תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות:

בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, מיום 18/12/03, אשר קבעה כי למערערת לא נותרה נכות צמיתה בגין תאונת העבודה מיום 7/1/97.

טיעוני המערערת:


המערערת ילידת 1964, אסיסטנטית לרופא שיניים במקצועה.
ביום 7/1/97 היתה מעורבת בתאונת דרכים בדרכה לעבודה ונפגעה בכל חלקי גופה ובפרט בגבה ובצווארה.
כיומיים לאחר התאונה אושפזה המערערת בבי"ח וולפסון עת תקפו אותה כאבי צוואר וכאבי ראש עזים.נ
המערערת מצרפת לערעורה מסמכים רפואיים שונים וביניהם : אבחון רפואי מיום 6/10/01 עת הובהלה המערערת למוקד הרפואי בחולון עקב החמרה במצבה, ממצאי בדיקת C.T. מיום 1/4/02, דו"ח מוקד רפואי מיום 4/1/03 אשר אליו פנתה עקב החמרה נוספת במצבה. בנוסף, מצרפת המערערת דוחו"ת רפואיים מבדיקות מחודשים פברואר-מרץ 2003 במרפאות קופ"ח, וכן חוו"ד רפואית מטעמה של המערערת של מומחה לכירורגיה אורטופדית, אשר מצא כי למערערת 15% נכות צמיתה לפי סע' 37 7 א-ב וכי יש להפעיל את תקנה 15 במלואה בגין אובדן כושר השתכרות.ב
מאז התאונה לא שבה המערערת לעבודתה.ו
ועדה מדרג ראשון, מיום 24/4/03, קבעה כי למערערת לא נותרה כל נכות מהתאונה.נ
המערערת טוענת כי הוועדה הרפואית לעררים טעתה בקביעתה, כי אין קשר סיבתי בין מצבה הבריאותי של המערערת לבין התאונה.ב
הועדה טעתה עת לא התייחסה בכובד ראש לתעודה רפואית מאת ד"ר

א. יוסף, רופא אורטופד אשר בטיפלו היתה המערערת.ו


הוועדה לא הצביעה על ארוע אחר אשר כביכול ניתק את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין מצבה של המערערת.נ
הוועדה לא נימקה בנימוק מסביר את הדעת כיצד נפל פער כה גדול בין קביעתה לבין קביעתו של המומחה.ב


טיעוני המשיב:


הועדה לעררים עיינה בנימוקי הערעור, שמעה את תלונות המערערת, בדקה את המערערת בדיקה מקיפה.ו
הרכב הוועדה כלל אורטופד.נ
הועדה עיינה בחומר הרפואי שהיה בפניה. במסמך מחדר המיון יומיים לאחר התאונה לא צוינה כל תלונה בעניין גב תחתון.ב
הועדה עיינה בחומר הרפואי ומצאה כי התלונות לגבי כאבי גב החלו זמן רב לאחר התאונה, וללא שהרופאים קשרו בין כאבי הגב ובין התאונה.ו
הוועדה עיינה בחוו"ד של המומחה ונימקה מדוע אינה מקבלת אותה.נ
לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הוועדה.ב


הכרעה


החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 .

הערעור הוא בשאלת חוק בלבד. אם נראה על פני הדין וחשבון שהוועדה התייחסה לפגימות שונות שפקדו את המערער והעריכה לפי שיקול דעתה הרפואי את מידת הנזק (באחוזי נכות ) שנגרמה על ידי כל אחת מהפגימות הנ"ל, ולא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלויה בין הממצאים הרפואיים – עובדתיים שנמצאו והמבחנים שהופעלו – אזי אין מקום לטענה, כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין:

ראה :
דב"ע ל"ג 40– 0 יוסף דוזלר נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ד' 407.
בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה:
"הביקורת השיפוטית , אם כן, מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד,
דוגמת טעות שבחוק, פגם משפטי, חריגה מסמכות, הפעלת
שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת. כלומר, בית הדין
נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. לעניין
זה יפים דבריו של הד"ר קוקובי בספרו, כדלקמן:
'אין ערעור בשאלה שבעובדה או בשאלה הנוגעת בענייני רפואה.
מחיצה הרמטית הוצבה איפוא בין שדה הרפואה לשדה המשפט:

יעסקו הרופא והמשפטן איש איש בתחומו , ובל יבוא האחד במלכות
רעהו'". (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213, ראה גם י. אליאסוף, "וועדות רפואיות וועדות עררים במסגרת הביטוח הלאומי", שנתון משפט העבודה ו' (תשנ"ה),81).בחנתי בעיון את טענות הצדדים על המסמכים הרפואיים המצורפים ואת דו"ח הוועדה הרפואית לעררים והגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות.ו
בחנתי את החומר שבפני ונחה דעתי כי הוועדה הרפואית לעררים שמעה את תלונות המערערת, בדקה את המערעת והתייחסה למסמכים רפואיים שהונחו בפניה. הוועדה קבעה את קביעתה תוך הסתמכות על מימצאים רפואיים.
הוועדה הרפואית לעררים עיינה בתיקה הרפואי של המערערת, בחוו"ד של מומחה שהגישה המערערת וביצעה בדיקה קלינית ע"י אורטופד.

מעיון בנספח ג' לכתב הערעור עולה, כי בצדק מציינת הוועדה בסיכומה, כי בדו"ח חדר המיון מיום 9/1/97 (יומים לאחר התאונה) התלוננה המערערת על כאבי צוואר, כאבי ראש וכאבים ברגל שמאל. כמו כן, כפי שמציינת הוועדה, מסמכים רפואיים נוספים מתיקה הרפואי של המערערת מחזקים את מסקנת הוועדה כי אין כל קשר סיבתי בין התאונה למצב הגב.נ
המערערת צירפה לערעורה מסמכים רפואיים נוספים המאוחרים במספר שנים ליום בו התרחשה התאונה. בדיקת ה – C.T. התבצעה כחמש שנים לאחר התאונה, אבחנות רפואיות נוספות אותם צירפה המערערת ניתנו בין השנים 1999 ל – 2003.
גם חוו"ד המומחה, ד"ר לאנה, אינה קובעת חד משמעית כי הכאבים החלו בעקבות התאונה. נכונה טענת הוועדה, כי ד"ר לאנה אינו מפרט את מהלך התחלת הכאבים, אלא מתאר כי המערערת נפגעה בתאונת דרכים, פונתה למיון, בהמשך טופלה ע"י אורטופד והופנתה לבדיקת C.T. לאחר החמרה במצבה. חוות הדעת אינה מתייחסת לפרקי הזמן שחלפו ממועד התאונה ועד שהחלה המערערת להתלונן על כאבי הגב התחתון.ב
דו"ח הוועדה הרפואית לעררים מלמד כי הוועדה שקדה ובחנה את החומר שהונח בפניה ביסודיות, ובצעה בדיקה קלינית למערערת בהליכה, עמידה ושכיבה.


פסק הדין, ע"א 2541/02 צבי לנגר ואח' נ' ששון יחזקאל, אותו הגישה ב"כ המערערת במהלך הדיון בפני כב' הרשמת ויסמן, לתמיכה בטענתה כי ייתכן ותלונות המערערת לא נרשמו, מתאר עובדות שונות מהמקרה שבפנינו.

בשונה מהמקרה שבפנינו, שם דובר בהולך רגל ונקבע כי לאור אופייה של הפגיעה, סביר להניח כי עקב נפילתו הוא כנראה נפגע פגיעה כלשהי גם בראשו. ברישומים הרפואיים לא נמצא אזכור לכך שנגרמה פגיעת ראש, אך לא מן הנמנע, שפגיעת הראש שנגרמה לא לוותה בסימנים חיצוניים אשר נגלו לעיני הרופאים, על כן לא נרשמה על ידם פגיעה מעין זו, ותשומת ליבם ניתנה לפגיעת הירך החמורה. המקרה שבפנינו שונה, ראשית, לא מדובר בהולכת רגל ולא ניתן להשליך מעובדות תאונה אחת על אחרת , שנית, הוועדה קבלה את החלטתה על סמך מימצאים רפואיים רבים. למערערת היו הזדמנויות רבות לאורך תקופה ארוכה שירשמו תלונותיה על כאבי גב תחתון אך לא נעשה כן. ברישומים מפנייתה לחדר מיון יומיים לאחר התאונה אין אזכור לתלונות על כאבי גב תחתון, ובמשך תקופה ממושכת אין תיעוד לתלונות על כאבי גב תחתון. על כן לא ניתן להשליך מעובדות פסק הדין על המקרה שבפנינו.


לאור האמור לעיל, אינני מוצאת פגם משפטי בהחלטת הועדה, שהתבססה בקביעתה על ממצאים רפואיים.ו
הערעור נדחה.נ
אין צו להוצאות.ב
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון