גובה הוצאות משפט תביעות ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גובה הוצאות משפט תביעות ביטוח לאומי:

השופט אדלר:נ
.1המוסד לביטוח לאומי מערער על גובה הסכום (000, 1ש"ח) שפסק בית-הדין האזורי בתור הוצאות משפט.
.2הלכה מנחה בסוגיה זו (קביעת גובה הוצאות המשפט בתובענות נגד המוסד לביטוח לאומי) ניתנה בדב"ע מד/130- 0[1], שם נקבע (בע' 316) כי גובה ההוצאות יהיה כפל הסכום שנקבע בתעריף החל על הסיוע המשפטי.
מובן שאת הסכום המתקבל ניתן לעגל בתיאומים סבירים.
.3בית-הדין קמא לא נימק מדוע חרג מהפסיקה המנחה.
באת-כוח המשיבה טענה כי בנושא פסיקת הוצאות משפט יש שיקול דעת לערכאה הראשונה, וכי המקרה הצדיק פסיקת סכום גבוה מכפל הסכום שנקבע בתעריף החל על הסיוע המשפטי.
.4לא מצאנו נימוק להצדיק חריגה מהמדיניות השיפוטית שנקבעה בפסיקה, בעניין פסיקת הוצאות.
.5הסכום שנקבע בתעריף החל על הסיוע המשפטי (קוב. תקנות התשמ"ט, 5170, 15.3.1989בע' 550) כפי שהיה בעת שניתן פסק דינו של בית-הדין האזורי, הוא:ב
לימוד עניינו של המבקש 60.70ש"ח
קדם דיון 43.30
ישיבה ראשונה 80.30
2ישיבות נוספות 118.80
הכנת סיכומים 59.40
סה"כ 00.527 = 2X362.50
.6הערעור מתקבל ופסק-הדין שבערעור יתוקן כך שבמקום 00, 1ש"ח יבוא 725ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שהיה בתוקף בעת מתן פסק-הדין שבערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות משפט

 2. גובה הוצאות משפט

 3. ערובה להוצאות משפט

 4. ערעור על הוצאות משפט

 5. הוצאות משפט לצד הזוכה

 6. בקשה לא לחייב בהוצאות משפט

 7. הוצאות משפט בתביעת מס רכוש

 8. ערובה להוצאות משפט חברה בפירוק

 9. ערבות להוצאות משפט - פלסטינים

 10. הפקדת ערובה להבטחת הוצאות משפט

 11. הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין

 12. פסיקת הוצאות משפט על עבירות פניה

 13. הוצאות משפט ושכר טרחה בתביעת סרק

 14. מע''מ על הוצאות משפט לטובת המדינה

 15. ערובה להוצאות משפט - עובדים זרים

 16. תובע תושב חוץ - הבטחת הוצאות משפט

 17. תשלום הוצאות משפט כתנאי להמשך הדיון

 18. גובה הוצאות משפט תביעות ביטוח לאומי

 19. פסיקת הוצאות משפט בתביעות ביטוח לאומי

 20. ביטול החלטה על הפקדת ערובה להוצאות משפט

 21. ערובה להוצאות משפט ביהמ''ש לענייני משפחה

 22. ערובה להוצאות משפט - נזקי גוף תאונת דרכים

 23. כמעט ולא נפסקים הוצאות משפט בבתי דין רבניים

 24. פסיקת הוצאות משפט בבית משפט לעניינים מנהליים

 25. תביעת פינוי דירה - הוצאות משפט ושכר טרחת עו''ד

 26. בקשתו של המבקש לפסוק לזכותוֹ תשלום גמול והוצאות משפט

 27. ערעור על החלטת המפקח על המקרקעין שלא לפסוק הוצאות משפט

 28. בקשה להפקדת ערובה בשל חשש כי לא יוכלו לשאת בהוצאות המשפט

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון