זיוף חתימה סוכן ביטוח


הנתבע מס' 1 בהיותו סוכן ביטוח של החברה, זייף את חתימתו של התובע ופנה לחברת הביטוח בבקשה לשחרר את הכספים המגיעים לתובע, בטענה כוזבת שהתובע סיים את עבודתו בחברה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיוף חתימה סוכן ביטוח:

1. התובע הגיש תביעה כספית נגד שני נתבעים ע"ס 48,165 ש"ח.

2. נתבע מס' 1 הינו סוכן ביטוח ונתבע 2 הנו תאגיד בנקאי.

3. נתבע מס' 2 עם הגשת כתב ההגנה, הגיש הודעה לצד שלישי נגד חברת ברמה בע"מ, אשר הייתה בזמן הרלבנטי לקוחה של הבנק.נ

4. נתבע מס' 1 נמחק מכתב התביעה, הואיל ולא ניתן היה לאתרו.ב

5. הצד השלישי לא הגיש כתב הגנה.ו

העובדות
6. התובע היה בזמן הרלבנטי עובד ומנהל בחברה בשם "אקוני תעשיות מיזוג אויר בע"מ.נ

7. החברה ביטחה את התובע בחברת ביטוח בשם "אריה - חברה לביטוח בע"מ" בפוליסת ביטוח חיים צוברת כספי תגמולים, אשר משוחררים עם סיום עבודתו של התובע כפיצויים על פרישתו מהעבודה.ב

8. הנתבע מס' 1 בהיותו סוכן ביטוח של החברה, זייף את חתימתו של התובע ופנה לחברת הביטוח בבקשה לשחרר את הכספים המגיעים לתובע, בטענה כוזבת שהתובע סיים את עבודתו בחברה.

9. הנתבע מס' 1 קיבל מחברת הביטוח שיק ע"ס 35,778 ש"ח לפקודת התובע, והוא העביר את השיק לצד השלישי אשר הכניס את השיק לפרעון בחשבונו אצל הנתבע מס' 2 וחשבונו זוכה בהתאם.ו

10. אין מחלוקת כי השיק ניתן לפקודתו של התובע בציון כי ניתן לנפרע בלבד.נ

11. על השיק רשום במפורש "לא סחיר" ומשורטט.ב

12. הנתבע מס' 2 התרשל בזה שפרע את השיק על אף היותו שיק משורטט המיועד לנפרע בלבד ואינו סחיר.ו

13. התובע העיד בפני והגיש תצהיר (ת1/), ועוד שני מוצגים, הנתבע מס' 2 הגיש תצהיר של פקידת הבנק, גב' עוז ענת אשר העידה בפני ואישרה את תצהירה.

14. לא מצאתי כל הגנה מטעם נתבע 2, הן בכתב ההגנה שהגיש, והן בתצהירה של גב' עוז ענת.נ

העדה מאשרת כי אכן השיק הוצג לפרעון בסניף והחשבון זוכה בסכום השיק לטובתו של הצד השלישי, על אף היותו שיק לא סחיר, ואין ספק כי הנתבע 2 התרשל.ב

15. ב"כ הנתבע מס' 2 ניסתה במהלך הדיון וגם בסיכומים, לטעון כי הייתה קנוניה בין התובע לנתבע מס' 1.

16. ב"כ התובע התנגד בצדק להרחבת חזית, שכן טענה זו לא נטענה בכתב ההגנה, ואכן החלטתי לקבל את התנגדותו, הגם שטענה זו כלל לא הוכחה ונטענה באופן סתמי.ו

17. אני מקבל את עדותו של התובע כעדות נאמנה, ואין ספק כי נתבע מס' 2 התרשל כאשר פרע את השיק, וזיכה את חשבונו של הצד השלישי.נ

18. הצד השלישי לא התגונן, על אף שקיבל הזמנה כדין.ב

19. לאור האמור לעיל אני מחליט כדלקמן:
א. אני מחייב את הנתבע מס' 2 לשלם לתובע את הסך של 35,778 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 30.1.95 ועד לתשלום בפועל, אגרת התביעה ששולמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל, ועוד סך של 8,000 ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.ו
ב. אני מחייב את הצד השלישי לשלם לנתבע מס' 2 את הסך של 35,778 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 30.1.95 ועד לתשלום בפועל, אגרת התביעה ועוד סך של 8,000 ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סוכן ביטוח

 2. מעמד סוכן הביטוח

 3. פיטורים של סוכן ביטוח

 4. מעמדו של סוכן הביטוח

 5. תביעה בין סוכני ביטוח

 6. זיוף חתימה סוכן ביטוח

 7. עמלת גיוס סוכני ביטוח

 8. שלילת רישיון סוכן ביטוח

 9. סוכן ביטוח בשכירות מוגנת

 10. תביעת רשלנות נגד סוכן ביטוח

 11. פירוק שותפות בין סוכני ביטוח

 12. הפניית לקוחות בין סוכני ביטוח

 13. תביעת לשון הרע נגד סוכני ביטוח

 14. הכשרת סוכני ביטוח - יחסי עובד מעביד

 15. הפרת הסכם שיתוף פעולה בין סוכני ביטוח

 16. תאונה בלי ביטוח בגלל רשלנות סוכן ביטוח

 17. תביעה נגד סוכן ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות

 18. תביעה נגד סוכן ביטוח עקב סירוב חברת הביטוח לשלם למבוטח

 19. סוכן ביטוח נטל הלוואות על חשבון כספי הפוליסות של הלקוחות, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון