ניכוי דמי אבטלה מקצבת פנסיונר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניכוי דמי אבטלה מקצבת פנסיונר:

השופט עמירם רבינוביץ
 
1. המערער עבד בחברת פאני פרוייקטים בע"מ (להלן - החברה) החל מחודש פברואר 1997, סמוך לאחר הקמתה.


 
2. החברה נוסדה על ידי הגב' פאינה גלייזר (להלן - הגב' פאינה), שעבדה קודם לכן יחד עם המערער בחברת "קמפאאוט", ופוטרה יחד איתו משנסגרה "קמפאאוט".נ
 
3. המערער עבד בחברה מחודש פברואר 1997 ועד לחודש אוגוסט 1997 ללא שכר. החל מחודש ספטמבר 1997 ועד לחודש מרץ 1998 שילמה הגב' פאינה למערער שכר החייב במינימום דמי ביטוח.ב
 
המערער המשיך לעבוד בחברה ללא שכר החל מחודש אפריל 1998 ועד לחודש יולי 1998 (להלן - התקופה הנתבעת). המערער גרס שבתקופה זו לא היה עובד החברה. יצויין, כי למערער מלאו 65 שנים בחודש אוגוסט 1998.ו
 
4. המערער הגיש תביעה לדמי אבטלה בגין התקופה הנתבעת, בנימוק שפוטר מהחברה בחודש מרץ 1998, ומיני אז התייצב בשירות התעסוקה והיה למובטל. המערער אף קיבל דמי אבטלה עבור תקופה זו.נ
לימים סבר המשיב (להלן - המוסד), כי המערער אינו זכאי לדמי אבטלה עבור התקופה הנתבעת, ולכן קיזז את דמי האבטלה בסך 6634 ש"ח שקיבל המערער עבור תקופה זו מקצבת הנכות אותה מקבל המערער.ב
 
5. המערער תבע את החזרתם של דמי האבטלה אלה בנימוק, שבתקופה הנתבעת לא עבד ולא קיבל שכר, אלא עזר לגב' פאינה "במקום לשבת סתם בבית".ו
 
6. בית הדין האזורי בבאר שבע (בל 001668/99; השופטת רות בהט) דחה את תביעת המערער, בנימוק שיחסי העבודה בין המערער לחברה לא הסתיימו בחודש מרץ 1998, אלא המשיכו בכל התקופה הנתבעת, אין עדות לפיטוריו, והפסקת תשלום השכר אינה מעידה על הפסקת יחסי העבודה בין המערער לחברה.נ
 
7. בערעורו טען המערער בתמצית טענות אלה:
 
א. תשלום דמי האבטלה אושר על ידי המוסד לאחר שמסר למוסד מכתב פיטורים. יצויין, כי מכתב הפיטורים לא הוצג בבית הדין האזורי, משום שנושא זה עלה לראשונה רק לאחר גמר טיעוני הצדדים בבית הדין האזורי.ב
 
ב. המוסד טען בתחילה, שהייתה הפסקה ביחסי העבודה ולאחר מכן שינה את גרסתו.ו
 
ג. המוסד אינו יכול לגבות כספים במהלך תקופת העבודה, ולדרוש ממנו להתייצב בלשכת התעסוקה על מנת לקבל דמי אבטלה, ולאחר חודשיים, כאשר היה כבר לפנסיונר, לדרוש התחשבנות רטרואקטיבית.נ
 
ד. מי שאינו מקבל שכר אינו יכול להיות מסווג כ"עובד".ב
 
8. המוסד תמך בפסק דינו של בית הדין האזורי והוסיף את הטענות הבאות:
 
א. העובדה, שבחלק מן התקופה שולם שכר ובחלק לא שולם, מעידה על כך שלא נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המערער לחברה.ו
 
ב. קיים ספק, אם אכן שולם בפועל למערער שכר, או רק שולמו עבורו דמי ביטוח למוסד תקופה מספקת להקניית תקופת אכשרה לתשלום דמי אבטלה (180 יום).נ
 
ג. לא הוצג מכתב פיטורים.ב
 
9. אנו סבורים, שדין הערעור להידחות מטעמיו של בית הדין האזורי, כפי שיפורט להלן:
 
א. מחומר הראיות עולה, שהמערער אכן ביצע עבודה בפועל בתקופה הנתבעת, ללא שכר, אך תוך תקווה שבבוא היום יעמוד בית העסק על רגליו וכלשונו "אולי העסק יתפוס ואוכל להסתדר" (נ/2).ו
 
ב. אין לראות את עבודת המערער בתקופה הנתבעת כעבודה התנדבותית. הגב' פאינה עצמה אמרה בנ/3 (ההודעה לחוקר המוסד) "אני הבטחתי לו שברגע שהעסק יוכל לשלם אני אשלם לו משכורת... יש ביני לבין יצחק סיכום בע"פ שעבור החודשים הללו שהוא עובד ואני לא משלמת לו משכורת שוטפת אני חייבת לו את המשכורות הללו שאני לא משלמת".נ
אומנם בחקירתה הנגדית חזרה בה הגברת פאינה במידה מסוימת מדברים אלה, אך בכל זאת בתשובה לשאלה האם נשארו כספים שלא שלמה למערער אמרה: "חלק מהכספים עוד לא שולמו לך" (עמ' 4 שורה 24 לפרוטוקול בית הדין האזורי).ב
 
ג. מסקנת הדברים היא, שהמערער עבד בפועל בתקופה הנתבעת וגב' פאינה הכירה בחובתה לתשלום שכר עבודה למערער עבור תקופה זו בין מוסרית ובין משפטית. משעבד המערער בחברה בתקופה הנתבעת כ"עובד" ולא כמתנדב - אין לראות בתקופה זו תקופת אבטלה ופסק דינו של בית הדין האזורי ראוי להתאשר מטעמיו.ו
 
10. סוף דבר - הערעור נדחה ללא צו להוצאות.נ
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר דמי אבטלה

 2. דמי אבטלה למפונים

 3. דמי אבטלה עולה חדש

 4. דמי אבטלה חברת יחיד

 5. עובד עונתי דמי אבטלה

 6. חוק זכאות לדמי אבטלה

 7. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 8. עזרה משפחתית דמי אבטלה

 9. סירוב עבודה דמי אבטלה

 10. דמי אבטלה לפני גיל 20

 11. דמי אבטלה ועבודה נוספת

 12. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 13. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 14. דמי אבטלה מתחת לגיל 20

 15. מחיקת תביעה לדמי אבטלה

 16. התפטרות מוצדקת דמי אבטלה

 17. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 18. תביעה להפרשים בדמי אבטלה

 19. שכיר או עצמאי - דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה לעובד יחיד בחברה

 21. דמי אבטלה למי שעבד אצל אחיו

 22. דמי אבטלה לראש רשות מקומית

 23. קיזוז דמי מזונות מדמי אבטלה

 24. זכאות לדמי אבטלה תקופת אכשרה

 25. חישוב דמי אבטלה בעבודה חלקית

 26. דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר

 27. דמי אבטלה עקב צמצום היקף משרה

 28. חישוב תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 29. צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 30. תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה

 31. הפסקת עבודה מרצון - דמי אבטלה

 32. ניכוי דמי אבטלה מקצבת פנסיונר

 33. עבודה פיקטיבית לצורך דמי אבטלה

 34. זכאות דירקטור בחברה לדמי אבטלה

 35. דמי אבטלה למי שעובד אצל אבא שלו

 36. דמי אבטלה למי שעובד בעסק משפחתי

 37. דמי אבטלה לאישה שעובדת אצל בעלה

 38. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי אבטלה

 39. עבודה לחודש אחד בלבד - דמי אבטלה

 40. שלילת דמי אבטלה למרות הסכמה לעבוד

 41. ביטול דמי אבטלה בגלל סירוב עבודה

 42. עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה

 43. התפטרות לצורך לימודים - דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה לאחר עבודה אצל קרוב משפחה

 45. דמי אבטלה לאחר עבודה בעסק של ההורים

 46. סירוב לקבל עבודה - שלילת דמי אבטלה

 47. התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה

 48. דמי אבטלה לעובד משק חקלאי של ההורים

 49. דחיית דמי אבטלה בטענה כי העובד עצמאי

 50. עבודה במשכורת יותר נמוכה מדמי אבטלה

 51. המשך עבודה לאחר פיטורין - דמי אבטלה

 52. דמי אבטלה - עבודה במקומות עבודה שונים

 53. מכתב פיטורים פיקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 54. זכאות אישה שעובדת אצל בעלה לדמי אבטלה

 55. עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 56. בעלים של חברה שהוא גם שכיר - דמי אבטלה

 57. תביעה לתשלום דמי אבטלה בבית הדין לעבודה

 58. פיטורים מעבודה אצל האב – זכאות לדמי אבטלה

 59. מכתב פיטורים לעובד שהתפטר לצורכי דמי אבטלה

 60. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - קורס הכשרה מקצועית

 61. ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בנושא דמי אבטלה

 62. העסקת קרוב משפחה לצורך דמי אבטלה בביטוח לאומי

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון