פגיעה נפשית כתאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה נפשית כתאונת עבודה / מיקרוטראומה - פגיעה נפשית:

השופט יגאל פליטמן
 
פתח דבר

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (בל 1726/98; השופט א' תיבון ונציגי הציבור מר אייל ומר הראל) בו נדחתה תביעת המערערת להכרה כתאונה בעבודה בהדרדרות מצבה הנפשי בגינה היא אושפזה, או לחילופין להכרה באותה פגיעה נפשית כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.נ
 
2. המסכת העובדתית על פי גירסת המערערת:
 
א. מאז 1971 המערערת עובדת במשרד האוצר במחלקת שע"מ;
 
ב. בשנת 1992 לערך התקבל ממונה חדש למחלקה ומאותו מועד נעכרו היחסים בינה לבינו. לגירסת המערערת בתצהירה, המצב הגיע עד כדי כך שהוא שם לו למטרה לגרום לעזיבתה ולהשגתה נעזר בארבע עובדות המחלקה האחרות.ב
עבודתה מאז לוותה ביחסי עבודה מתוחים ובאירועי התנכלות חוזרים ונשנים.ו
 
ג. בחודש אוקטובר 1996 נעדר הממונה מעבודתו למספר ימים. הוא אמור היה לחזור לעבודה ביום 22.10.96. נוכח העדרותו הוא הורה למערערת לדווח לו עם שובו לעבודה על כל ענייני המחלקה בזמן העדרותו.נ
 
לאור נסיון העבר, היתה המערערת שרויה באותם ימי העדרות הממונה במצב נפשי של מתח אדיר ובפחד מהפגישה הצפויה עימו. התלוותה לכך לדבריה תחושת "חיה ניצודה" נוכח התנהגותן המזלזלת והפוגעת של ארבע העובדות הנוספות שבמחלקה.ב
 
ביום 22.10.96 עם שובו של הממונה למשרד, הגישה לו המערערת את הדו"ח וסיפרה לו על ההתנהגות הנלוזה כלפיה מצד עובדות אחרות. לאחר אותה השיחה היא הרגישה בכאבי בטן עזים. בשל אותם כאבים היא פנתה לבית החולים שם אושפזה.
 
על פי הרשום בתעודת השחרור מבית החולים אכן פנתה המערערת למיון "בשל כאבי בטן ובחילות", (להלן - האירוע הנטען בעבודה).ו
 
3. פסיקתו של בית הדין האזורי.נ
 
א. בית הדין האזורי דחה בפסק דינו את גירסתה של המערערת בדבר האירוע הנטען בעבודה, וקבע עפ"י הראיות, שמדובר במצב רפואי ש"החל קודם לכן והיה תוצאה מתמשכת של תחושותיה של התובעת."
לאור האמור נדחתה התביעה להכיר באירוע הנטען כתאונה בעבודה .ב
 
ב. אשר לטענה החילופית של מיקרוטראומה, פסק בית הדין האזורי, כי "לא הוצגה כל ראייה על אירועים זעירים חוזרים ונשנים ועל נזקים קונקרטיים ולו זעירים ביותר שגרמו אירועים אלה לבריאותה של התובעת".ו
 
אשר על כן נדחתה אף הטענה החלופית בעניין המיקרוטראומה.נ
 
 
 
4. הטיעון
 
המערערת ערערה על פסק הדין ובדיון בקדם הערעור בקשו הצדדים על מנת לקצר את זמן ההתדיינות להכתיב לפרוטוקול את טענותיהם שירשמו ויחשבו לסיכומים בכתב מטעמם וכי פסק הדין ינתן על ידי המותב על סמך זאת ועל סמך כל החומר שבתיק.ב
 
א. עיקרי טיעונו של בא-כוח המערערת היו:
 
1. ראוי להכיר באירוע מיום 22.10.96 כאירוע תאונתי שלאחריו בסמיכות זמנים אושפזה המערערת.ו
 
2. היה מקום להכיר בפגיעתה של המערערת כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.נ
 
ב. עיקרי טיעונה של באת-כוח המוסד היו:
 
1. אין ספק, שלא הוכח קרות אירוע חריג למערערת ביום 22.10.96.ב
 
2. על פי פסיקת בית הדין, אין להכיר במיקרוטראומה נפשית כתוצאה מאירועי מתח בעבודה.ו
 
5. אשר לדעתנו:
 
א. על מנת שניתן יהיה לקשור ארוע בעבודה למצב נפשי, מן ההכרח שיוכח אירוע מיוחד בעבודה, מוגדר בזמן ובמקום, כך שעל פני הדברים יהא ניתן להעריך כי אותו אירוע הטביע חותמו על המבוטח וגרם לו למצב נפשי שאינו רגיל אצלו, מצב נפשי שבעטיו הוא איבד את כושרו לעבוד.נ
 
ב. בנסיבות המקרה שלפנינו, לא הוכחו אירועים בעבודה מוגדרים בזמן ובמקום לפני ה-22.10.96, אשר השפיעו על מצבה הנפשי של המערערת וגרמו לה לאי כושר לעבוד.ב
 
ג. לגבי האירוע הנטען מיום 22.10.96 - פגישת הדיווח של המערערת עם הממונה עליה, שלאחריו היא טוענת שנתקפה בכאבי בטן, בגינם פנתה לבית החולים, ייאמר אך זאת:
 
1. בטופס התביעה לדמי פגיעה סברה המערערת, כי מדובר "במחלת מקצוע" ותיאורה את הפגיעה היה, שכ"תוצאה מלחצים בעבודה לאורך תקופה ממושכת התחלתי לסבול מבעיות ממושכות המתוארות באישורים המצ"ב".ו
 
2. בהודעתה לחוקר המוסד (נ/1) גירסתה היתה ש"חודש לפני שהתאשפזתי החלו לי כאבים חזקים בבטן אך המשכתי לעבוד, כי המנהל שלי היה בחו"ל באותה תקופה וחזר ב-22.10.96 ואז הודעתי לו שיש לי בעיה ואני הולכת לרופא ואז התאשפזתי באותו יום".נ
 
3. בסיכומי המחלה מ-25.10.96 ו-29.10.96 - אין זכר לאירועים בעבודה שהשפיעו על המצב הנפשי ועל הסימפטומים של כאבי הבטן.
 
ד. מהטעמים שצוינו לעיל, החלטת בית הדין האזורי, כי המערערת לא הוכיחה אירוע מיוחד בעבודה, אותו ניתן לקשור להתדרדרות מצבה הנפשי ולאשפוזה, מעוגנת היטב בחומר הראיות, ואין מקום כי אנו, כערכאת ערעור, נתערב באותה קביעה.ב
 
ה. על פי סיכומי המחלה אושפזה המערערת עקב בעיות גסטרואנטרולוגיות. אף אם נניח כי מצבה הנפשי היה הגורם לאותן בעיות, הרי מכיוון שלא הוכח כאמור אירוע מיוחד בעבודה, אותו ניתן לקשור לפגיעה הנפשית - אזי, אין להכיר בפגיעה הנפשית ומימלא באשפוז בגין בעיות העיכול כתאונה בעבודה. משאין להכיר בהתדרדרות מצבה הנפשי של המערערת כתאונה בעבודה אין מנוס בלתי אם לדחות את ערעורה, לאור הפסיקה החוזרת ונשנית של בית דין זה השוללת הכרה במיקרוטראומה נפשית כפגיעה בעבודה ללא "אירוע משרה".ו
עב"ל 345/97 הרמן ליבוביץ - המוסד לביטוח לאומי (טרם פורסם); בג"ץ 4690/97 המוסד לביטוח לאומי - עובדיה כרם ואח' פ"ד נג (2) 529.ב
 
לעניין זה ראה גם מאמרו של הנשיא סטיב אדלר:
 
S. ADLER AND R. SCHOCHET "WORKERS' COMPENSATION
AND PSYCHIATRIC INJURY DEFINITION", INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY, 2 2 VOL NO. 5-6 PP. 603 - 616, (1999).ו
 
 
6. סוף דבר - הערעור נדחה ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון