פיטורים בגלל גניבת דלק

בכתב ההגנה נטען שהתובע נתפס ממלא סולר ברכבו הפרטי ממיכל סולר של הנתבע מבלי שקיבל רשות לכך, בעקבות אירוע זה התברר לנתבע שלפני כן גנב התובע זבל כימי ממחסן הנתבע.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים בגלל גניבת דלק:

1. לפנינו תביעה לחייב את הנתבעת לשלם לתובע הסכומים הבאים, זאת בגין תקופה עבודה מ- 4/94 עד 24.03.98;

פיצויי פיטורים 16,007 ש"ח
חופשה שנתית 3,924 ש"ח
הבראה 1,366 ש"ח
דמי חגים 3,705 ש"ח
הודעה מוקדמת 4,087 ש"ח
29,089 ש"ח

2. בכתב ההגנה נטען שהתובע נתפס ממלא סולר ברכבו הפרטי ממיכל סולר של הנתבע מבלי שקיבל רשות לכך, בעקבות אירוע זה התברר לנתבע שלפני כן גנב התובע זבל כימי ממחסן הנתבע.
לאחר המקרה עם הסולר, הנתבע אמר לתובע שהוא לא מחזיק גנבים ואז התובע הלך ולא חזר.
לטענת ב"כ הנתבע התובע קיבל דמי הבראה, לגבי חגים הוא לא עבד בחגי היהודים והמוסלמים, חופשה שנתית יצא לחופשות וקיבל דמי חופשה.

3. א) ביום 15.09.99 מסרו ב"כ הצדדים הודעה כדלהלן:נ

"ב"כ הצדדים:ב מבקשים לשקול המלצת בית הדין למתן פסק דין לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט לאחר סיכומים וצירוף מסמכים, היה והתשובה תהיה שלילית נמציא לבית הדין תוך 40 יום מהיום רשימה כדלהלן:ו תאריכי חופשה (ימים קלנדריים), תאריכי תשלום דמי הבראה ומועדי התשלום- אם שולמו, עבור חגים - אם שולמו ומתי.
כל צד יעביר למשנהו את הפירוט הנ"ל בתוספת מסמכים.
לגבי הזכות לפיצויי פיטורין בהתאם לתשובתו, נבקש תצהירים".

ב) ביום 22.11.99 ניתנה החלטה על סיכומים בכתב לפסק דין לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, והסיכומים הוגשו.

ג) בשלב מאוחר יותר הסכימו ב"כ הצדדים כי ההסדר הנ"ל יחול גם על הזכות לפיצויי פיטורים.

4. לאחר עיון בכתבי הטענות, וסיכומי הצדדים על נספחיהם הננו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע סכום כולל של 18,000 ש"ח.

5. בסכום שנפסק לעיל נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:נ

א) חופשה שנתית - היתרה הרשומה בתלוש 3/98 אין די בה כדי להרים הנטל המוטל על הנתבע לעניין הוכחת מתן חופשה ותשלום בעדה, זאת בשעה שפרט לתלוש זה, אף תלוש אינו מפרט מתן חופשה.
ב) הבראה - ב"כ הנתבעת הפנתה תשומת הלב לתלוש 10/95, לפיו, קיבל התובע הבראה, אך התובע עבד עד 4/98 והוא זכאי לדמי הבראה נוספים.

ג) חגים - אין די בציון העובדה כי התובע זכאי לדמי חגים יש לפרט המועדים, במיוחד לאור טענת ב"כ הנתבע כי התובע, לא עבד הן בחגי היהודים והן בחגי המוסלמים.

ד) הודעה מוקדמת - התובע פוטר מהיום למחר, ללא הודעה מוקדמת.

ה) פיצויי פיטורים - אין חולק שהתובע התפטר (ראה סעיף 4 לכתב התביעה).
בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, מי שמתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים אלא אם כן הוא נכנס לאחד החריגים המקנים זכות לפיצויי פיטורים, בענינינו ועל פי האמור בכתב ההגנה הוטחה בפני התובע אשמת גניבה, כך שהיה ממש בסיבת עזיבתו, אך עדיין היה מקום לברר עובדה זאת עם הנתבע יתכן שהיה מקום לשכנע אותו בגירסתו.
על כל פנים התייחסנו גם לעובדה שהתלונה במשטרה נסגרה.

6. הסכום שנפסק לעיל ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון