תאונה במסיבה לעובדים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה במסיבה לעובדים – האם תאונת עבודה ?:

סגן הנשיא (קובובי):ב
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בבאר-שבע (השופט אזולאי - דן יחיד; חב"ע מו/275-0) שהכיר בתאונה שארעה למשיב ביום 26.11.1985כתאונת עבודה.
.2וכה קבע בית-הדין קמא את העובדות הצריכות לעניין:ו
" .2התובע הינו עובד וחבר מועצת העובדים של חברת פוספטים בע"מ (להלן המעביד).
.3 בתאריך 26.11.1985נפגע התובע במסיבה שנתית של עובדי מפעל ת.מ.ר, כאשר נפל בעת שנישא והורד מכתפי אחד מחבריו לעבודה.
.4 אין מחלוקת בין הצדדים ביחס לנתונים העובדתיים הקשורים לתאונה, והמחלוקת היחידה היא האם בנסיבות העניין התקיים האירוע בקשר וזיקה לעבודה, המצדיקים הכרה בתאונה כתאונת עבודה.

.5 המסיבה התקיימה לאחר שעות העבודה באולם בדימונה, אורגנה ומומנה על-ידי המעביד, אשר ארגן גם את הסעת העובדים לאולם. כל עובד הוזמן על-ידי המעביד באופן אישי להשתתף במסיבה, אך לא היתה דרישה מחייבת מצד המעביד להשתתפותו".
אשר לתאונה עצמה:נ המשיב, שבו רואים העובדים את נציגם המסור במועצת העובדים, הועלה על כתפי חבריו במחווה של הוקרה לפי נוהג מקובל בשמחות, ומשהורד - מעד ונחבל, הא ותו לא.
עד כאן טענות הצדדים.
.3משהועמד הערעור על שני עניינים מוגדרים בהם סטו, לפי הטענה, מהדרך שהותוותה בפסיקה, אין ורך לחזור ולפרוש שוב את היריעה כולה בשאלה, "תאונה כי תקרה" בעת פעילות נופש או ספורט, בסוגיית רווחת העובדים והגיבוש החברתי ובמבחן ה"אלמלא-לא" (ראה דב"ע לב/38- 0[1]; דב"ע מא/63- 0[2]; דב"ע לט/67- 0[3]; דב"ע מד/127- 0[4]).
.4לנו נראה שהנסיבות שבהן נפגע המשיב אינן חורגות ממה שנהוג לסווג כשייך, באורח סביר, לפעולות הנלוות ("אינצידנטליות") לעבודה, וכי אין לומר שעתירתו של המשיב, להכיר בתאונה בה נפגע כתאונת עבודה, שואפת לאבסורד, לנלעג.
.5המקרה אמנם ארע שלא בשעות העבודה ובמקום העבודה, אך אין בכך ולא כלום בענייננו. השאלה הראשונה אותה יש לשאול היא, מה היתה מחויבותו של המשיב - מעבר לחובת הנימוסים, החברות ו"רוח הצוות" - להיות נוכח במסיבה? המשיב היה חבר במועצת העובדים כנציג "אגפי המטה הכוללים את אגף המחסנים", ונוכחותו או העדרו מנשף שכזה לא היתה כנוכחותו או העדרו של "כל האדם". התפקיד הייצוגי-ציבורי שאותו מילא, חייב אותו להיות בין המסובים.

אשר לאירוע עצמו:ב המסיבה החלה בשעה 19.30, התאונה קרתה בשעה .22.00ניתן לשער שמצב הרוח אותה עת, ברחבת הריקודים, היה משופר. אין לדעת אם הנאספים ראו להביע את הוקרתם לחברי מועצת העובדים ( 11במספר) על-ידי כך שהעלום על נס ועל כתפיים, כולם או מקצתם, או אם רק המשיב זכה להיות לרגע קט "מורם מעם" (מסתמא על כתפיו של עובד גברתן). דא עקא שקרתה תקלה "כאשר הורד, החליק ברצפה ונפל על ידו השמאלית" (טופס התביעה לדמי פגיעה, סעיף ג'). ודוק:ו "הורד" ולא ירד - ללמדך שיותר משתרם המשיב ל"אירוע החריג" (כלשון בא-כוח המוסד) היה אובייקט סביל בידי קהל בוחריו-מוקיריו ששבעו נחת מפעילותו למענם במערכת תנאי העבודה ויחסי העבודה. ובכך חוזרת ומתגלית אותה "זיקה לעבודה" שרואים לייחס לה משקל כאשר דנים, אם להכיר בתאונה - בנסיבות כאלה - כתאונת עבודה.
.6סוף דבר:נ הערעור נדחה.
המערער ישלם למשיב הוצאות משפט בסך 400ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי תאונה

 2. תאונה במקלחת

 3. עורך דין תאונת פגע וברח

 4. תאונות במתקני שעשועים

 5. תאונה מבויימת

 6. תאונת טרמפולינה

 7. תאונה ללא פגיעה

 8. תאונה בבית אבות

 9. תאונה במוזיאון

 10. תאונה במעון יום

 11. תאונה קטלנית בים

 12. תאונה בבית קברות

 13. תאונה מחוץ לרכב

 14. תאונה בלתי נמנעת

 15. תאונה עם רכב צבאי

 16. תאונת שרשרת תביעה

 17. תאונה באיילון צפון

 18. תאונה בירידה מהרכבת

 19. תאונה עם עגלת סופר

 20. תאונה עם מכונת דפוס

 21. תאונה בזמן תדלוק רכב

 22. תאונה בשטח בית הספר

 23. עורך דין תאונות קשות

 24. תאונות עקב צעצועים מסוכנים

 25. תאונה בהליכה על מדרכה

 26. נוזל בברך לאחר תאונה

 27. תאונה עצירה בצד - את מי תובעים

 28. תאונה בזמן ביעור חמץ

 29. תאונה במסיבה לעובדים

 30. שינוי גירסה לאחר תאונה

 31. תאונה לאחר שייט קייקים

 32. תאונה במהלך החלפת גלגל

 33. תאונה עם מכסה תא מטען

 34. תאונה בטיול במדבר יהודה

 35. תאונה בכביש אשדוד יבנה

 36. פיצוי בגין תאונת דרגנוע

 37. תאונה במהלך טיול מהעבודה

 38. תאונה במשחק כדורסל בעבודה

 39. תאונה במהלך בדיקת חומר נפץ

 40. תאונה בזמן חיבור כבל גרירה

 41. תאונה ליד גשר ראשון לציון

 42. פינוי באמבולנס ממקום התאונה

 43. אי שמירת מרחק בתאונת שרשרת

 44. התהפכות רכב - פציעה מזכוכיות

 45. הסתרת תאונה קודמת בעסקת רכב

 46. העדר רישום רפואי אחרי תאונה

 47. חבלה אקסונלית מפושטת בתאונה

 48. גרסה ראשונית לתאונה בזמן אמת

 49. תאונות במהלך טיול שנתי מטעם בית הספר

 50. הגשת תביעה לדמי תאונה באיחור

 51. החמרה בענישה בתאונת פגע וברח

 52. חתך עמוק בכף היד לאחר תאונה

 53. תאונה עם רכב חונה בצד הכביש

 54. אי מסירת פרטים לאחר תאונה קלה

 55. קשר בין תאונה לבין טרשת נפוצה

 56. אי שמירת מרחק או בלימה פתאומית

 57. תאונה במהלך יציקת בטון עם מנוף

 58. תאונה בניסיון להוציא חפץ מהרכב

 59. תאונה בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 60. עיוורון מוחלט בעין אחת לאחר תאונה

 61. חבלת ראש וחתך עמוק בקרקפת בגין תאונה

 62. תאונה עקב אי שמירת מרחק - נסיעה בעליה

 63. שינוי מספר רישוי בגלל תאונה שגרמה לנזק

 64. אי פניה לקבלת טיפול רפואי מיידי לאחר תאונה

 65. "תאונת שרשרת" בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 66. פגיעה ברכב עומד עקב תאונה בין שני כלי רכב אחרים

 67. איבוד שליטה על הרכב במחלף שדרות רוקח בנתיבי איילון

 68. תאונה: הרגל נתקלה במרצפת בולטת, אשר יצרה הפרש גבהים בשביל

 69. חבלות בפנים, בפה, שבר באף ופגיעה בערובות העין בעקבות תאונה

 70. טוען כי נפגע בתאונה בהיותו כבן 17.5 שנים, על ידי רכב לא ידוע

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון