בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

המבקש הגיש ערעור על גזר הדין ומבקש בבקשה זו לעכב את מאסרו עד מתן פסק דין
בערעורו.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב ביצוע עונש
מאסר:

1. למבקש הרשעות קודמות בעבירות רכוש ובעבירות נגד הגוף והיה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי של 6 חודשים, בעת ביצוע העבירה שלפנינו.

2. בתיק שלפנינו הורשע המבקש, על פי הודאתו, בפריצה לרכב בכוונה לגנוב ובהחזקת מכשירי פריצה, ודינו נגזר ל21- חודשי מאסר בפועל ו9- חודשים על תנאי, וכן הופעל נגדו המאסר על תנאי בר-ההפעלה של 6 חודשים, כשמחציתן במצטבר ומחציתן בחופף.

3. המבקש היה במעצר קרוב ל3- חודשים ולאחר מכן שוחרר, והיה משוחרר בעת מתן גזר דינו.

4. בית המשפט קמא הורה למבקש להתייצב למאסר ביום 1.6.99.

5. המבקש הגיש ערעור על גזר הדין ומבקש בבקשה זו לעכב את מאסרו עד מתן פסק דין בערעורו.

6. המדינה מתנגדת לבקשת העיכוב, בטענה כי אין להניח שבית המשפט של הערעור יתערב בעונש, אולם גם אם יתערב - ממילא יהיה על המבקש לרצות תקופת מאסר, ועל כן אין מקום לעכב את ביצוע המאסר בשלב זה.

7. מאחר שהיה תלוי ועומד נגד המבקש מאסר על תנאי של 6 חודשים בר-הפעלה, שממילא היה צורך להפעילו, וכן היה מקום לגזור עליו עונש מאסר נוסף בגין העבירות נושא הבקשה שלפנינו, אינני רואה כל סיבה לעכב את ריצוי המאסר, וגם אם בית המשפט של הערעור יחליט לקבל את הערעור ולהפחית בעונש, עדיין ייעשה הדבר תוך כדי התקופה שממילא תיגזר על המבקש, ולא ייגרם נזק אם המבקש יתחיל בריצוי העונש כפי שקבע בית המשפט קמא.

8. לאור האמור, הבקשה לעיכוב ביצוע - נדחית.

9. אינני רואה מקום לעכב את תחילת ריצוי העונש רק על מנת שהמבקש יוכל להגיש בקשת רשות ערעור בבית המשפט העליון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון