תביעה אזרחית למרות זיכוי במשפט הפלילי

האם ניתן להגיש תביעה אזרחית למרות זיכוי במשפט הפלילי ?

עקרון "השתק הפלוגתא" הושתת כדי לשים סוף לדיונים באותה מחלוקת בין בעלי-הדין, ולמנוע הטרדת אדם, כנתבע או כנאשם, פעם נוספת באותו ענין. שיקולים מעשיים אלה גברו על הרצון לברר כל מחלוקת, ולחזור ולברר אותה, עד שתימצא האמת לאמיתה.

אבל יש אשר הממצא במשפט הראשון לא ישתיק את בעל-הדין במשפט השני.

טעות של בעל-דין בניהול המשפט נגד יריבו ואי-הבאת כל הראיות והטענות באותו משפט לא נכללה בין ההיתרים לדיון בפלוגתא שכבר נפסקה במשפט אחר בין בעלי-הדין, ולא הופנתה תשומת לבי לאסמכתא לכך. בחוות דעתו (חוות-דעת המיעוט) העיר כב' הנשיא (אז מ"מ הנשיא) זוסמן ב-ע"א 581/72[3], בעמ' 524:ו "ברור ואין ספק בכך, שאם יש בידי בעל-דין שטענתו מבקשים להשתיק להראות כי הדבר עלול לגרום אי-צדק, ההשתק לא יחול". אך דברים אלה נאמרו אגב התייחסות לטענה שזיכוי של נאשם בפלילים אינו משתיק את המדינה בתביעה אזרחית נגדו (בגלל מידת השכנוע הפחותה הדרושה במשפט אזרחי לעומת המשפט הפלילי), והם הולמים את רשימת ההיתרים לדיון למרות הפלוגתא הפסוקה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה אזרחית מנהלית

 2. תביעה אזרחית על גניבה

 3. נטל ההוכחה בתביעה אזרחית

 4. תביעה אזרחית על מקרה פלילי

 5. התיישנות במשפט אזרחי

 6. בקשה להצטרף כצד לתביעה אזרחית

 7. עורך דין תביעה אזרחית נגררת לפלילים

 8. תביעה אזרחית בגין פריצה למחשב

 9. תביעה אזרחית נגד אדם שהרביץ לילד

 10. למה יש התיישנות על תביעות אזרחיות ?

 11. ארנונה:גביה מנהלית או תביעה אזרחית ?

 12. תביעה אזרחית נגררת לפלילים על תקיפה

 13. תביעה אזרחית נגררת לפלילים ללא הרשעה

 14. בקשה להגיש פסק דין פלילי בתביעה אזרחית

 15. תביעה אזרחית למרות זיכוי במשפט הפלילי

 16. תביעה אזרחית בגין הגשת תלונות סרק במשטרה

 17. עיקול נכסים בתביעה אזרחית על עבירה פלילית

 18. תביעה אזרחית בטענה להפרת הוראות פתיחה באש

 19. האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית

 20. תביעה אזרחית על סגירת הר הבית לכניסת יהודים

 21. פסק דין פלילי בבית משפט לתעבורה כראיה בתביעה אזרחית

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון