ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי:
 
1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי (בל 001247/98; השופט הראשי מ' כליף ונציגי הציבור י' אלוני וצ' קוצר), לפיו נתקבלה תביעת המערערת להכרה בפגיעתה בכתף מיום 24.11.96, כתאונה בעבודה.
 
2. פסק הדין ניתן בהסתמך על "הודעה ובקשה מטעם הנתבע" (המערער) בה הודיע המוסד לבית הדין, כי יש מקום להכיר באירוע מיום 24.11.96 כתאונת עבודה, ויש למנות מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי הרפואי בין האירוע האמור לבין החבלה בכתף ימין, ולבחינת אורך תקופת אי הכושר. המוסד הסכים כי התשתית העובדתית לבחינת השאלות האמורות "תהא זו שהונחה בדיון מיום 25.11.99".
 
3. קודם להודעת המוסד כאמור, יש לציין, כי בכתב ההגנה נטען כי "לא הוכח על ידי התובעת קיום אירוע תאונתי" וכי "מחלת התובעת הינה תוצאה של מצב רפואי קודם של התובעת ואין לה כל קשר לעבודה או אירוע בעבודה".
לאור הנטען בכתב ההגנה קויימו הוכחות הן לגבי קרות האירוע בעבודה, כנטען על ידי המשיבה והן לגבי בחינת המקרה על פי חלופת המיקרוטרואמה.
לאחר שמיעת העדויות סיכם ב"כ המשיבה את טיעוניו בדבר קרות האירוע בעבודה, ואילו ב"כ המוסד ביקש "לשקול את עניינה של התובעת שנית". אם יגיע למסקנה כי דין התביעה להידחות – הוא יגיש סיכומיו אבל אם יסבור אחרת מבוקש על ידו כי המומחה הרפואי שימונה "ייקבע את מספר ימי הפגיעה המגיעים לתובעת בקשר של אותו אירוע על רקע מצבה הטבעי".
 
4. בטיעוניהם בפנינו, טענה ב"כ המוסד, כי לא היה מקום להכרה במקרה כתאונה בעבודה אלא למינוי מומחה רפואי כמבוקש בהודעת המוסד לבית הדין האיזורי; ואילו ב"כ המשיבה טען, כי לא היה מקום להגשת הערעור ואין צידוק להתערבות בפסק הדין.
 
5. אשר לדעתנו:
א. נסיבות המקרה כמפורט לעיל מצביעות בעליל על כך שכוונת המוסד "בהודעה ובקשה מטעם הנתבע" שהגיש לבית הדין האיזורי, היתה, לא להכיר במקרה כתאונה בעבודה, אלא להכיר באירוע כנטען על ידי המשיבה בתור "אירוע תאונתי", שלאורו יש למנות מומחה יועץ רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין האירוע בעבודה לבין הפגיעה בכתף ותקופת אי הכושר.
למעשה, הלך כאן המוסד בדרך הרגילה הנקוטה על ידו כאשר הוא מחליט שלא לחלוק על עצם קרות האירוע בעבודה אלא אך ורק על הקשר הסיבתי בינו לפגימה ומבקש לכן מינוי מומחה רפואי.
זוהי המשמעות ההגיונית היחידה המשתמעת מהמסמך שהוגש לבית הדין קמא מבלי שתהא סתירה בין שני חלקיו – ההודעה והבקשה.נ
ב. משאלה הם הדברים, נפלה שגגה בפסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה אשר מיהר להכיר בפגיעתה של המשיבה כבתאונת עבודה, תוך התעלמות מהקשר הדברים, המעיד ברורות על כך, כי כל כוונת המוסד בהודעתו ובקשתו כאמור – לא היתה אלא לבקש מינוי מומחה רפואי על סמך הסכמתו להכיר באירוע הנטען "כאירוע תאונתי" לאור עדויות שנשמעו ביום ה- 25.11.99.ב
ג. משנפלה טעות כאמור בפסק הדין – מן הראוי כי היא תתוקן.
לאור זאת מוחזר ענינה של המשיבה לבית הדין האיזורי לעבודה על מנת שימנה מומחה יועץ רפואי בהתאם למבוקש בהודעה ובקשה מטעם המוסד.
ד. אין באמור משום סתימת הגולל על טענתו החילופית של ב"כ המשיבה בטיעונו בבית הדין האיזורי, כי "ניתן לראות במקרה מיקרוטראומה", כך שעל בית הדין האיזורי להחליט אף בשאלה זו על סמך התשתית העובדתית שהונחה בפניו.

6. סוף דבר – ערעור המוסד מתקבל, ופסק הדין המכיר באירוע מיום 24.11.96 כתאונה בעבודה - בטל.
 
עניינה של המערערת מוחזר לבית הדין האיזורי על מנת שיפעל בהתאם לאמור לעיל.
 
7. אין לחתום את פסק הדין מבלי להעיר, כי בנסיבותיו הכל כך חד משמעיות של המקרה לא היה מקום "להתעקשות" ב"כ המשיבה להימנע מבירורה הענייני של התביעה, ולבטח אין מקום לפסוק לזכותו הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון