מחיקת שותפות

מדובר בשותפות שנמחקה מפנקס השותפויות.
בקשה להחייאת השותפות מטעם המבקש הותנתה ע"י רשם השותפויות בסילוק חובה בסך 10,425 ש"ח בגין אגרה שנתית. בעניין זה פעל רשם השותפויות על פי הוראות סעיף 73(ו) לפקודת השותפויות [נוסח חדש] תשל"ה1975- הקובע כי משהוחזר שמה של שותפות לפנקס יראו את השותפות כאילו המשיכה בעסקיה ושמה לא נמחק.
תנאי להחייאת השותפות הוא מילוי כל חבויותיה לרשם החברות, ובין השאר תשלום מלא וכולל של כל החובות אותן חבה השותפות בגין אי תשלום האגרה השנתית.


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החייאת שותפות / מחיקת שותפות:

מבלי להתייחס לאיחור בהגשת בקשת רשות הערעור - שדי היה בו לדחותה על הסף - אין עילה שתצדיק התערבות ערכאת הערעור בפסק דינו של בית משפט השלום לתביעות קטנות (כב' השופט ר' כרמל) בת"ק 2493/99.

מדובר בשותפות שנמחקה מפנקס השותפויות ביום 27.6.94, בידיעתה.
בקשה להחייאת השותפות מטעם המבקש הותנתה ע"י רשם השותפויות בסילוק חובה בסך 10,425 ש"ח בגין אגרה שנתית. בעניין זה פעל רשם השותפויות על פי הוראות סעיף 73(ו) לפקודת השותפויות [נוסח חדש] תשל"ה1975- הקובע כי משהוחזר שמה של שותפות לפנקס יראו את השותפות כאילו המשיכה בעסקיה ושמה לא נמחק.

תנאי להחייאת השותפות הוא מילוי כל חבויותיה לרשם החברות, ובין השאר תשלום מלא וכולל של כל החובות אותן חבה השותפות בגין אי תשלום האגרה השנתית.


המבקש סילק את החוב כנדרש ע"י רשם השותפויות, והשותפות הוחזרה לרשימת השותפויות הפעילות.
כעבור זמן פנה המבקש בבקשה לבטל את החייאת השותפות. בדין דחה רשם השותפויות את הבקשה, מחוסר סמכות.
המבקש פנה לבית משפט לתביעות קטנות בבקשה להורות על החזר האגרה שנגבתה ביתר בעת שהשותפות הוחזרה לפנקס השותפויות. בידי המבקש לא עלה להוכיח את טענתו, ולפיכך נדחתה התביעה.

כאמור, אין הבקשה מעלה טעות בקביעת העובדות או במסקנה משפטית המצדיקה התערבות ערכאת ערעור. לפיכך הבקשה נדחית.
המבקש ישלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 400 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי שותפות ?

 2. ההגדרה של שותפות

 3. שותפות זוגית

 4. מחיקת שותפות

 5. הוכחת שותפות

 6. שותפות ללא הסכם

 7. הסכם ייסוד שותפות

 8. אי רישום שותפות

 9. פירוק הסכם שותפות

 10. חברה מעין שותפות

 11. פירוק שותפות במוסך

 12. חלוקת שותפות בחברה

 13. פירוק שותפות בנגריה

 14. שותפות שהפסיקה לפעול

 15. הגדרת שותפות עסקית

 16. עורך דין פירוק שותפות

 17. גילוי מסמכים - שותפות

 18. יחסי שותפות עם עירייה

 19. פירוק שותפות במקרקעין

 20. בעלות משותפת במקרקעין

 21. יחסי עובד מעביד שותפות

 22. פירוק שותפות בעסק משפחתי

 23. שותפות או יחסי עובד מעביד

 24. ביטול שותפות שירותי שמירה

 25. חוזה שותפות לטובת צד שלישי

 26. תביעה לפירוק שותפות עסקית

 27. זיכוי על צריכת מים משותפת

 28. תביעה לתשלום רווחים משותפות

 29. תביעה בגין עסקת השקעה משותפת

 30. משק בית משותף ללא לינה משותפת

 31. פירוק שותפות בגלל מצב בריאותי

 32. תביעת שותף לקבלת חלקו בשותפות

 33. משיכת משכורת ע''י שותף משותפות

 34. הודעה חד צדדית על סיום שותפות

 35. תיאום הוצאות שותפות עורכי דין

 36. התנגדות לפירוק שותפות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות מימון שותפות במיזם

 38. צריכת מים משותפת של עסק בבניין

 39. בניה בקרקע משותפת ע''י אחד השותפים

 40. סעיף אי תחרות בהסכם לפירוק שותפות

 41. הזרמת כספים לחברה במסגרת הסכם שותפות

 42. בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות

 43. תביעה לפירוק השיתוף עקב סכסוכים ביחסי שותפות

 44. העברת כספים מחשבון פעילות משותפת לחשבון פרטי

 45. הסכם לייסוד שותפות ייעוץ והכוונה ופירסום חברות

 46. פירוק שותפות במקרקעין על ידי מכירת זכויות המיעוט

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון