שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר:

התובעים שהינם גרפיקאים במקצועם שכרו מאת הנתבעים מרתף לצרכי משרד, לתקופה של 12 חודשים עם אופציה לעוד 48 חודשים.

לטענתם, הנתבעים הציגו בפניהם מצג שווא הטעו אותם וניהלו איתם מו"מ בחוסר תום לב, בכך שלא גילו להם כי למרתף ששכרו אין כלל היתר לשמש כמשרד. משהוגש כתב אישום כנגד התובעים והנתבעים בגין שימוש חורג, פעלו התובעים למחיקת שמם מכתב האישום והמאשימה - המדינה הסכימה לכך כנגד פנוי המושכר ע"י התובעים. התובעים פינו את המושכר. לטענת התובעים מפאת קוצר הזמן ובלית ברירה שכרו מקום אחר, יקר הרבה יותר, המשמש אף למגוריהם.


לטענת התובעים השקיעו כספים רבים בהתאמת המרתף לצרכיהם, ונגרם להם נזק כספי רב בגין עלות ההשקעה והעברת חלק הציוד בסכום של 30,434 ש"ח; בגין הפסדי הכנסה ישירים בחודשים אפריל ומאי שלאחר הפנוי המהיר כולל הפסד אבדן לקוחות שנטשו את העסק בסך 100,000 ש"ח; הפרש שכ"ד בין המקום החדש למושכר של הנתבעים בסך 15,000 ש"ח וכן עגמת נפש בסך 20,000 ש"ח.נ

בכתב ההגנה מוכחשת גירסת התובעים כולה. לטענת הנתבעים לא נערך כל מו"מ בינם לבין התובעים לאחר שהתובעים אך באו בנעליהם של שוכרים קודמים שהפסיקו את שכירותם במועד מוקדם יותר. לטענת הנתבעים, העובדה כי למושכר טרם הוצא באותה תקופה היתר לשמש משרד, היתה ידועה לתובעים, ובשל כך דמי השכירות היו נמוכים במיוחד(400 $ כשווים בש"ח).בלטענת הנתבעים פנוי המושכר היה ביום סיום השכירות, ולא כטענת התובעים.ו
לטענת הנתבעים שמם של התובעים נמחק מכתב האישום אך בשל העובדה כי בעת פתיחת הדיון בתיק בבית המשפט לעניינים מקומיים - הם כבר לא היו במושכר.נ

בכל מקרה טוענים הנתבעים כי היותו של הנכס מותר או אסור לשימוש כמשרד נתנת לבירור במשרדי מהנדס העיר, ובכל מקרה פינו את המושכר בתום תקופת השכירות, כאשר הודעת ביטול השכירות הוצאה ע"י התובעים שמונה חודשים לאחר שהסתיימה תקופת השכירות.ב

לטענת הנתבעים לא נוהל בינם לבין התובעים כל מו"מ וכל תנאי השכירות סוכמו בין התובעים לבין שוכרים קודמים שבאו בנעליהם. לטענת הנתבעים לא נגרם לתובעים כל נזק.ו

הצדדים הגישו לתיק בית המשפט תצהירי עדויותיהם הראשיות וכן את תיקי מוצגיהם.נ

מטעם התובעים הוגשו תצהירי עדויות ראשיות, ולתיק המוצגים צירפו את חוזה השכירות עליו חתמו עם הנתבעים; כתב האישום, העתק הכרעת הדין וגזר הדין; דוחות מע"מ; 20 קבלות.ב

מטעם הנתבעים, הוגש תצהיר עדותה הראשי של תמר צור, מכתב עו"ד ילינק מיום 3.12.95, מכתב אדריכלית דיטה ביטרמן מיום 17.12.95 פרוטוקול דיון והחלטת בית המשפט לעניינים מקומים מיום 9.3.95, וכן מכתבו של עו"ד עודד גבע מיום 18.12.95.ו

על פי הסכמה דיונית שהושגה בין ב"כ הצדדים, ואשר אושרה ע"י בית המשפט, הסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק בפשרה ביניהם על פי הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, על יסוד תצהירי העדויות הראשיות, ללא חקירות נגדיות, ולאחר שהוגשו סיכומים בכתב של ב"כ הצדדים תוך שמירה על זכותם להסתייג בסיכומיהם מעדויות שמיעה, סברה ומומחיות.נ

עיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בתצהירי העדויות הראשיות, בתיקי המוצגים של הצדדים ובסיכומי ב"כ הצדדים.ב

שקלתי היטב את הטענות העובדתיות המשפטיות, שבתי ובדקתי את תצהירי העדויות הראשיות ותיקי המוצגים, בכתבי הטענות ובאסמכתאות שצוטטו, העמדתי אלה מול אלה את טענות הצדדים ולאחר שבחנתי היטב את הדברים הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל אך בחלקה.ו


אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים סך של 26,515 ש"ח בצירוף מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.נ

בנסיבות העניין הגעתי למסקנה כי ראוי שכל צד ישא בהוצאותיו במשפט זה וכך אני מורה.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת זכויות שכירות

 7. נטישת דירה בשכירות

 8. העברת שכירות מוגנת

 9. הזנחת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הרכב בית הדין לשכירות

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 21. נזקים לגינה בבית בשכירות

 22. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 23. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 26. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 27. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 28. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 39. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 40. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 41. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 42. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 43. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 46. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 57. תביעה של שוכר בשכירות מוגנת נגד בעל הבית

 58. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 59. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות

 60. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 61. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 62. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 63. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 64. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 65. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 66. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון