סבירות החלטה מנהלית

מה הדין בסוגיית סבירות החלטה מנהלית ?

הלכה פסוקה היא שבית המשפט הדן בעתירה כלפי רשות תכנון לא יתערב בהחלטת הרשות אם זו מצויה במתחם הסבירות. ולא ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעת הרשות אלא אם זה לוקה בחוסר סבירות.נ

בדיון בבקשה להתערב בהחלטתה של רשות מנהלית, אין בית המשפט נדרש לשאלה מה היה מחליט בנסיבות דומות אלא אם החלטת הרשות המנהלית עומדת בפני ביקורת שיפוטית בהיותה החלטה שרשות מנהלית סבירה היתה יכולה לקבל.

אם ההחלטה עומדת במבחן הסבירות לא יתערב בה בית המשפט. ויודגש כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות הרשות המנהלית. ראה לענין זה בג"צ 2920/99 אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה, פ"ד נ (3) 441. ויפים לענייננו דברי כב' השופט חשין (בעמ' 446):
"לענין זה נזכור, בראש ובראשונה, כי אין אנו יושבים כטריבונל עליון לתכנון.
הסמכות לתכנון הופקדה בידיהם של גופי התכנון המנויים בחוק, ובמרחב שיקול הדעת הניתן להם, על יסוד ההנחה שפועלים הם בתום לב ובמידה ראויה של סבירות, רשאים ומוסמכים הם אותם גופים לנוע כרצונם ועל פי שיקול דעתם".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החלטה 438

 2. החלטה 1208

 3. החלטה מס' 534

 4. החלטת ממשלה 156

 5. החלטת ועדת המעקב

 6. שינוי החלטה מנהלית

 7. החלטה בניגוד לתב''ע

 8. סבירות החלטה מנהלית

 9. החלטה על פינוי בהעדר

 10. החלטה לגבי סמכות בורר

 11. החלטה על מינוי סניגור

 12. התליית פעולתה של החלטה

 13. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 14. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 15. החלטה על מינוי מומחה רפואי

 16. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 17. החלטה 751 שיוך דירות בקיבוץ

 18. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 19. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 20. החלטת נאמן לא להגיש תביעת חוב

 21. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 22. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה

 23. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 24. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 25. החלטה לא לדון בבקשת אשרת שהייה

 26. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 27. נימוק החלטות זכאות לדיור ציבורי

 28. החלטה בניגוד להמלצת שירות המבחן

 29. לפנים משורת הדין - החלטה מנהלית

 30. החלטת רשם דחיית בקשת רשות להתגונן

 31. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 32. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 33. החלטה בבקשה למתן הוראות לשמאי מומחה

 34. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 35. החלטת ראש ההוצאה לפועל - מעשה בית דין

 36. החלטה מנהלית על בסיס ראיות בלתי קבילות

 37. סבירות החלטה מנהלית על רקע ההליך לקבלתה

 38. החלטה מס' 995 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

 39. האם אפשר לבטל החלטה של מינהל הרכש הממשלתי ?

 40. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 41. רשות מנהלית חייבת לבסס את החלטותיה על עובדות

 42. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 43. החלטת ועדת בחירות בהסתדרות בניגוד להסכם קיבוצי

 44. החלטת הוועדה לנכות מצב קודם בהעדר אינדיקציה ואסמכתאות

 45. ביקורת שיפוטית על החלטות שר הפנים בנושא כניסה לישראל

 46. עתירה לבטל את החלטה המאריכה את שלב ביצוע הכריה והחציבה

 47. החלטת הממונה בערר לפי חוק כלי היריה לבטל רשיון לנשיאת כלי יריה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון