קוצר נשימה כתאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קוצר נשימה כתאונת עבודה בביטוח לאומי :

השופט מורל
.1ערעור על פסק-דין שניתן בבית-הדין האזורי לעבודה בחיפה (תב"ע מד/278-0, השופטת קציר - דן יחיד), לפיו נדחתה תביעת המערער להכרה במחלת קוצר נשימה בה לקה, כפגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי.
.2המערער עבד במפעל לדשנים וחומרים כימיים מ- 1973ועד שפרש ב-.31.10.81
.3שלוש פעמים פנה המערער למוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) בקשר למחלתו, ושלוש פעמים נדחה:ו -
א) בפעם הראשונה נדחה ביום 21.10.1974, כי המוסד היה סבור שהמחלה "איננה נמנית עם אלו שנקבעו במחלות המקצוע, במסגרת תקנות ביטוח נפגעי עבודה" (נ/1). המערער לא הגיש תביעה לבית-הדין בעקבות דחיה זו;
ב) תביעתו השניה נדחתה ביום 20.3.1981, ובמכתבו אמר המוסד, בין השאר, כי "החלטתנו מ- 21.10.1974בעינה עומדת" (נ/2). גם בפעם הזאת לא פנה המערער לבית-הדין; ג) את תביעתו השלישית הגיש המערער למוסד ביום 19.9.1983(נ/4).
ביום 8.12.1983השיב המוסד למערער ואמר -
"ב- 21.10.1974הודענו לך כי דחינו את תביעתך בגין אותה מחלה. היה באפשרותך לערור תוך 6חודשים מיום קבלת הודעתנו הנ"ל בבית-הדין לעבודה, היות ולא מימשת זכותך זו לא ניתן לטפל מחדש בתביעתך והחלטתנו בעינה עומדת". (נ/3).
הפעם פנה המערער לבית-הדין האזורי לעבודה בחיפה. בכתב התביעה העלה טענה חלופית לפיה נגרמה המחלה כתוצאה ממיקרוטראומות.
.4הפרקליט המלומד שייג את המוסד טען שיש לדחות את הערעור מהטעם שהמוסד כבר קבע את עמדתו, ב-1974, באשר לקשר בין המחלה לעבודה, ובזמנו לא פנה המערער לבית-הדין. גם הצטברות המיקרוטראומות כבר התגבשה ב-.1974
.5דא-עקא, במכתב הדחיה הראשון (נ/1), עליו מסתמכים שני מכתבי הדחיה הנוספים (נ/2, נ/3) מדובר רק על כך שאין המחלה "מחלת מקצוע", ואין כל התייחסות למיקרוטראומות, לאמור - עניין זה לא נבדק כלל על-ידי המוסד. מן הראוי היה שפקיד התביעות של המוסד יבדוק את תביעת המערער שהוגשה ביום 19.9.1983לגופה, לפחות מן הבחינה הזאת. אמנם בטופס התביעה (נ/4) לא הזכיר המערער במפורש את טענת המיקרוטראומות, אך אין בכך כלום. אין לצפות מהמערער שיעלה בטופס התביעה למוסד טענות משפטיות מסוג זה. די בכך שכתב שם שמחלתו נגרמה - "כתוצאה מנשימת גזים מורעלים תקופה ארוכה".
.6הערעור מתקבל, באופן שפקיד התביעות של המוסד יבדוק מחדש את תביעת המערער לפי עילת המיקרוטראומות ויתן את תשובתו העניינית.
.7המוסד ישלם למערער הוצאותיו בשתי הערכאות בסכום של -. 800ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון