תביעה אזרחית נגד אדם שהרביץ לילד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה אזרחית לקבלת פיצויים נגד אדם שהרביץ לילד:

1. התובע הוא אביו של X, ילד בן 12, הטוען כי הנתבע הכה אותו וגרם לו לחבלות.
הנתבע מכחיש כל קשר לארוע, וטוען כי מעולם לא היכה איש.

2. מעשה שהיה, מפי הנפגע ומפי שלושה מחבריו, כך היה:

X ושלושה חברים חזרו לביתם מחוג טניס שולחן שהשתתפו בו, ביום 19.11.2000. בדרכם נכנסו לחנות המכלת של הנתבע. X הניח את מחבט טניס השולחן שבידו על הדלפק, וביקש לקנות שלגון. כשאחז בו, אמר לנתבע, המוכר, כי השלגון נמס, ונענה שייקח אחד אחר. משלקח אחר, וגם זה היה נמס, אמר זאת לנתבע. בתגובה, הכה בו הנתבע באמצעות המחבט שהיה על הדלפק, ושבר את המחבט על כתפו של הילד.
החברים, שהיו בדרכם החוצה מן החנות, ראו את האמור לעיל, והנתבע הגדיל לעשות וזרק על אחד מהם גם קופת צדקה שהיתה מונחת על הדלפק.

חנותו של הנתבע נמצאת סמוך לתחנת המשטרה. לדברי הילדים, הם פנו משם ישירות לתחנת המשטרה, שם נאמר להם לקבל טפול רפואי, ונגבתה עדותו של X. מאוחר יותר נחקר גם הנתבע.

לכתב התביעה צרף התובע צילום של המחבט השבור, אישור בדבר הגשת תלונה במשטרה (מיום 19.11.2000 שעה 20:28), צלום הודעתו של X במשטרה, צלום טופס הבדיקה הרפואית לפיה נמצאה המטומה באזור כתף ימין (באותו יום, 19.11.2000 שעה 20:00), חשבונית לפיה נקנו אביזרים לתיקון המחבט, והערכת המאמן בדבר שווי המחבט הספציפי -.600 -.700 ₪.
עוד נטען בתביעה, כי התובע ומשפחתו נסעו לחו"ל, בנסיעה שאחת ממטרותיה היתה קניית המחבט, ונתבקש החזר של מחצית מן ההוצאות שהוצאו בגין נסיעה זו.

3. הנתבע מתקומם כלפי הטענה שנהג באלימות כלשהיא, וטוען כי מעולם לא נהג באלימות או אף הרים קולו על ילדים חצופים. בעדותו בבית המשפט הסביר, כי הוא בן 75, כבד תנועה, ולא יתכן שהספיק לעבור את כל המרחק שמאחורי הדלפק כדי לנסות ולפגוע בילדים קלי רגליים. הנתבע אף צרף תמונות של החנות, על מנת להראות כי מבחינת המבנה המוארך שלה, והדלפק הצמוד בצדו האחד לקיר, לא יכול היה למהר ולתפוס איזה ילד שהוא.
בעדויותיו הנוספות, מיום 14.10.2001, ו- 23.12.2001 (הדיון נערך בלא העדים בתחילה, שכן בקשתי לחסוך את הופעת הילדים ומתן עדותם בבית המשפט, על ידי נסיון פשרה שלא צלח) מסר כי ראשית נכנסו לחנות שני ילדים, לקחו סחורה וברחו. אחרי יומיים שוב גנבו ממנו סחורה. הפעם השלישית היא הארוע נשוא כתב התביעה. הנתבע טוען שצעק על הילדים, והוכיח אותם על הגניבות הקודמות, ודרש פיצוי.
הנתבע הראה כי תיק החקירה נסגר במשטרה מן הסיבה "נסיבות הענין אינן מצדיקות המשך חקירתך/העמדתך לדין".

הנתבע צירף העתק מהודעתו במשטרה, שזו לשונה:

"באו 4 ילדים עברו ליד החנות ואני בפנים. אמרו "חמור טפש" ואני שתקתי ולא דברתי. אחר כך באו נכנסו בפנים אני אומר להם "מה אתם רוצים" אמרו "רוצים ארטיק". נכנסו למקרר של הארטיקים. אחד לוקח ארטיק, השני במבה, השלישי בסלי, והרביעי לא יודע מה לקח ביד. אני רואה אותם אני אומר להם "מה לקחתם תשלמו" וברחו. נשאר אחד מהם. תפסתי אותו אמרתי לו " מה עם הכסף" התחיל לקלל. הי לו תיק קטן ביד. תפסתי אותו וזרקתי לו. אני לא הרבצתי לו ולא נגעתי בו. רק זרקתי בחוץ.
ש. הרבצת לו עם מטקה על הכתף?
ת. לא הרבצתי לו בכלל. רק זרקתי את זה.
ש. אתה זרקת על חבר שלו קופת צדקה?
ת. לא. לא זרקתי על אף אחד. אסור לי להרביץ לילדים. רק זרקתי לו את התיק קטן.
ש. איך תסביר שיש לילד סימן בכתף?
ת. אני לא נגעתי בו. אולי היו משחקים ביניהם. אני לא הרבצתי לו. אני נשבע שלא הרבצתי לו. רק זרקתי את התיק. זה הכל. אח"כ בא אלי שוטר שאל מה קרה. הראיתי לו שהתחילו לגנוב וצעקתי עליהם, וראו שאני אדם זקן והם רוצים לגנוב ו-3 ברחו ואחד תפסתי אותו עם התיק.
ש. הם שלמו על הדברים?
ת. אף אחד לא שלם. הם ברחו. רק אחד תפסתי אותו."

4. פרט לX ולנתבע העידו גם שלושת חבריו של X שהיו עמו בארוע. כולם העידו אותם דברים עצמם, כמתואר לעיל, הכחישו את טענות הנתבע לגבי גניבות שבצעו, והתברר כי בנוסף לשבירת המחבט, זרק הנתבע קופת צדקה שהיתה לידו, וזו פגעה לעד ז'ני אינדיקט בכתפו.

5. כפי העולה מתאור עדותו של הנתבע, נראה שסבר כי הנערים שלפניו הם אלו שגנבו בעבר מחנותו, וזה הדבר שהעלה את חמתו עליהם. אינני מקבלת את עמדתו כאילו לא פגע בהם לרעה. הוא עצמו מסכים, בחקירתו במשטרה, כי זרק את המחבט. נראה כי הזריקה היתה יותר מאשר הטחת המחבט ברצפה, ויתכן מאוד כי פגע בX, כפי המתואר על ידי כל ארבעת הילדים.
זאת ועוד, בקשתי ללמוד מן העדים, כיצד יתכן שגבר בן 75, כבד תנועה, יצליח להדביק ילדים קלי רגליים, ולתפוס אותם – ונעניתי כי הנתבע תפס את המחבט, וX לא רצה לצאת מבלי לקבל אותו בחזרה לידיו.
לחיזוק עדויות הילדים מתווספת גם התעודה הרפואית מאותו ערב עצמו, לפיה נמצאה המטומה בכתף.

על כן אני קובעת כי הוכח שהנתבע הוא שפגע בX, כפי שמתואר בכתב התביעה.

6. הפצוי שמבקש התובע מבוסס על כמה ראשי נזק:

נזק למחבט: הנתמך באשור המאמן, ובחשבונית עבור מוצרי התיקון -.615 ₪.
בקורים אצל רופא וצלום רנטגן – לפי השתתפות מבוטח: -.17 ₪ X 3 -.51 ₪
הפסד ימי עבודה בגין הטפולים הרפואיים – לא הובאה כל ראיה לכך.
עגמת נפש נדרש סכום של -.3,000 ₪.
החזר הוצאות נסיעה לחו"ל לרכישת המחבט – לא אוכל לאשר סכום כלשהוא, שכן היחס בין הוצאות הנסיעה לבין ערך המחבט בודאי אינו מצדיק נסיעה, וגם לא חלק מנסיעה.
הוצאות טלפון – לא הוכחו.
כן נדרשו הוצאות בגין הגשת התביעה ועצם ההופעה בבית המשפט.

7. לאור האמור, ומאחר שאני סבורה כי יש לפצות את הנפגע בגין כאבו וסבלו עקב התקיפה, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סכום של -.3,630 ₪ בצרוף הוצאות המשפט של התובע, ודמי ביטול זמנו, בסכום של -.360 ₪.
ההפקדה שהפקיד התובע בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדרו, תוחזר לתובע.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה אזרחית מנהלית

 2. תביעה אזרחית על גניבה

 3. נטל ההוכחה בתביעה אזרחית

 4. תביעה אזרחית על מקרה פלילי

 5. התיישנות במשפט אזרחי

 6. בקשה להצטרף כצד לתביעה אזרחית

 7. עורך דין תביעה אזרחית נגררת לפלילים

 8. תביעה אזרחית בגין פריצה למחשב

 9. תביעה אזרחית נגד אדם שהרביץ לילד

 10. למה יש התיישנות על תביעות אזרחיות ?

 11. ארנונה:גביה מנהלית או תביעה אזרחית ?

 12. תביעה אזרחית נגררת לפלילים על תקיפה

 13. תביעה אזרחית נגררת לפלילים ללא הרשעה

 14. בקשה להגיש פסק דין פלילי בתביעה אזרחית

 15. תביעה אזרחית למרות זיכוי במשפט הפלילי

 16. תביעה אזרחית בגין הגשת תלונות סרק במשטרה

 17. עיקול נכסים בתביעה אזרחית על עבירה פלילית

 18. תביעה אזרחית בטענה להפרת הוראות פתיחה באש

 19. האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית

 20. תביעה אזרחית על סגירת הר הבית לכניסת יהודים

 21. פסק דין פלילי בבית משפט לתעבורה כראיה בתביעה אזרחית

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון