האמנה בדבר מחוסרי אזרחות

מדינת ישראל חתומה על האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות, ואף אישררה אותה. גם אם האמנה לא נחקקה כדין פנימי במדינת ישראל, אין חולק, כי מכוח חזקת ההתאמה יש לפרש כל דבר חקיקה ישראל כך שהוראותיו תעלינה בקנה אחד עם המחויבות הבינלאומית של המדינה, וכדברי בית המשפט העליון: "מקובל על הכל כי מכוחה של "חזקת ההתאמה" שבין הדין הפנימי להוראות המשפט הבינלאומי, מצווים אנו לפרש דבר-חקיקה - כמוהו כסמכות שקנתה רשות שלטונית - באופן העולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבינלאומי" (בג"צ 4542/02 - עמותת "קו לעובד" ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', מיום 30.3.2006).

עם זאת, האמנה האמורה אינה מתיימרת לקבוע את טיבם של ההליכים הפנים מדינתיים בעניינם של מי שהיא חלה עליהם (ראו עת"מ(ת"א) 2887/05 אלקסייב סרגיי נ' שר הפנים, מיום 29.1.07). שיקול הדעת בעניין זה מסור בידי שר הפנים, מכוח חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952. שיקול דעת זה, ככל סמכות מינהלית אחרת, אינו יכול להיות שרירותי, והפעלתו צריכה להיות על פי אמות מידה כלליות וקריטריונים ברורים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין גרין קארד

 2. אזרחות לבן זוג זר

 3. סעיף 7 לחוק האזרחות

 4. עורך דין לקבלת אזרחות

 5. עתירה נגד הענקת אזרחות

 6. האמנה בדבר מחוסרי אזרחות

 7. קצבת זקנה למי שיש לו אזרחות אמריקאית

 8. אזרחות לתושב יהודה והשומרון וחבל עזה

 9. אזרחות ישראלית לאחר כניסה באשרת תייר

 10. נישואים פיקטיביים לקבלת אזרחות ישראלית

 11. נשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר

 12. שלילת פיצויים לניצול שואה עקב אזרחות זרה

 13. בקשה להסדרת מעמד מכוח נישואים לאזרח ישראלי

 14. אישורים פיקטיביים בבקשה לקבלת ויזה לארה''ב

 15. איך אפשר להתחתן עם עובדת זרה לא חוקית שלא יכולה לצאת מהארץ ?

 16. הכרה כבעל אזרחות סודנית החוסה תחת מדיניות ההגנה הקבוצתית או כמחוסר אזרחות

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון