בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי:

תביעה זו עניינה תביעה להכיר באירוע מיום 10.8.02 כ"תאונת עבודה".

1. התובע הגיש תביעה להכיר במצבו הרפואי כתוצאה של פגיעה בעבודה בשל עבודה במשך כ-40 שנה כמתקן אופניים. לטענת התובע, במהלך עבודתו נתפס גבו עד כי לא יכול היה לזוז כאשר הפגיעה נוצרה במהלך שנות עבודתו עד כי בשיאה נתפס גבו. כתוצאה מהפגיעה לה טוען התובע, עבר התובע ניתוח בגבו. התובע ביקש להכיר בפגיעתו על פי הילכת המיקרוטראומה.


בדיון שהתקיים בבית הדין ביום 27.5.04 חזר התובע על האמור בכתב התביעה והוסיף וטען, כי כשנה לפני הניתוח (שעבר בדצמבר 2002) נפל מסולם בעת שהרים אופניים אשר עסק בתיקונם. לגירסתו, בטרם נפל מהסולם היה בריא ולא סבל מכל כאבים.

2. הנתבע טען, כי לא אירעה בעבודת התובע ביום 10.8.02 כל אירוע תאונתי אשר גרם לנזק בגב התובע וכי אין להחיל על מצבו של התובע את הילכת המיקרוטראומה מאחר ועבודתו לא היתה כרוכה באין ספור תנועות קבועות ונישנות אשר כל אחת מהן גרמה לנזק משלה.

לטענת הנתבע, אין קשר בין כאבי הגב מהם סובל התובע לבין עבודתו ו/או תנאי עבודתו וכי סבלו נובע ממצבו הרפואי הבסיסי.

במסגרת הדיון המוקדם הוסיפה ב"כ הנתבע וטענה, כי גם מהודעתו בפני החוקר עולה, כי מצבו התפתח על רקע מצב תחלואתי טבעי שאינו קשור לעבודתו. באשר לאירוע הנפילה הנטען על ידו במסגרת הדיון המוקדם הרי שהתובע לא הגיש תביעה בענין זה למוסד לביטוח לאומי ולאור השיהוי בהגשתה גם אם ייקבע כי זכאי הוא לגימלה לא יהא זכאי לה בעד תקופה העולה על 12 חודשים בתכוף לפני החודש בו הגשה התביעה.

3. הוראות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 קובעות-

" 'תאונת עבודה' – תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו
אצל מעבידו או מטעמו..."

הלכה פסוקה היא כי תאונה מורכבת משני יסודות חיוניים: גורם או מחולל מחד גיסא ונזק או פגיעה מאידך גיסא.נ
ברור הוא, כי באין חבלה אין תאונת עבודה וכי החבלה היא אחת העובדות הצריכות לעילת התביעה וככל עובדה ממערכת המהווה עילת תביעה צריך שהתובע יוכיח אותה.ב
(ראה לעניין זה דב"ע נ"ג/153-0 עוואד ג'אבר פראג' נ' המוסד פד"ע כ"ז 50, דב"ע נ"ב/ 88-0 כאמל קופטי נ' המוסד פד"ע כ"ט 169, דב"ע שם/96-0 המוסד נ' אמנון וייל פד"ע יב 225, דב"ע נ"ו/ 251-0 בצלאל ישינובסקי נ' המוסד פד"ע ל"א 241).ו

4. לא מצאנו כי התובע הרים את הנטל להוכיח את תביעתו –
המבחן היסודי להיותו של אירוע "תאונה" הוא " הפתאומיות". פתאומיות פירושו אירוע שניתן לאתרו במישור הזמן – הווי אומר מתי אירע ובמישור השטח – הווי אומר לקבוע בדיוק את המקום שבו אירע (דב"ע לא/5-0 אסתר ושדי נ' המוסד פד"ע ב' 200).

בפני בית הדין לא הוצג כל חומר רפואי שיש בו כדי להעיד, כי התובע פנה לטיפול רפואי בסמוך לאחר האירוע הנטען על ידיו. בעדותו בפני בית הדין ציין התובע, כי עבר ניתוח בחודש דצמבר 2002 וכי האירוע התרחש כשנתיים לפני הניתוח, דהיינו, בשנת 2000. לטענת התובע, גם עת פנה לרופא המטפל לא סיפר לו כלל על נפילתו ורק ביקש ממנו כדורים לשיכוך כאבים.

על פי עדותו בפנינו מדובר באירוע שהיה טראומטי לתובע, כך על פי גירסתו. לדבריו:

"אני לפני שנתיים עברתי ניתוח. אני הייתי עובד בחנות ואין מי שיעזור. אני מעלה את האופניים למעלה והגעתי למעלה עם האופניים ונפלתי עם האופניים וחשבתי שגמרתי ובסוף התעלפתי ואחרי כמה דקות התעוררתי ואמרתי חס וחלילה לא רוצה למות".

הלכה פסוקה היא, כי בית הדין בבואו לקבוע את עצם קיומו של האירוע יתן משקל יתר לאנמנזה כפי שנרשמה על ידי הרופאים. הלכה זו נומקה על ידי בית הדין הארצי בדב"ע מט/0-23 המל"ל נ' שמעון הירשהורן :

"יש משקל מיוחד לאנמנזה, שכן יש להניח כי חולה המאושפז בבית החולים ימסור את העובדות הנכונות על מנת לזכות בטיפול הנכון".
וכן-

"ההזקקות לרישומי בית החולים באה מתוך הידיעה, פרי הניסיון, שרישומים אלה מהימנים ומדוייקים".
(דב"ע מ"ב/160-0 פד"ע ט"ו, 281 וכן דב"ע מ"ט/23-0 המל"ל נ' הירשהורן פד"ע כ 349).

כאמור, בפני בית הדין לא הוצג כל רישום רפואי המציין כי התובע אמר את הדברים בפני הרופא. יתרה מזאת, התובע בעצמו ציין, כי לא סיפר כלל לרופא על אירוע של נפילה. זאת ועוד, הטענה בגין אירוע הנפילה לא הועלתה כלל גם בפני המוסד לביטוח לאומי ובעצם לא הועלתה עד לדיון המוקדם בבית הדין ביום 27.5.04. לדרישת בית הדין, הוצג לאחר הדיון כרטיסו הרפואי של התובע. עיון ברישומים מעלה כי תלונה על כאבי הגב התחתון מופיעה לראשונה ביום 24.9.02 שם צוין – "רגל שמאל כאבים עזים מזה כחודשיים אתמול הופיע כאבים בגב תחתון". רישום נוסף מופיע ביום 10.10.00 שם צוין
"LUMBAGO" בין לבין, אף שהתובע ביקר רבות אצל הרופא לא מופיעות כל תלונות בעניין הגב.

התובע ציין כי לא מסר לחוקר המוסד דבר בגין האירוע היות ולא נשאל דבר לענין נפילה. אין מקום לקבל טענה זו שכן על פי ההודעה שהוצגה בפנינו השאלה אשר הופנתה לתובע היתה:

"הגשת לנו תביעה בגין כאבי גב, אבקש אותך לספר לי מה קרה לך"

שאלה כללית כזו אינה מכוונת את התובע לתשובה כלשהי ולו היה בסיס לטענת התובע בפנינו היום סביר להניח כי היה מציין את האירוע בפני חוקר המוסד.

כעולה מהילכת הירשהורן לרישומים הרפואיים חשיבות רבה ויכולים הם להעיד על אירוע שהתרחש ללא נוכחות אחרים, לכן לדברי התובע, בפני הרופא ממנו הוא מבקש מזור בדבר במועד והסיבה לסבלותיו חשיבות רבה. ומשנמנע התובע לציין בפני הרופא אירוע אשר היווה מבחינתו אירוע משמעותי וטראומטי ואף לא העלה טענה בגין אירוע כזה בפני חוקר המוסד, גילה דעתו כי אין האירוע מהווה הגורם לסבלותיו.


5. התובע בעדותו בפנינו זנח את טענתו בגין הילכת המיקרוטראומה ואמר במפורש:


"כל הבעיות שלי התחילו עם הנפילה, התחילו כאבים. כל הבעיות שלי הם רק מהנפילה . אני כל החיים שלי עובד כמו שד יום ולילה. הבעיות הן לא מהעבודה הרגילה אלא רק מהנפילה".


משזנח התובע את טענתו בגין מיקרוטראומה אין בידינו להיזקק לתביעתו לתאונת עבודה בגין מיקרוטראומה. אמנם, התובע ציין בפנינו, כי כל מה שמסר לחוקר הינם דברי אמת אולם גם עיון בהודעתו לחוקר המוסד מעלה כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי בצע תנועות חוזרות ונישנות אשר גרמו לפגיעות זעירות. התובע ציין בפני החוקר כי נהג להרים אופניים פעם או פעמיים ביום וכי עבד בישיבה על כסא נמוך בגובה של 25 ס"מ.


6. לאור כל האמור, משלא הוכח כי אירע לתובע אירוע תאונתי ומשלא הונחה תשתית עובדתית לטענת המיקרוטראומה – דין התביעה להידחות.נ


7. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון