נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה:

עובדות:
 
התובעים והנתבעת מס' 3 (להלן: "הנתבעת") מתגוררים ברח' מילר 15 ברחובות, כאשר הנתבעת מתגוררת בדירה המצויה מעל דירת התובעים.
 
ביום 4.2.01, ביצע הנתבע מס' 1 (להלן - "הנתבע") עבודות שיפוצים בדירת הנתבעת מס' 3.
במסגרת עבודות השיפוצים נהרסו בלוקים שהיו בנויים בדירת הנתבעת ויתכן אף שהיה צורך לשבור יציקות בטון (ראה 3 תמונות מיום 5.2.01 מהן עולה כי המדובר בבלוקי איטונג ולא בבלוקי בטון וכן שברים של יציקות בטון). שבירת הבלוקים ויציקות הבטון נעשו במכשיר רוטט. לטענת הנתבע, היה מדובר בהריסה בעזרת פטישון, שהוא פטיש חשמלי קטן יותר מ"קונגו" (עמ' 5 לפרוטוקול 31.5.01 שורה 10) ואילו לטענת העד טימור ברן, עבד הנתבע עם קונגו, שהוא פטיש חשמלי מסיבי (עמ' 2 לפרוטוקול 5.12.02 שורות 12-13).
 
התובעים הזמינו את המהנדס חילו אשר ביקר בדירת התובעים ביום 5.2.01 ונתן את חוות דעתו ביום 7.2.01.ב
 
בישיבת יום 31.5.02 הצהיר ב"כ הנתבעים לפרוטוקול (עמ' 2 שורות 23-24) כי אין מחלוקת שבוצעה עבודה בדירת הנתבעת, אין מחלוקת שנגרמו נזקים, אין מחלוקת שההוצאות הנקובות בכתב התביעה אכן הוצאו בפועל, אלא שיש מחלוקת לגבי מידת הנזקים.

נזקי התובעים:

טוענת הנתבעת כי הטיח בדירת התובעים היה טיח מאיכות ירודה. הנתבעת העידה שכל דיירי הבנין שרכשו את הדירות מהקבלן הגישו תביעה כנגד הקבלן בגין ליקויי בניה, ובין היתר על טיח לקוי. בהתאם לדבריה, לבסוף התפשרו הדיירים עם הקבלן. הנתבעת העידה דברים אלו מתוך ידיעה אישית ואין לפקפק בהם. לעומתה, התובעים לא רכשו את הדירה מהקבלן אלא רכשו אותה כקונים מיד שניה, כך שלא יכלו לאמת או להכחיש את דברי הנתבעת. כל אשר יכלו לומר הוא שהאדם שמכר להם את הדירה לא סיפר להם על תביעת הליקויים.
אלא שדבריה של הנתבעת מקבלים חיזוק מטענות התובעים בכתב התביעה.
בסעיף 7 לכתב התביעה טוענים התובעים כי בעקבות העבודה עם מכשיר רוטט בדירת הנתבעת מצאו את עצמם עם שברי טיח, אבק וחול בכל הדירה וסדקים רבים. כמו כן, בסעיף 16 לכתב התביעה מציינים התובעים כי חלק מהעבודות בתקרה היה קילוף כל הטיח והחול.
 
כל בר בי רב דחד יומא יודע ומכיר כי טיח חייב להיות קשה. אמנם אחד ממרכיבי הטיח הוא חול זיפזיף. אך כאשר מערבבים בו מלט במידה מספקת הופכת התערובת לאחר התיבשותה לשכבה קשיחה הדבוקה היטב לתקרה, וגם אם מכים בה, אין רואים כל שפיכה של חול או סימנים של חול. אם יש בתיאור התובעים אודות הנזקים לטיח בתקרת דירתם תיאור של חול בדירה ובתיאור הנזקים יש רכיב של קילוף חול, מצביע הדבר על טיח לקוי, וזאת בלשון המעטה.
 
מר חילו העיד בפני, אלא התברר לי שמר חילו הוא כבד שמיעה. דבר זה אני למד מהעובדה שבעת הדיון שאלתי אותו שאלות, והוא נאלץ להתקרב לדוכן, מאחר שבקושי שמע את דברי בעת שעמד על דוכן העדים.
מר חילו לא בדק את טיב הטיח הישן, לא בדק מה הן העבודות שביצעו בדירת הנתבעת, לא בדק את מוקד השימוש בפטיש החשמלי והאם הנזקים מתאימים למוקד השימוש בפטיש החשמלי, אלא קבע את חוות דעתו בהתאם לדברים שנמסרו לו. כמו כן לא בדק מר חילו מה השפעת הטיב הירוד של הטיח על הסדקים שנוצרו בטיח.
 
במצב עניינים זה, נראה שהתובעים לא רק תיקנו את הטיח במקום שניזוק, אלא שיפרו את מצבם לאין ערוך. בעבר היה להם טיח לקוי, וכיום יש להם כגרסתם, טיח תקין כדת וכדין. זאת יש לקחת בחשבון בעת פסיקת הפיצויים, כאשר לכך יש להוסיף את השיקול של הקטנת הנזק.
 
הקטנת הנזק:
 
מן התמונות עולה כי התובעים השתהו במשך חודש ימים עד שביצעו את התיקונים לדירתם. השהיה זו אינה סבירה וכל נזק שנגרם כתוצאה מהשהיה זו אינו בר פיצוי.
לכן יש להוסיף את העובדה שמי שפיקח על ביצוע העבודה הוא העד טימור ברן, שהוא בן בית בבית התובעים.
 
מן התמונות עולה כי התובעים כיסוי בניילונים את כונניות הספרים, אך לא כיסוי בניילונים את הרצפה, מתחת התקרה שבה ביצעו את התיקונים, ולא כיסו בניילונים את הקירות שבתקרה מעליהם ביצעו את התיקונים. עלות הניילון מועטה ביותר, ואילו הנקיון שלאחר מכן היה יקר יותר, בכך לא הקטינו התובעים את נזקיהם, ויש לקחת זאת בחשבון בעת פסיקת הפיצויים.
 
הנתבע הביע את נכונותו לתקן את הנזקים לרבות במקומות בהם תיקנו התובעים את הליקויים. התובעים סירבו, משום שלא סמכו על הנתבע. על התובעים היה לתת לנתבע אפשרות לנתבע לתקן את הליקויים, ומן המפורסמות הוא שמחירי תיקון שמבצע בעל מקצוע בעצמו, נמוכים יותר מאשר מבצע בעל בית באמצעות בעלי מקצוע אחרים.
 
נזקיהם הישירים של התובעים הם כדלקמן:
 
בסעיף 22 לכתב התביעה מפרטים התובעים את נזקיהם, ולהלן נדון בפירוט הנזק:
 
- התובעים צרפו קבלות על רכישת חומרים בסך 648.90 ₪.ו
 
- התובעים צרפו אישור על שכר הפועלים בסך 2,000 ₪.נ
 
- התובעים צרפו קבלות למכביר לכתב תביעתם, אך לא צרפו הוכחה ששילמו למר חילו שכר כלשהו. כל אשר צרפו התובעים לתיק בית המשפט הוא אישור של מר חילו מה הוא שכרו, אך אין כל הוכחה ששכר זה שולם. על כן, אינני מקבל שנגרם לתובעים כל נזק שהוא בגין תשלום למר חילו.
 
- לענין האוכל לעובדים שביצעו את העבודה בבית התובעים, קשה לי לקבל את העובדה שכלכלת העובדים היתה על התובעים, ואם כך היו פני הדברים, יש בכך משום הגדלת הנזק ולא הקטנתו. על כן אינני מקבל את רכיב זה של התביעה.
 
- לענין ניקוי השטיחים, מקובל עלי הסך 313 ₪, שאף יש עליו חשבונית מס.
 
- התובעים תובעים את הסך 2,500 ₪ עבור התובע מנשה קפלן, כמפקח צמוד ומנהל עבודה. התובע לא המציא לבית המשפט כל מסמך שהוא המעיד על השתכרותו, כגון, דו"חות מס הכנסה, או תלוש משכורת, דו"חות מע"מ, דו"ח מקדמות למס הכנסה וכו', על מנת שיהיה ניתן לבדוק את הפסדו הממשי.
על כן, הנני קובע שהתובע לא הוכיח את הנזק בסך 2,500 ₪ אותו הוא תובע.
 
- לענין נקיון הדירה, כבר עמדתי לעיל שהתובעים לא הקטינו את הנזק ע"י כיסוי מקום העבודה בניילונים, ועל כן אינם זכאים לפיצוי בגין ראש נזק זה.
 
מכל האמור לעיל, עולה כי נזקיהם הממשיים של התובעים לתיקון התקרה הינם כדלקמן:
 
חומרים וצבע - 648.90 ₪
עבודת פועלים - 2,000.00 ₪
ניקוי שטיחים - 313.00 ₪
ניילונים לכיסוי 52.50 ₪
סה"כ 3,014.40 ₪
 
 
על ההוצאות הכלליות בסך 500 ₪ לא הביאו התובעים כל ראייה שהיא, ואף לא פרטו את ההוצאות כפי שהיה עליהם לפרטם.
 
כפי שאמרתי לעיל, מצב של הטיח עובר לנזקים היה בכי רע, שכן לפי דברי התובעים נפל מהתקרה חול.
 
נראה לי שיש לזקוף מחצית מן הנזק שנגרם לדירת התובעים עקב הטיח הלקוי שהיה בדירה. מאחר וכך, זכאים התובעים רק למחצית מסכום התיקון. אם עלות התיקון היתה בסך 3,014.40 ₪, הרי שזכאים הם לסך 1,507.20 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (19.3.01) ועד ליום התשלום בפועל.
 
התובעים סרבו לבקשת הנתבע שהנתבע יתקן את הטיח בתקרת דירתם. בכך האריכו התובעים משך הזמן שהיה דרוש לתיקון הנזקים, ואת ענין זה אביא בחשבון בעת פסיקת הפיצוי בגין עגמת הנפש.
 
ולענין הפיצויים בגין עגמת הנפש:
 
התובעים האריכו שלא לצורך את משך התיקונים. ביטול יום ההולדת של הבת אף הוא אינו מחוייב המציאות, והתובעים יכלו לקיימו במקום אחר. אין כל בדל ראייה שהתובעים ניסו לקיימו במקום אחר.
 
התרשמתי שכל התנהגות התובעים בכל ענין התיקונים היתה התנהגות מתנשאת. התובעים חשבו שהם יודעים הכל, האריכו את משך התיקונים מעל לכל זמן סביר, ולא נתנו לנתבע הזדמנות לתקן את הנזקים, תיקון שעלותו היתה נמוכה יותר מאשר ההוצאות שהוציאו (שכן מן המפורסמות שעלות עבודה לקבלן נמוכה יותר מזו של אדם פרטי). בכך הביאו התובעים על עצמם סבל מיותר במשך תקופה של כחודש ימים.ב
 
לאור האמור לעיל, סבור אני כי פיצוי בסך 500 ₪ בגין עגמת נפש יהיה מתאים בנסיבות הענין.ו
 
סוף דבר
אשר על כן, אני מחייב את הנתבע מס' 1 ואת הנתבעת מס' 3, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, את הסכומים כדלקמן:

 1. את הסך 1,507.20 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 19.3.01 ועד ליום התשלום בפועל.נ
 2. את הסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.ב

3. את הוצאות המשפט בסך 300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון