העונש על ניסיון לגנוב מכונית

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העונש על ניסיון לגנוב מכונית:

1. הנאשם הורשע על ידי בנסיון לגניבת רכב - לפי סעיף 413ב' בצרוף סעיף 25 של חוק העונשין, חבלה במזיד לפי סעיף 413ה לאותו חוק, גניבה מרכב לפי סעיף 413ד(א) לחוק וכן גניבת רכב לפי סעיף 413ב לחוק.

מדובר ב"קורות לילה אחד" ב"אשמורת ראשונה" של ה23/04/97-. כל האישומים קשורים בשני ארועים של אותו לילה. על פרטיהם הרחבתי את הדיבור בהכרעת הדין ואין צורך לחזור עליהם.

2. זו הסתבכותו הראשונה של הנאשם אשר הוא כבן 22 שנה, תושב שועפט (מזרח ירושלים), רווק המתגורר בבית הוריו ומתפרנס מעבודה כנהג (עפ"י דבריו בפני), או מעבודה בלתי קבועה בבנין - עפ"י תסקיר שרות המבחן.

3. בתסקיר שרות המבחן מתואר רקע משפחתי בעייתי, כולל אלימות פיזית ומילולית בתוך המשפחה (הורים ו9- ילדים בגילים 14-32). התא המשפחתי התפרק לאחר שהאב עזב את משפחתו ונשא אשה אחרת.
האב ושנים מאחיו עובדים בבנין - ומנהלים אורח חיים עצמאי מנותק מהמשפחה.
הנאשם סיים 12 שנות לימוד אך בשנות הלימודים האחרונות נאלץ לצאת לעבודות מזדמנות - וכך נמנעה ממנו השקעה מירבית של מרצו וכחו בלימודים.
כיום - לאחר שהאחים הגדולים הקימו משפחה הוא מפרנסם היחיד של אמו ואחיותיו.
קצינת המבחן תולה את הסתבכותו בלחצים הכספיים והציפיות הגבוהות ממנו, בכל הקשור בפרנסת המשפחה.

4. חרף מודעות לחומרת העבירות ממליצה קצינת המבחן להסתפק בעונש מאסר בעבודות שירות ומאסר על תנאי - וזאת בהיות המדובר בהרשעה ראשונה ומשום סברתה כי ההליכים שהתנהלו הם עצמם בבחינת "גורם מרתיע ומשמעותי עבורו" - והן בשל החשש (המתלווה תדיר להענשה ראשונה) שמאסר בפועל עלול לחשפו ל"תת תרבות עבריינית" וכך להשפיע על מהלך חייו בעתיד.

5. נציג המאשימה מבקש לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה ממושכת. מבקש הוא כי ביהמ"ש לא יסטה מרמת הענישה אשר נקבעה ע"י ביהמ"ש העליון לעבירות אלו - משהוכרזו "מכת מדינה".
לסברתו, בעבירות אלו גם עבר נקי וגיל צעיר אינם שיקולי "קולא" של ממש.
לצד החומרא מבקש הוא לזקוף את העובדה כי מדובר בשני ארועים, שבאחד מהם אף נהג הנאשם רכבו בפראות תוך פגיעה במכוניות חונות.
נציג המאשימה מקשה אף על קביעת קצינת המבחן כי הנאשם הוא מפרנסם היחיד של אמו ואחיותיו - שהרי מאז מאי 1997 נתון הנאשם בתנאי מעצר בית ואם כך הוא אזי או שלא אמר אמת לקצינת המבחן או - חמורה מכך - נוהג הוא להפר את תנאי שחרורו - ושתי האפשרויות חמורות הן.

6. הסניגור המלומד איננו חולק על חומרת העבירות והנחיות הערכאות הגבוהות בעניין נורמות הענישה הראויות - ובכל זאת סבור הוא כי יש לתת משקל נכבד לטעמים שהביאו את שרות המבחן למסקנתו - העובדה כי זו הרשעתו הראשונה של הנאשם והחשש שכליאתו תהא סימן דרך ותמרור בדרכו אל עולם העבריינות - ובכך ינזק הציבור לא פחות מהנאשם עצמו.
הסניגור מזכיר כי הנאשם נמצא מזה למעלה משנה בתנאי מעצר בית שאין הם "מילתא זוטרא" ובודאי נטל מכביד עד מאוד - כלכלית.
הסניגור מבקש איפוא לאמץ את המלצת שרות המבחן.

7. אכן אף אני איני סבור כי נכון הוא לזנוח את שיקולי הקולא ונסיבותיו האישיות של הנאשם - כל נאשם - רק משום שמדובר בהרשעה בעבירה אשר הוכרה כמכת מדינה ובמסגרת מאבק החורמה המתנהל כנגד מכה זו.
מאמין אני שכל נאשם אשר נכשל לראשונה זכאי לפחות להזדמנות אחת, וכי ראוי לציבור לתמוך בו - כשהוא ניצב ב"צומת דרכים" מרכזית בחייו - ולכוונו אל דרך הישר ולא "ליתן את המכה" אשר תגלגלו אל המדרון.
גם בעניינו של נאשם זה אין בדעתי להתעלם מכל אלו, אולם - חזקה עלי מצוות הערכאות הגבוהות ממני והמסר החד משמעי אשר יצא מהן - ומחייב הטלת מאסר בפועל, לתקופה ניכרת, גם בכגון דא.

8. חזרתי ושקלתי את כל נסיבות המקרה; עיינתי ב"תקדימים" אשר הוצגו בפני ורבים אחרים שהצטברו בידי.
לצד החומרא זקפתי בראש ובראשונה את חומרת העבירות, כמו גם את העובדה שבוצעו ע"י "צוות" שנראה כי פעל במטרות ברורות אף לא הסתפק במעשה יחיד.
בצד הזכות עומדים לנאשם עברו הנקי, גילו הצעיר, העובדה שתפקידו לא היה ככל הנראה מוליך ומנהיג הצוות הוא אשר שימש כנהג והוביל את חבריו אל מקום ביצוע העבירות [מצוי בפני גזר דינו של "שותפו" אשר הורשע בשמונה אישומים וממנו עולה כי אותו שותף היה הרוח החיה], תסקירה החיובי של קצינת המבחן והעובדה שהנאשם מצוי מזה למעלה משנה בתנאי מעצר בית.
לאחר ששקלתי כל אלו אני גוזר על הנאשם:ב
(א) 21 חדשי מאסר בפועל (מהם תנוכה כל תקופה בה שהה במעצר בקשר לאישומים אלו - 26/04/97 עד 02/05/97 - כולל).
(ב) 24 חדשי מאסר נוספים אותם לא ירצה אלא אם יעבור בתוך שנתיים מיום שחרורו מהמעצר עבירת רכוש כלשהי.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום הודעה לנאשם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון