גידול סרטני בצוואר הרחם בשירות הצבאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גידול סרטני בצוואר הרחם בשירות הצבאי:

1. המערערת נולדה בשנת 1974, התגייסה ביום 01/10/92 לשירות חובה בצה"ל.

בעת גיוסה נקבע לה פרופיל-רפואי: - 97.עשתה טירונות בבה"ד 12 ובסיומה הוצבה לשרת בחיל-האוויר.

נשלחה לקורס אלקטרוניקה כללית וכן שני קורסים נוספים אותם סיימה ב- 28/03/93.

בסיום הקורס הוצבה לשירות בבסיס נבטים בגף ל"א.

במסגרת תפקידה טיפלה במערכת ההתרעה ובמערכת ההגנה המבוססת על פליטתל
קרינה אלקטרומגנטית.

לטענת המערערת היא היתה חשופה לקרינה ובחודש יוני 1994 התגלה דימום שאובחן
מסוג של "Clear Cell Carcinoma" של צוואר הרחם.

באוגוסט עברה ניתוח וכריתת הרחב והבלוטות ולאחר מכן טופלה בקרינה לאגן
וברכיתרפיה.

2. בתאריך 21/11/94, פנתה המערערת, באמצעות ב"כ עו"ד נפתלי גרינברג, לקצין-
התגמולים בתביעה להכיר בה כ"נכה",לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה הקשורה עם הגידול הסרטני.

3. בתאריך 30/12/97, דחה קצין-התגמולים את תביעת המערערת והודיע לבא-כוחה
האמור, שבהסתמך על תוצאות הבדיקות ועל חוות-הדעת הרפואית, מיום 25/11/97, הגיע לכלל מסקנה, כי לא אירעה לה נכות עקב תנאי-השירות הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים.

4. ביום 19/01/98, הגיש ב"כ המערערת ערעור על החלטתו האמורה של קצין-התגמולים,
שבה עתר לבטל את החלטת קצין-התגמולים ולקבוע כי מחלתה של המערערת נגרמה בזמן ועקב השירות הצבאי.נ

5. חוות-הדעת הרפואית מיום 25/11/97 הנזכרת בסעיף 3 של פסק-דין זה ושעליה סמך
קצין-התגמולים את החלטתו לדחות את תביעת המערערת, היא חוות-דעתו הרפואית של ד"ר יעקב ברעם, מומחה לאונוקולוגיה.

6. בערעור זה הגיש לנו ב"כה מערערת חוות-דעת רפואית נוגדת של פרופ' יואב הורן, מומחה
ברדיולוגיה רפואית, מיום 28/12/99.

7. במהלך הדיון הגיש לנו ב"כה משיב שתי חוות-דעת רפואיות נוספות של: -

א. ד"ר יאיר פרנקל, מומחה במילדות וגניקולוגיה, מיום 18/12/97, אשר בדק את
המערערת ביום 25/11/97.

ב. חוות-דעת רפואית נוספת של ד"ר יעקב ברעם, מיום 03/02/2000.ב

8. מסקנותיו של ד"ר יעקב ברעם היו כדלקמן: -

א. לא קיימת שום עדות הקושרת בין קרינה לא מייננת לסרטן צוואר הרחם.

ב. תדירותה של קרינה לא מייננת לרקמות הגוף מוגבלת הרבה יותר מקרינה מייננת
וזאת מאחר שצוואר-הרחם הינו אחד האיברים המרוחקים ביותר משטח פני
הגוף וקשה להניח קיומה של חשיפה ממשית דווקא של רקמה זאת.

ג. זמן קינון של סרטן הנגרם ע"י קרינה מסרטנת (מייננת) נמדד בשנים רבות (בין
15-20 שנה) והופעת גידול-סרטני סולידי, כמו אצל המערערת, פחות משנתיים מעת חשיפה לקרינה כלשהי שוללת, למעשה, כל קשר סיבתי.

ד. פרופ' יואב הורן, בחוות-דעתו הרפואית מיום 28/12/99, קובע כי: -

"מתקבל מאוד על הדעת שיש קשר סיבתי בין השירות הצבאי של
המערערת לסרטן צוואר הרחם שבו חלתה".ו

דא-עקא, המערערת היתה חשופה לקרינה אלקטרומגנטית לא מייננת ולא קיים
קשר בין שאת צוואר הרחם "Clear Cell Carcinoma" לבין קרינה לא מייננת.

9. ביום 13/02/2000 הגישה לנו המערערת בקשה שבה היא עתרה לשחרר את עורך-הדין
נפתלי גרינברג מייצוגה, לאחר שהחליטה להופיע בעצמה בהמשך הדיונים, וביום 16/02/2000 הגיש לנו עו"ד נפתלי גרינברג בקשה לשחררו מייצוג המערערת.

בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 28/03/2000 - שוחרר עו"ד נ. גרינברג מייצוגה של
המערערת.
10. הדיון בערעור זה נקבע ליום 05/03/2001.

11. ביום 18/02/2001, הגישה לנו המערערת בקשה למחוק את הערעור ולבטל את הדיון
הקבוע כאמור לעיל.

12. המערערת מנמקת את בקשת הביטול כדלקמן: -

א. מאז הגשת הערעור לא חלה החמרה כלשהי במצבה.

ב. לא עלה בידה להשיג חוות-דעת רפואית, אשר תאשר באופן מלא, כי יש בקרינה
אלקטרומגנטית גורם מסכן.

ג. לא קיימת פסיקא המאשרת באופן מובהק, טענה בדבר קרינה אלקטרומגנטית
הקשורה במחלתה.

13. אנו עתרים לבקשתה הנ"ל של המערערת ומורים בזה על ביטול הערעור.

14. הדיון הקבוע ליום 05/03/2001 - בטל בזה.

15. מפאת השלב המיקדמי שבו מוגשת בקשת הביטול - אין צו להוצאות המשפט ולשכר-
טרחת עורך-דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרטן בצבא

 2. פשיטת רגל של חולה סרטן

 3. הכרה בסרטן כנכות מוסבת

 4. רשימת מחלות המקצוע - הרעלות

 5. הרצפטין - סרטן שד גרורתי

 6. גילוי מאוחר של סרטן השד

 7. ביטוח לאומי ילד חולה סרטן

 8. אי גילוי מוקדם של סרטן השד

 9. זכויות יוצרים על סרט תדמית

 10. בקשה לממן תרופה לחולה סרטן

 11. איחור באיבחון במחלת סרטן השד

 12. סרטן בלוטת התריס - אחוזי נכות

 13. חשיפה לחומרים מסרטנים בעבודה

 14. הכרה בסרטן ריאות כתאונת עבודה

 15. מוות ממחלת הסרטן - כסף מהביטוח

 16. העתקת סרט - הפרת זכויות יוצרים

 17. סרטן עקב שירות צבאי בבסיס דלק

 18. סרטן בגלל אסבסט בעבודה – תביעת פיצויים

 19. סרטן עקב חשיפה לאסבסט - התיישנות

 20. סיכונים לסרטן עקב הקרנות נגד גזזת

 21. חשיפה לקרינה מייננת בעבודה - סרטן

 22. סרטן עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 23. גידול סרטני בצוואר הרחם בשירות הצבאי

 24. פיצוי על אובדן סרט וידאו של אירוע בריתה

 25. מימון תרופות לחולי סרטן - קופת חולים מכבי

 26. סרטן בגלל חשיפה לצבע וחומרי ניקוי בעבודה ?

 27. התיישנות תביעה בגין אבחון מאוחר של מחלת הסרטן

 28. קשר בין סרטן לבין חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 29. מינוי מומחה בשאלת הקשר הסיבתי בין מחלת הסרטן לעבודה

 30. תגמול נכות בגין מחלת סרטן העור SCC, אשר הוכרה כתאונת עבודה

 31. נכות בשיעור 50%, בגין GPM – גידול מוחי, לפי פריט 1(3)א לרשימת הליקויים

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון