ביטול השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול השלמת הכנסה:

1. נשוא התביעה שבפנינו הנה החלטת הנתבע מיום 28/08/03, לפיה נשללה זכאותה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 02/03, וזאת משני נימוקים –
ראשית – משום שבשימושה שני כלי רכב.
שנית, משום שהנה מתגוררת ומנהלת משק בית משותף עם מר X ועל כן יש לבחון זכאותם לגמלה במשותף.


מכאן התביעה שבפנינו, בה טוענת התובעת שלא היו בשימושה כלי הרכב שהשימוש בהם מיוחס לה, וכן כי לא הייתה בת זוגו של מר X.נ


2. יש לומר כי מעדות התובעת בפנינו עולה כי אחד משני כלי הרכב שהשימוש בו מיוחס לה, הנו מכונית שמספרה 6700386 (להלן: "המכונית") – אכן הייתה בשימושה לכל אורכה של התקופה נשוא התביעה, דהיינו עד לראשית חודש יולי 2003.ב
מדובר ברכב שהיה בבעלות חברה של התובעת (הגב' זהבית רונן), אשר קיבלה מהתובעת הלוואה, ומשלא היה בידיה להשיב את ההלואה – הפקידה בידי התובעת את מכוניתה, כמעין ערבון.ו
התובעת הודתה כי השתמשה במכונית דרך קבע לצרכיה השונים, ומימנה את הוצאות השימוש בה, והפסיקה לעשות זאת רק כשבועיים שלושה לפני היום שבו מסרה הודעה לחוקר המל"ל ((אשר ביקר בביתה ביום 21/07/03), כאשר ביקרה בסניף המל"ל ונמסר לה ע"י הפקידה שטיפלה בה, שזכאותה להבטחת הכנסה נשללת במידה והיא משתמשת דרך קבע בכלי רכב.נ

די בכך כדי לקבוע כי לא טעה הנתבע בהחליטו לשלול זכאות התובעת להבטחת הכנסה ביחס לתקופה שמחודש 02/03 ועד לחודש 07/03.ב

נותרה במחלוקת השאלה האם מאותו שלב בו התובעת טוענת כי לא המשיכה להשתמש במכונית – עדיין היה מקום לשלול זכאותה לגימלה.ו


3. שמענו את עדותם של התובעת ושל מר X.נ
עדותה של התובעת הייתה עקבית ומהימנה בעיננו, והתרשמנו שדבריה נאמרו בכנות.ב
האמנו לתובעת שאכן היא ומר X התגוררו באותו בית במושב בני יהודה, אולם מערכת היחסים בניהם הסתכמה באותם מגורים תחת קורת גג אחת.ו
קיבלנו את גרסתה של התובעת, לפיה שכרה בעבר דירה בגוש דן מאמו של מר X, וכאשר היה עליה לפנות אותה דירה, הוצע לה להתגורר, תמורת דמי שכירות, בדירתה האחרת של אמו של מר X, בה התגורר כבר הוא עצמו.נ
התובעת החליטה לקבל את ההצעה בהתחשב בדמי השכירות הנמוכים והמחייה הזולה יחסית באזור רמת הגולן.
מעדותה של התובעת עולה כי היא וביתה התגוררו בחדר אחד בבית ומר X בחדר אחר, וכי כל אחד מהם כלכל עצמו ודאג לצרכיו, וכי חלקו רק בהוצאות השוטפות של אחזקת הבית כנהוג לגבי מצב בו שני שותפים חולקים דירה.ב
התובעת הדגישה כי כל אחד מהם ניקה את חדרו הפרטי, וכי את האזורים ה"ציבוריים" בבית ניקתה היא שכן לא יכלה להסתפק ברמת הניקיון של מר X "את השירותים אני לא אתן לגבר לנקות".ו
יצויין כי גרסתה של התובעת נתמכה בעדותו של מר X עצמו, אשר גם היא הייתה מהימנה בעיננו.נ
בהתבסס על גרסתה של התובעת, כפי שפורטה לעיל, אותה, כאמור, קיבלנו כמהימנה, אנו קובעים שלא קיימה משק בית משותף עם מר X, ולא היה מקום לקבוע כי יש לבחון זכאותם להבטחת הכנסה כאילו היו בני זוג.ב

נוסיף, כי האמנו גם לגרסת התובעת לפיה לא עשתה כל שימוש ברכב שמספרו 1156753 , אשר שייך לאחיו של מר X ובאופן מקרי היה אצלו ביום בו ביקר החוקר בביתה.ו

בהתחשב באמור לעיל, אנו קובעים כי לא היה מקום לשלול זכאותה של התובעת לגמלה בגין "יחסיה" עם מר X, או השימוש ברכבו של אחיו.נ

נותרה, למעשה, השאלה מתי הפסיקה התובעת לעשות שימוש במכונית של חברתה.ב
כפי שכבר צוין לעיל, התובעת טענה כי עשתה זאת מיד כאשר נודע לה כי השימוש ברכב, גם מקום בו אינו שייך לה, שולל ממנה את הזכאות להבטחת הכנסה, וזאת כאשר ביקרה בסניף המל"ל כשבועיים שלושה עובר למועד בו ביקר בביתה חוקר המל"ל (דהיינו בתחילת חודש יולי 2003).ו
ב"כ הנתבע הפנתה, ובצדק, לעובדה שהתובעת לא ציינה זאת בפני חוקר המל"ל שביקר אצלה, או שלפחות הדבר לא נרשם בהודעה שנגבתה ממנה ביום 21/07/03, אולם, וכפי שכבר צוין לעיל, מאחר עדותה הייתה מהימנה בעיננו, העדפנו את הגרסה אשר הובאה בעדותה בפנינו.נ

סיכומו של דבר, אנו קובעים כי החל מתחילת חודש יולי 2003 – לא היה מקום לראות את התובעת כמי שעשתה שימוש כזה ברכב השולל זכאותה להבטחת הכנסה, וגם כי לא היה מקום לבחון זכאותה לגמלה במשותף עם זו של מר X.ב

למען הסדר נציין כי איננו מקבלים את גישת הנתבע לפיה היה מקום לראות את התובעת כבעלים של המכונית, שכן מעבר לכך שזו לא נרשמה באופן פורמלי על שמה – האמנו לעדותה לפיה המכונית רק הופקדה בידיה כערבון עד שבעליה תשיב לה את ההלואה שקיבלה ממנה, ולא נמכרה לה, לכאורה על חשבון החוב האמור.ו


4. התוצאה היא שתביעת התובעת נדחית ככל שהיא נוגעת לחודשים פברואר עד יוני 2003, ומתקבלת ככל שהיא נוגעת לחודשים יולי ואוגוסט 2003, כאשר ביחס לשני החודשים האחרונים אנו קובעים שלא היה מקום לראות את התובעת כמי שהייתה בעלים של רכב כלשהו או עשתה שימוש של קבע ברכב כלשהו, וגם לא היה מקום לבחון זכאותה לגמלה ביחד עם זו של מר דוד X, שותפה לדירה.

בנסיבות העניין איננו נותנים צו להוצאות.


5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון