מבחני סיעוד

מהם "מבחני סיעוד" לצורך קבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי ?

פעולות יומיום הוגדרו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי כדלקמן:


לבישה
אכילה
שליטה בהפרשות
רחצה
ניידות עצמית בביתו


באשר להכנת אוכל ופעולת אכילה, נפסק ע"י ביה"ד הארצי לעבודה, כי ישנם מקרים בהם הגבלת הכנת האוכל תחשב כהגבלה בפעולות היומיום של אכילה, כאשר הכלל הוא, כי פעולות בישול במטבח אינן קשורות בגדר "אכילה". אולם, עוד נקבע, כי למרות הקשיים של הקשיש בהכנת מזון, תיבדק זכאותו בהתאם למצבו האישי וכן בהתחשב בשאלה האם הוא מתגורר עם אדם ו/או בן משפחה המסוגל לעזור לו בהכנת האוכל וכפי שנפסק יש לבדוק את מצבו של הקשיש תוך התחשבות בסביבתו, בביתו ובחוג משפחתו. (דב"ע מג/120-0 המוסד לביטוח לאומי נגד יואל, פד"ע טו' עמ' 340, 346; דב"ע נז/258-0 המוסד לביטוח לאומי נ' בראש, פד"ע לג', 335).

שעה שהקשיש מתגורר עם בני-משפחתו, יש להביא בחשבון את עזרתם של אלה לגבי תלותו בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, מהטעם שככלל, מצפים מבן משפחה המתגורר עם הקשיש, שיעזור לו בהכנת האוכל.
(דב"ע נב/ 56-05 המוסד נ. יוליה פאלח, פד"ע כה' עמ' 216; דב"ע נז/230-05 המוסד לביטוח לאומי נ. פאטמה טורכמאן (לא פורסם)).

שעה שבוחנים את מצבו של המבוטח לגמלת סיעוד, יש לבדוק את מצבו תוך התחשבות בסביבתו הטבעית בביתו ובחוג משפחתו. יש להתחשב בעזרה שמקבל בביתו, הן מקרובי המשפחה המתגוררים עימו, לרבות אלה שמבקרים אותו באופן קבוע (דב"ע נו/243-05 המוסד לביטוח לאומי נ' יצחק קרייזלר (לא פורסם); עב"ל 2/99 עטרה וינוגרד נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד', 551). יחד עם זאת, הציפייה מבני משפחה שיסייעו למבוטח סיעודי, אין פרושה שבמקום שיש צורך בעזרה ממשית פעילה, עצם האפשרות להסתייע בבני משפחה תשלול את הגמלה ממבוטח סיעודי הזכאי לשירותי סיעוד (דב"ע נז/230-05 שצוטט לעיל).

בדיקת התיפקוד אשר נעשתה ע"י אחות, הינה דרך נכונה והוגנת לקבוע אם הקשיש מסוגל לבצע פעולות היומיום. אם כי יצויין, כי בית הדין אינו חייב לקבל את האמור בדו"ח הערכת תלות של האחות, אך הוא ייעזר בעובדות שנקבעו בו, באשר בחשבון סופי בית הדין הוא זה הצריך לקבוע על סמך עובדות, אם התלות בזולת היא רבה (דב"ע נג/82-0 זכריה יפת נ. המל"ל, פדע כ"ז 82; דב"ע מב/128-0 רפאל שוקר נ. המוסד, פדע יד' 278; דב"ע נז/149-05 המל"ל נ. מזל כהן (לא פורסם)).

בית הדין נותן משקל מיוחד לבדיקת האחות, אך פוסק על סמך מכלול הראיות והתרשמותו (דב"ע נז/230-05 שצוטט לעיל).
הזכאות והתנאים הנדרשים בחוק הביטוח הלאומי לקבלת קצבת סיעוד הינם תנאים מחמירים ונוקשים , אולם הזכאות לקצבה נקבעת על פי אמות המידה שנקבעו בחוק ואין בית הדין רשאי לחרוג מהן (ראה דב"ע נז/ 229-05 ברטה יוליה נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם); דב"ע נה/305-05 המוסד לביטוח לאומי נ' אהרון (לא פורסם)).

על פי פסיקת ביה"ד הארצי, יש לבחון את קביעת פקיד התביעות מההיבט של המשפט המנהלי, על פי הנתונים שהיו לפקיד התביעות שעה שנתן את החלטתו (דב"ע מט/ 212-0, המוסד נ. קוזיאשוילי, פד"ע כא' 371), ואין די בתלות בעזרת הזולת על מנת להיות זכאי לגמלה, ויש צורך בתלות במידה רבה או לחלוטין בעזרת הזולת ברוב פעולות היום-יום ולא די בתלות חלקית (דב"ע מט/120-05, המוסד נ. טישלר, פד"ע כא' 22).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחני סיעוד

 2. בדיקת סיעוד

 3. מבחן תלות סיעוד

 4. הגדרת מצב סיעודי

 5. דייר מוגן סיעודי

 6. תנאים לגמלת סיעוד

 7. גמלת סיעוד החמרת מצב

 8. כאבי גב מטפלת סיעודית

 9. זכויות מטפל סיעודי זר

 10. נקודות סיעוד ביטוח לאומי

 11. גמלת סיעוד לחולי מחלת דם

 12. זכאות לסיעוד ביטוח לאומי

 13. תביעה לגמלת סיעוד שהתקבלה

 14. גירוש עובדת סיעודית מהארץ

 15. זכויות מטפל סיעודי זר מהודו

 16. יחסי עובד מעביד בענף הסיעוד

 17. סמכות עניינית שירותי סיעוד

 18. מבחן הערכת תלות לגמלת סיעוד

 19. הפסקת ביטוח סיעודי אחרי 6 חודשים

 20. סיעוד מביטוח לאומי לאישה עיוורת

 21. קצבת סיעוד לאישה מבוגרת שגרה לבד

 22. סיעוד מביטוח לאומי לאדם שגר לבד

 23. כיסוי צרכיו הסיעודיים של נפגע בתאונת דרכים

 24. זכויות עובדת סיעודית זרה לילד נכה

 25. שיפוי ביטוח לאומי בגין גמלת סיעוד

 26. הפחתת גמלת סיעוד ב 50% עקב הכנסות

 27. הצהרת בריאות ביטוח סיעודי אלצהיימר

 28. תביעה לגמלת סיעוד בבית הדין לעבודה

 29. שהייה לא חוקית של מטפלת סיעודית זרה

 30. תנאים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי

 31. החזר כספי על העסקת מטפלת סיעודית זרה

 32. בקשה לאשרת כניסה לארץ למטפלת סיעודית

 33. מה העונש על התעללות מטפלת סיעודי בקשישה

 34. תביעה נגד משפחה של אדם סיעודי בבית הדין לעבודה

 35. ערעור על מסקנות דו"ח הערכת תלות של אחות סיעודית

 36. פיצוי כספי על שעות סיעוד שלא ניתנו למרות זכאות ?

 37. קצבה מיוחדת מביטוח לאומי לאדם מאושפז במוסד סיעודי

 38. השתתפות ביטוח לאומי בהוצאות סיעוד נפגעי תאונת דרכים

 39. זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי על פי מבחני תפקוד אחות סיעודית

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון