כל ערך (לשון איפוק והמעטה). בשפה עילגת ושגויה (למיטב ידיעתי הצנועה את מכמני השפה העברית) ולפיכך אינני מאמין שיש רבים הטורחים להקדיש מזמנם לקריאתם.
לאחר ששקלתי את כל הצריך לעניין אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת פיצוי בסך -.6,000 ₪ ובנוסף על כך הוצאות (אגרה וביטול זמן ובשים לב שהתובעת לא התייצבה לדיון במועד שנקבע לכך) -.400 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. פרסום לשון הרע

 3. לשון הרע מרומזת

 4. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 5. הבעת דעה לשון הרע

 6. לשון הרע נגד מורה

 7. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 8. לשון הרע בכתב ההגנה

 9. לשון הרע נגד דוקטור

 10. לשון הרע משפט עברי

 11. לשון הרע מכתב התראה

 12. לשון הרע בפקס לעבודה

 13. לשון הרע נגד העירייה

 14. לשון הרע נגד עורך דין

 15. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 16. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 17. פסיקה בנושא לשון הרע

 18. לשון הרע נגד חבר מושב

 19. עניין ציבורי לשון הרע

 20. לשון הרע דואר אלקטרוני

 21. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 22. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 23. האם קללה מהווה לשון הרע

 24. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 25. לשון הרע במכתב מעורך דין

 26. פרסום ביקורת או לשון הרע

 27. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 28. סדר דין בתביעות לשון הרע

 29. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 30. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 31. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 32. גובה הפיצויים על לשון הרע

 33. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 34. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 35. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 36. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 37. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 38. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 39. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 40. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 41. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 42. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 43. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 44. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 45. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 46. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 47. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 48. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 49. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 50. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 51. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 52. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 54. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 55. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 56. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 57. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 59. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 60. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 61. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 62. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 63. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 64. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 66. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 67. תביעת לשון הרע נגד עובד - סמכות עניינית

 68. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 69. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 70. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 71. המשפט האנגלי - תביעת לשון הרע ע''י רשות שלטונית

 72. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 73. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון