מהו זדון

מה פירושו של זדון ? זדון - malice- מהו ?
בהוצאה 6- street על נזיקין בעמ' 400[21]: מצאנו את האמור להלן: אחד מהאלמנטים של תביעת נגישה היא הגשתה בזדון. פירושו של הזדון הוא מניע פסול: In addition, the plaintiff must prove malice on the part" any motive other than that of simply" :of the defendant . Instituting a prosecution for the purpose of bringing a"person to justice והדוגמאות המובאות שם הן: כאשר בעל-בית מגיש את האישום מתוך מניע להשתמש בכך בכדי לפנות את הדייר מהדירה. או שהאשמה מובאת למטרת סחיטה מהנאשם או אילוץ לעשות דבר. והמחבר מוסיף: השאלה איננה באם הנתבע (המאשים) כועס על התובע או מונע על-ידי שנאה, אלא באם לנתבע יש מטרה אחרת מאשר המטרה של הבאת נאשם לדין פלילי על מעשה עבירה.
אם המניעים של הנתבע (המאשים) הם מעורבים, התובע יכשל בתביעתו אלא אם יוכיח שהמטרה העיקרית איננה הבאת התובע לדין וביצוע החוק. מהאמור לעיל אנו לומדים: א. טעות היא לחשוב ששנאה או מעשה להכעיס או כוונה לפגוע הם זדון. כל רגשותיו וכוונותיו הנ"ל של התובע אינו זדון, אם מטרתו היא הבאת הנאשם לדין. רק כאשר המטרה אינה מטרתו של החוק, דהיינו, הבאת הנאשם לדין - רק אז יש זדון.
ב. התובע בתביעה האזרחית הוא שצריך להוכיח את המניע הזדוני של הנתבע. לא הנתבע הוא שצריך להתגונן, לטעון ולהוכיח כי לא היתה לו מטרה - אלא להעמיד את התובע לדין פלילי, אלא שהנאשם - שהפך לתובע אזרחי, הוא שצריך לטעון את כוונת הזדון ואף להוכיחה.

אולי הסבר זה הוא המבהיר מדוע כה דלה הפסיקה בנושאי תביעת נגישה, בין באנגליה ובין בישראל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירת הצתה

 2. עבירת הקשר

 3. מיקום העבירה

 4. עבירת המרמה

 5. עבירת סחיטה בכוח

 6. עבירות אחריות קפידה

 7. מה זה עבירה נמשכת ?

 8. עבירת התקהלות אסורה

 9. עבירת תנועה ראשונה

 10. עבירת ניסיון מיוחדת

 11. עבירות בטיחות בעבודה

 12. ענישה בעבירות כלכליות

 13. עבירות של עבודה באסבסט

 14. עבירות של מסירת ידיעה כוזבת

 15. עיון בחומר חקירה לא בעבירת חטא

 16. עבירות רכוש שבוצעו ע''י נרקומן

 17. העמדה לדין בארץ בגין עבירות בחו''ל

 18. נדחתה טענה כי עו"ד ניצל את האמון בגביית כספים

 19. עבירת השארת תינוק בלי השגחה: עיון בחומר חקירה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון