בקשה חוזרת לפשיטת רגל

מה הדין בסוגיית בקשה חוזרת לפשיטת רגל ?

בית המשפט ציין כי יש לבחון בקשות חוזרות ונשנות בהליך פשיטת רגל בצורה מדוקדקת.

בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 אין מניעה עקרונית כי חייב שבקשתו להכרזת פשיטת רגל נדחתה, יגיש בקשה דומה בסמוך לדחיית בקשתו הראשונה, השניה או השלישית. סימן ג' לפרק ג' לפקודה אף נועד להסדרת היחס בין שני הליכי פשיטת הרגל שהתנהלו זה לצד זה (ראו שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהודרה שניה, עמ' 186-188).

הפקודה מונעת בסעיף 90א' מהחייב להגיש בקשה נוספת של פשיטת רגל רק אם קיבל הפטר בחמש השנים האחרונות ובסעיף 63(א)11 נקבע כי לא יינתן הפטר אם החייב הוכרז פושט רגל בחמש השנים שקדמו למתן צו הכינוס. אם לא קיבל החייב הפטר, על פניו, פתוחה הדרך בפניו להגיש בקשה נוספת למתן צו כינוס ופשיטת רגל.

עם זאת, שימוש חוזר בהליך פשיטת רגל מיועד בראש ובראשונה למצב שבו החובות החדשים של החייב נוצרו לאחר ההליך פשיטת רגל הראשון (ראו פש"ר (מחוזי-חי') 124/04 פרג נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [27.05.04]). לעומת זאת, במקרה בו הליך פשיטת רגל כנגד חייב בוטל בשל פגמים שנמצאו בהתנהגותו ביצירת החובות כמו גם במסגרת ההליך עצמו, אין לאפשר לחייב להעלות את אותן הטענות שהעלה בהליך הראשון שבוטל בשל חוסר תום לבו.

בהתאם לכך, על אף שההחלטה לביטול הליך פשיטת רגל אינה יוצרת מחסום דיוני בפני חייב מלהגיש בקשה חדשה, הזכות להגיש בקשה חדשה מותנית בהצגת נסיבות חדשות המצדיקות את השינוי מההחלטה הראשונה (פש"ר (מחוזי-חי') 919/06 עאדל נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [5.08.07]).

כך, למשל בקשה נוספת יכול ותוגש מקום בו הגיע לידי החייב סכום כסף ועתה, בניגוד למצב בהליך הקודם, קיימת תועלת לנושים. כך, למשל, ייתכן ועתה יש בידי החייב ראיות לתמוך בטענות שלא היו לו בהליך הקודם ולא ניתן היה להשיגם אז בשקידה ראויה. וכך, למשל, יש ושינויי נסיבות אישיות של החייב, ביחס למצבו בעת דחיית בקשתו הקודמת מטה את הכף לטובתו כעת. לעומת זאת, חייב אשר ההליך כנגדו בוטל בשל יצירת החובות שלא בתום לב, יתקשה להראות שינויי נסיבות אשר בגינן יש לקבל את בקשתו כעת, אלא אם התגלו ראיות חדשות באשר לאופן יצירת החוב, או שחל שינויי נסיבות משמעותי כדי שבקשתו תידון בשנית.

תוצאה אחרת לפיה חייב יכול לפנות בבקשה חדשה כאשר נדחית בקשתו הקודמת ובדרך זו ליהנות מתקופת חסד נוספת של עיכוב הליכים, וכך ללא סוף, אינה מתקבלת על הדעת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון