פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%:

1. התובע מס' 1 יליד 30.7.1983, נפגע בתאונת דרכים שאירעה בתאריך 25.3.2000. התובע מס' 2 הינו אביו של התובע. הנתבע הינו נהג הרכב והנתבעת הינה המבטחת. אין מחלוקת על חבות הנתבעים לפצות את התובע על נזקיו, המחלוקת הינה על גובה הנזק.
 
רקע דיוני-עובדתי

2. התובע נפגע בתאונה פגיעות קשות, בחלקים שונים של גופו: רגל, עמוד שדרה, ריאות, פגיעות פנימיות, ואושפז בבי"ח הדסה הר הצופים בירושלים עד 5.7.2000, ולאחר מכן היה באשפוז יום תקופה נוספת. במהלך אשפוזו סבל זמנית משיתוק ומאי שליטה על הסוגרים. בחודש מאי 2002 עבר התובע ניתוח להוצאת מסמר מירכו ומתכות מעמוד השדרה ואושפז אשפוז מלא במשך 6 ימים נוספים.נ
בבית המשפט מונו שלושה רופאים לבדקו: פרופ' פוגרונד בתחום האורטופדי, פרופ' זוהר ארגוב בתחום הנוירולוגי וד"ר עמיצור פרקש בתחום האורולוגי.
אין חולק בין הצדדים כי נכותו המשוקללת של התובע הינה בשעור 46%.ב
 
3. עובר לתאונה היה התובע תלמיד כיתה י"א במגמת חשמל. בשנת 2001, לאחר התאונה, סיים לימודיו התיכוניים והחל ללמוד לתואר הנדסאי אלקטרוניקה בבית ספר אורט בירושלים. הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע, בשעות 16:00 - 19:30 ואמורים להימשך ארבע שנים. כיום התובע תלמיד שנה שניה (עמ' 6 לפרו'). התובע אינו עובד כיום.ו
 
4. התובע גר בבית הוריו בכפר עקב, שחלקו בתחום ירושלים וחלקו מחוץ לירושלים. על פי תעודת עובד ציבור של סא"ל בלומנטל, מהמינהל האזרחי באיו"ש, רוב שטחו של כפר עקב הינו מחוץ לאיו"ש, קרי בשטח ירושלים. בית ההורים נמצא בתחום ירושלים. לתובע ולאביו תעודות זהות ישראליות, אביו משלם ארנונה לעירית ירושלים (ת/2) ומקבל קצבת בטוח לאומי (עמ' 11 לפרו').נ
הנתבעת טוענת כי מעמדו המשפטי של כפר עקב מעורפל, ולא ברור כלל אם המקום ישאר בתחום ירושלים לאורך ימים, וכך גם זיקתו של התובע לירושלים ולישראל. ומכאן מבקשת הנתבעת להסיק כי זיקתו של התובע למערכת השכר (וחישובי הנזק לעתיד) בישראל אינה ברורה כלל.ב
לא ניתן לקבל טענה זו. הוכח כי התובע הינו תושב ירושלים וישראל, הוא מחזיק תעודת זהות ישראלית, והבית בו הוא גר כיום נמצא בתחומי מדינת ישראל. משפחתו והוא קשורים למערכת הישראלית: מיקום, מיסוי, מל"ל, חינוך - התובע לומד בבי"ס אורט במזרח ירושלים. שינויים עתידיים, לרבות שינויים פוליטיים וגאוגרפיים, הם אפשריים, אך נגועים בספקולטיביות. אין לפני נתון ממשי של וודאות קרובה כי מעמדו של התובע יהיה שונה בעתיד הנראה לעין. לפיכך, יש לבחון עניינו של התובע כענין נפגע ישראלי. לציין, הנתבעים הסתמכו בענין זה על פסיקה שרובה מתייחסת לתושבים המתגוררים באיו"ש ולא בירושלים.ו
 
מצב רפואי ותפקודי של התובע
5. כאמור, אין מחלוקת כי לתובע נכות רפואית בשעור 46%. על מנת לקבוע נכותו התפקודית, אביא להלן את עיקרי הממצאים והמסקנות של המומחים הרפואיים. הנכויות הן נכויות לצמיתות.נ
האורטופד, פרופ' פוגרונד, מצא כי התובע נפגע בתאונה קשה מאוד, נגרם שבר פיצוץ בגוף חוליה D10 עם תזוזה, מצב שגרם להתפתחות פרפלגיה ועיכוב של פעולות המעיים וכיס השתן. כמו כן, נגרם שבר עם תזוזה בעצם הירך השמאלית. לאחר ניתוחים, אשפוז ושיקום, חזר התובע ללימודיו ונותרה לו נכות כדלקמן: מגבלה בינונית עד קשה בחלק תחתון של עמוד שדרה גבי והגבלה קלה של החלק העליון של עמוד שדרה מותני, ונכותו עקב מצב הגב הינה 10% + 10%. בגין הגבלה קלה בתנועות פרק הירך ברגל, נכותו הינה בשיעור 2.5% (הפחתה מ-5%) ועוד 5% בגין קיצור הגפה.ב
מחוות דעת פרופ' פוגרונד ונתוני הנכות שקבע, עולה בבירור כי הנכות הינה נכות תפקודית.ו
הנוירולוג, פרופ' זוהר ארגוב, מצא כי התאונה גרמה לתובע חבלה רב מערכתית, ובתחומו: פגיעה בחוט שדרה, שגרמה לשיתוק שעיקרו חלף, אך הותירה עקבות ונכות בשיעור 20% בגין פרפלגיה חלקית. כמו כן, סבל התובע מפגיעה וסטיבולרית, שביטויה העיקרי הינו סחרחורות - 5% נכות.נ
מנתונים רפואיים אלה עולה כי אף נכות זו הינה בעלת משמעות תפקודית.ב
האורולוג, ד"ר עמיצור פרקש, מצא כי התובע סובל כיום עקב התאונה מתכיפות ודחיפות במתן שתן ביום ובלילה, ולפיכך נכותו בתחום זה הינה 10%.ו
מי שנזקק להטלת שתן יותר מהממוצע וההטלה צריכה להיות דחופה, סובל ממגבלה תפקודית, שכן ייאלץ להסתגל לעבודה שתאפשר לו לגשת לשירותים הרבה ומיד.נ
 
6. המסקנה הינה כי נכותו של התובע הינה תפקודית. כיוון שמדובר בבחור צעיר ובנכויות בתחומים שונים, אני מעמיד את נכותו התפקודית של התובע בשעור נכותו הרפואית 46%, כפי שביקש בא כוחו בסיכומיו.ב
 
7. אוסיף עוד כי על פי חוות הדעת הרפואיות ומסמכים רפואיים, היתה לתובע נכות זמנית בשיעור 100% למשך חצי שנה ונכות זמנית בשיעור של כ-60% למשך חצי שנה נוספת. לאחר הניתוח מחודש מאי 2002 היתה לתובע נכות זמנית של 100% למשך ששה שבועות.ו
 
הנזק
8. הוצאות נסיעה בעבר
אין מחלוקת (כמעט) בין הצדדים כי יש לפצות התובע בראש נזק זה בסכום של 10,000 ש"ח (ערך נוכחי).נ
 
9. הוצאות רפואיות בעבר, התאמת הבית ואביזרים
אין מחלוקת בין הצדדים כי יש לפצות התובע בראש נזק זה בסכום של 10,000 ש"ח (ערך נוכחי).ב
 
10. סיעוד וסיוע בעבר
התובע סבל מנכות גבוהה מאוד במשך כשנה, במהלכה סעדו אותו בני המשפחה. גם כיום הוא נזקק לעזרה וסיוע עקב מגבלותיו.
אני פוסק לו בראש נזק זה סך 20,000 ש"ח (ערך נוכחי).ו
 
11. נסיעות לעתיד
לתובע נכות תפקודית גבוהה, דבר המצדיק ומצריך נסיעות מוגברות בהווה ובעיקר בעתיד.נ
אני פוסק לתובע סך 60,000 ש"ח (ערך נוכחי).ב
 
12. סיוע וסיעוד לעתיד
עקב נכות גבוהה ומגבלות שונות אני פוסק סך 80,000 ש"ח (ערך נוכחי).ו
 
 
13. אובדן השתכרות לעתיד
התובע הינו בחור צעיר, הלומד עתה אלקטרוניקה. נכותו התפקודית הינה בשיעור 46%, היינו התובע איבד כמחצית מכושר השתכרותו. כמו כל בחור בן-גילו, ייערך החישוב על פי השכר הממוצע במשק, העומד היום על סך 6,768 ש"ח, ולאחר ניכוי מס הכנסה 5,300 ש"ח. התובע עדיין סטודנט, ואמור להתחיל לעבוד בעוד שנתיים-שלוש. מקדם היוון 296 וההיוון הכפול הינו 0.92.
החישוב הינו 0.92 X 296 X 46% X 5,300 ש"ח = 663,916 ש"ח (ערך נוכחי).
 
14. נזק לא ממוני
לתובע 46% נכות לצמיתות ו-108 ימי אשפוז.
הצדדים יערכו החישוב ויוסיפו ריבית, כמקובל, מיום התאונה.
 
15. ניכויים
לתובע נכות גבוהה ויתכן שהמוסד לבטוח לאומי, ענף נכות כללית, ימצא לנכון כי הוא זכאי לקבלת קצבה. מסתבר כי עד כה לא פנה התובע למל"ל, אף שהדבר עלה מספר פעמים במהלך קדמי המשפט.
כיוון שקיימת אפשרות סבירה שהתובע יקבל קצבאות ואף קיימת אפשרות כי המל"ל יבקש לחזור אל הנתבעים, יש לעכב סכום מתוך הפיצויים עד לבירור זכויותיו של התובע במל"ל.
הנתבעים הגישו לבית המשפט שתי חוות דעת בענין זה:
נ/1 - קצבת שירותים מיוחדים ו/או ניידות. על פי חוות הדעת ועל פי מצב התובע, ספק רב אם יהא זכאי לקצבה זו, ולכן אין להביאה בחשבון.
נ/2 - קצבת נכות כללית מהוונת לתובע עשויה להסתכם בסכום של כ-250,000 ש"ח.
 
כיוון שהתובע לא פנה למל"ל, יש להקפיא מסכום הפיצויים סך 250,000 ש"ח. על התובע לפנות למל"ל ללא דיחוי.
אם במל"ל תיקבע לתובע דרגת נכות ותשלום קצבה, שיעורה המהוון יחושב ע"י הצדדים ויופחת מסכום הפיצויים.
אם יקבע שאינו זכאי לקצבה, יופשר הסכום המוקפא וישולם לתובע בתוספת הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין.
אם התובע לא יפנה כלל למל"ל ולא תהא קביעה שלו עד 31.7.03, יופחת הסכום המוקפא מהפיצויים ולא ישולם לתובע.
 
 
סיכום
16. לאור האמור, תשלם הנתבעת לתובע הסכומים הנקובים בסעיפים 8-14 לעיל.
יש לנכות תשלומים תכופים, כמפורט בסעיף 9 לסיכומי הנתבעים וכן להקפיא בשלב זה סך 250,000 ש"ח, כאמור בסעיף 15 לעיל.
הנתבעת תשא בהוצאות משפט וכן בשכ"ט עו"ד בשיעור 13% + מע"מ.
  לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון