תאונת סקי כתאונת עבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת סקי כתאונת עבודה:

1. לפנינו תביעתה של התובעת להכיר בפגיעה שארעה לה בירך ימין ביום 7.1.2008 כ"תאונת עבודה", לאור החלטתו של המוסד לביטוח לאומי (להלן- הנתבע), לדחות את תביעתה לתשלום דמי פגיעה, עקב תאונה בעבודה,כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן- החוק).

2. הנתבע דחה את התביעה במכתב אשר בו נרשם כי: "על פי הפרטים והעובדות שבידינו פגיעתך בתאריך 7/1/2008 אירעה במהלך סיור לימודי שאורגן על ידי אופיר טורס בע"מ.
לא הוכח שלמעבידך עניין ראלי בקיומה של הפעילות ובנסיבות הנ"ל,אין לראות בפגיעתך כפגיעה תוך כדי ועקב עבודתך אצל מעבידך,או מטעמו,ואף לא כפעילות נלווית הקשורה לעבודה"
 
3. בעקבות ההחלטה הנ"ל, הוגשה התביעה דנן.
 
4. בכתב התביעה, טענה התובעת כי נחבלה ברגלה, במהלך סיור לימודי אשר נערך באתר סקי בצפון איטליה, שאורגן על-ידי חברת הנסיעות "אופיר טורס" עבור סוכני נסיעות שונים. לטענתה,מטרת הסיור הייתה, היכרות מקצועית של סוכן הנסיעות עם אתרי נופש בתחום בו הוא מתמחה על מנת לספק ללקוחותיו- מידע אמין ומקצועי בכל הקשור לבתי המלון השונים,רמת השירות והמחירים באתר. משתתפי הסיור הלימודי, עסקו גם בפעילות סקי על מנת להכיר את מסלולי הגלישה השונים, רמת הקושי, תנאי גלישה והציוד הדרוש למען ייעול השירות שניתן ללקוחות הסוכנות. מחצית מעלות ההשתלמות ממונה על ידי התובעת והמחצית השניה מומנה על-ידי "אופיר טורס" אשר אירגנה את ההשתלמות לסוכנים ,בני משפחה לא הורשו להצטרף להשתלמות והתובעת קיבלה שכר בעבור הימים בהם נעדרה מהעבודה לרגל השתתפות בהשתלמות.
 
5. מנגד טען הנתבע, כי פעילות הסקי בה השתתפה התובעת לא היתה בגדר השתלמות מקצועית נלוית לעבודתה,היות והמעביד של התובעת לא ארגן את הסיור ולא מימן את הוצאותיו אלא רק אפשר לתובעת להשתתף בו.

6. להלן העובדות הצריכות לענייננו:
א. התובעת ילידת 1956.
ב. התובעת עבדה כסוכנת נסיעות מזה 18 שנים,ועובדת בסוכנות הנסיעות "פאלקס טורס"(להלן-החברה) החל מיום 15.9.1992 .
ג. במסגרת עבודתה כשכירה בחברה, בתפקיד סוכנת נסיעות, התמחתה התובעת בחופשות סקי באתרי נופש ברחבי העולם.
ד. ביום 7.1.07, במסגרת השתלמות בה השתתפה התובעת מטעם העבודה, במהלך
פעילות גלישת סקי על הקרח בהרי איטליה, נפלה ונחבלה התובעת ברגלה הימנית.


7. סעיף 79 מגדיר "תאונת עבודה" מהי: "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו...".ו
 
8. כידוע, ישנן פעולות אשר אינן קשורות במישרין בעבודה, אך תאונות המתרחשות במהלכן מוכרות כתאונות עבודה. אלו הן פעולות הנלוות לעבודה, היינו פעולות שאינן חיוניות לעבודה, אך הן קשורות לעבודה ולאינטרסים של המעביד.


9. מסגרת "הפעולה הנלוות" הוכרה ככוללת פעילויות שונות, כגון פעילות חברתית הקשורה לעבודה (דב"ע מז/99-0 המוסד נ' פרופסור חדידה, פד"ע יט 194), פעילות ספורט הקשורה לעבודה (דב"ע נא/21-0 יצחק שפר נ' המוסד, פד"ע כג 233) והשתלמויות מקצועיות (דב"ע מט/183-0 המוסד נ' רונית כנף, פד"ע כא 464).

10. נקבע בפסיקה, כי השתלמות מקצועית נלווית לעבודתו של עובד אם התמלאו התנאים שנקבעו לכך. רשימת המבחנים,אימתי השתלמות יש לראותה כפעולה נלווית לעבודה אינה "סגורה" .המבחן הבסיסי הוא באיזה מידה קשורה ההשתלמות בעבודתו או במקצועו של העובד,האם עודד המעביד את העובד להשתתף בהשתלמות,ומה מידת הענין שמגלה המעביד באותה השתלמות. מבחני העזר בסוגיה זו הם המסגרת הפורמלית של ההשתלמות וארגונה מימון הוצאות ההשתלמות,תשלום שכר לעובד ותשלום דמי ביטוח בתקופת ההשתלמות ומועד ההשתלמות-האם היא נערכת בזמן העבודה או לאחר מכן (דב"ע מט/0-183 המוסד לביטוח לאומי נ' רונית כנף פד"ע כא 464; עב"ל 368/08 רינה עאמר נ' המוסד לביטוח לאומי-לא פורסם)

11. "תנאי להכרה כתאונה בעבודה,האם הפגיעה נבעה מהשתתפות בפעילות שנמנתה על פעילויות האירוע,להבדיל מפעילות שלא הייתה כרוכה בתוכנית שהוצעה לעובדים" (עב"ל 91/99 אלברט אילוז נ המוסד לביטוח לאומי פד"ע לז 209; עב"ל 1006/01 ירדנה שרתוק נ המוסד-לא פורסם).

12. על פי עדותה של התובעת אשר לא נסתרה על ידי הנתבע, במסגרת עבודתה כסוכנת נסיעות,ומתוקף התמחותה בחופשות סקי באתרי נופש בעולם, במשך מספר שנים משתתפת התובעת בסיורים לימודיים באתרי סקי במדינות שונות בעולם,במטרה לרכוש ידע מקצועי בכל הקשור לחבילות נופש סקי,הכולל רמת בתי מלון והשירות שהם נותנים , רמת המחירים באתר, כמו גם גלישה במסלולי סקי שונים ובדרגת קושי שונות,על מנת לספק ללקוחותיה את כל המידע המקצועי והאמין הקשור לאתרים הללו, כולל הציוד הנדרש בהתאם למדינות השונות.
התובעת הסבירה, כי הסיור הלימודי בו השתתפה מטעם "אופיר טורס" החל מיום 6.1.07, יועד לסוכני נסיעות מסוכנויות שונות,ולכן בני משפחה לא הורשו להצטרף.
התובעת צירפה לתיק (נספח ג' לת/1)העתק מתוכנית ההשתלמות נשוא התביעה, שכותרתה -"תוכנית סיור לימודי-איטליה-6.1.08-13.1.08 .

גרסת התובעת קבלה תמיכה וחיזוק בעדותה של העדה מטעמה, הגב' תמר ברנר, שבזמנים הרלוונטיים לתביעה הייתה המעסיקה של התובעת, ושימשה כמנכ"לית החברה בה עבדה התובעת. העדה הסבירה כי מבחינה עסקית יש לחברה "אינטרס מובהק" שהתובעת תצא להשתלמויות סקי, שכן זהו תחום מומחיותה, ומקצועיותה וידיעותיה מסייעות לגידול במספר הלקוחות של החברה,על מנת לשמר ולשפר את רמתה המקצועית של התובעת,בין היתר על ידי השתלמויות מקצועיות. לדבריה, סוכן נסיעות הבקי ביעדים אותם הוא משווק ומכיר אותם היטב,בפרט כשמדובר בפעילויות ספורט,מרכז סביבו חוג לקוחות רחב המהווה "אורים ותומים" בעבורם. (ת/2).

13. לא נעלמה מענינו העובדה, שהתובעת מימנה מחצית מעלות הסיור הלימודי באיטליה ,ואת היתר מימנה החברה שארגנה את הסיור "אופיר טורס". ברם, התובעת והעדה מטעמה,מסרו גרסה אחידה, לפיה במהלך השנים התובעת הייתה יוצאת לסיורים לימודיים במדינות שונות, במימון מלא של החברה (המעסיקה הישירה). העדה מטעם התובעת, הסבירה במסגרת עדותה לפנינו, כי לאחר האינתיפאדה המצב השתנה, אם בעבר שילמו לסוכן את כל עלות הסיור, לאחר האינתיפאדה, בעקבות השינויים והטלטלה שפקדה את הענף מבחינה כלכלית, החברה נושאת בתשלום שכר ימי עבודה בהם התובעת שוהה בהשתלמות,ובהמשך מקבלת התובעת בונוסים עבור לקוחות שהיא מוכרת להם חבילות נופש סקי. (עמ' 6 משורה 13 לפ'),

14. עיננו הרואות, כי במסגרת הסיור הלימודי באיטליה ,השתתפה התובעת בגלישת סקי ,שהינה פעילות אשר נמנתה על פעילויות הסיור הלימודי כפי שנרשם בחוזר מטעם "אופיר טורס)(נספח ג' לת/1), ואשר נועד רק לסוכני נסיעות,כאשר בני משפחה לא הורשו להצטרף. נמצאנו למדים כי קיים קשר הדוק בין הסיור הלימודי בו השתתפה התובעת לבין עבודתה כסוכנת נסיעות המתמחה בשיווק חבילות נופש סקי,באתרים שונים בעולם.

באשר לתרומה של הכנס למעבידתה,עולה בבירור מהעובדות כי עסקינן בסיור לימודי אשר מטרתו לתרום למעסיקה של התובעת, בתחום המקצועי שיוביל להגדלת חוג הלקוחות והגדלת ההכנסות.

המעסיקה של התובעת העידה כי היה לה אינטרס בהשתתפות התובעת בהשתלמות זו, במטרה לשמור ולשפר את מקצועיותה וניסיונה של העובדת (התובעת) בתחום מומחיותה שהינו חופשות סקי,ובכך להגדיל את מספר הלקוחות של החברה. על פי עדות התובעת והעדה מטעמה (עמ' 4 שורה 28 ו-עמ'6 שורה 6 לפ'),סוכן נסיעות (סיטונאי), אשר מארגן סיור לימודי,פונה לסוכני נסיעות ומציע להם להשתתף בהשתלמויות ובהתאם למהות ההשתלמות, החברה היא זו שמחליטה למי מהעובדים היא מתאימה, ובמקרה דנן היות ודובר על סיור לימודי בנופש סקי,שזהו תחום מומחיותה של התובעת, עודדה אותה החברה להשתתף בהשתלמות זו,ואף שילמה לה שכר עבודה בימים בהם נעדרה מהעבודה.

15. עסקינן בהשתתפות התובעת בסיור לימודי , אשר במסגרתו התובעת מעשירה את המידע והניסיון המקצועי שלה בתחומים שונים הקשורים כולם לחבילות נופש סקי,ולכן המעסיקה של התובעת מעודדת את העובדים לצאת להשתלמויות מעין אלו בהתאם להתמחותו . קיימת זיקה הדוקה וישירה בין השתלמות מסוג זה לסוכן נסיעות, ולמעבידה שהיא סוכנת נסיעות, יש עניין בהשתתפות התובעת בהשתלמות.

16. עניינה של התובעת יועבר למומחה רפואי מתחום האורטופדיה, על מנת שייתן חוות דעת רפואית בשאלת הקשר הסיבתי בעניינה של התובעת.


17. החלטה על מינוי מומחה תינתן בנפרד ותשוגר לצדדים .


18. הנתבע רשאי לבקש רשות ערעור על החלטה זו מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 15 ימים מיום שהחלטה זו תומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון