עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי:

1.     נושא החלטה זו הוא בקשת הנאשם בת"פ 353/97 לעיין עיון חוזר בהחלטה בבש"פ 1102/97 מיום 4.5.97 לפיה המבקש ימשיך להיות משוחרר בתנאים כפי שנקבעו על-ידי כב' השופט שטרסמן בבית-משפט השלום בת"א לפי החלטתו מיום 11.2.96 כפי ששונתה על-ידי בית-המשפט העליון בתיק בש"פ 2137/96 תוך תוספת תנאי התייצבות יומיומית במשטרה, הכל כמפורט בהסדר שניתן לו תוקף של החלטה בתאריך הנ"ל.
     תנאי שחרורו נקבעו על מנת להבטיח את התייצבותו להליכים בת"פ 353/97 - עד לסיומם - על פיהם הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות מרמה שונות שבאמצעותן השיג כ- 4 מליון ש"ח.
     המבקש שוחרר על-פי התנאים הנ"ל, הכוללים בין היתר הפקדת ערבות בנקאית ע"ס 800,000 ש"ח ועיכוב יציאתו מהארץ והוא מעוכב על כן בארץ קרוב לשלוש שנים!
     ההליכים בכתב האישום הנ"ל, שהחלו לפני כ- 18 חודש, לא הסתיימו, אך המשיבה העידה את מרבית עדיה וניתן להניח כי עד ליום 31.12.98 תסתיים השמעת כל עדי התביעה שבארץ ויוותרו שלושה עדים שיישמעו על דרך חיקור דין באנגליה.

2.     המבקש טוען כי לנוכח התארכות ההליכים שיימשכו לפחות שנה, כאשר אין הוא רשאי לצאת מהארץ או לעבוד בה, בעוד משפחתו מתגוררת בדרום אפריקה (להלן:ב דרא"פ), מקום מושבו - עיכובו בארץ, שבה אין לו כל נכסים, גורם לנזק בלתי הפיך לעסקיו שבדרא"פ ופוגע בזכויות היסוד המוקנות לו לפי חוק היסוד:ו כבוד האדם וחירותו. המבקש טוען כי המשיבה מונעת ממנו מלעבוד למחייתו ומלהשתתף באירועים מרכזיים במשפחתו, כגון:נ לוויית אימו, ולהבדיל - בחתונת בנו ועל כן מבקש כי ישונו תנאי הערובה כדי שיוכל להשתתף בחתונת בנו, להתראות עם משפחתו וקרוביו ולעבוד על מנת להרוויח למחייתו והוא מוכן לחתום על הסכמה להסגרתו על-ידי דרא"פ, שבינה לבין ישראל קיימת אמנת הסגרה.


3.     המשיבה מתנגדת לבקשה, וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:ב

א.     המבקש הוא תושב חוץ ואזרח דרא"פ. אין לו משפחה או נכסים בארץ ואין לו כל זיקה ממשית לארץ.

ב.     עקב חומרת העבירות בהן הואשם ונסיבותיהן - צפוי המבקש למאסר בפועל אם יורשע והראיות שהובאו עד כה נגדו תומכות באפשרות זו.

ג.     המבקש הוא עתיר נכסים הנמצאים בחו"ל, אשר הונו הוערך על-ידי מרשו לפני כשלוש שנים ב- 66 מליון שטרלינג!! ואפשרות חילוט ערבותו הבנקאית - אפילו אם תוכפל - לא תשמש לו תמריץ כלשהו לשוב ארצה ולעמוד בפני אפשרות של ריצוי תקופת מאסר משמעותית.

ד.     המבקש אינו מנוע מלממש חלק מרכושו שבחו"ל - גם אם פחת שוויו עקב שינויי השלטון בדרא"פ - ולהעבירו ארצה למחייתו ובאשר לעיסוק בארץ הוא לא פנה לשר הפנים בבקשה למתן היתר עבודה וב"כ המשיבה מצהיר כי הוא יתמוך להיענות לבקשה זו, אם תוגש.
המבקש מצרף לבקשתו אישור רואה חשבון מדרא"פ לפיו עסקיו חוסלו עקב היעדרו, אך האישור לא מפרט באילו עסקים מדובר ומה גורל נכסיו הרבים, הכוללים נכסי נדל"ן הניתנים להשכרה ולמימוש.

ה.     עיכובו של המבקש בארץ היא לתכלית ראייה של ניהול ההליכים הנ"ל נגדו ואכיפת כל עונש שיוטל עליו וממילא אין באלו כל פגיעה בהוראות חוק היסוד הנ"ל.
     באשר לזכותו להתראות עם בני משפחתו, אין מניעה שאלו יבואו לבקרו ולחזק ידיו בעת ניהול משפטו, דבר שלא עשו עד כה, למרות האמצעים הכלכליים העומדים לרשותם של המבקש ושל אשתו.

ו.     הסכמה להסגרה לא תועיל, כאשר ההסגרה נתונה לשיקול דעת הממשלה של דרא"פ, מה גם שהמבקש יכל לעבור לגור בארץ שאין עימה אמנת הסגרה, ומכל מקום גם אם יוסגר, יעכבו הליכי ההסגרה את ההליכים משך זמן רב, תוך שחיקת משקל עדי התביעה עקב חלוף הזמן.

4.     המבקש מסתמך בסיכומיו על ביטול עיכובי יציאה מהארץ של נאשמים תושבי חוץ כדוגמתו, בתיקי בש"פ 6247/94; 892/96 ו- 6654/93, וטוען גם כי יש להקל עם נאשמים בעבירות "צווארון לבן", בהשוואה לעבירות אחרות.

     ב"כ המשיבה מבחין בין הנאשמים הנ"ל לבין המבקש בסעיף ו' לסיכומיו, ואבחנות אלו מקובלות עלי, כפי שמקובלים עלי נימוקי ההתנגדות של המשיבה לביטול עיכוב יציאת המבקש מהארץ, כפי שפורטו בסעיף 3 לעיל.

     סוף דבר, אפשרות יציאת המבקש מהארץ תסכן במידה בלתי סבירה את סיום ההליכים שנפתחו נגדו ואת אכיפתו של כל עונש שיוטל עליו, ועל כן הבקשה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון