הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון:
 
השופט א' ריבלין:
 

המערערים 1 עד 4 נפגעו בתאונת דרכים שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי גם כתאונת עבודה. בית-המשפט המחוזי הורה לנכות, ניכוי "רעיוני", את התגמולים המגיעים למערערים מן המוסד לביטוח לאומי, על יסוד הנכות שנקבעה לכל אחד מהם בבית-המשפט קמא. וזאת, בעקבות התרשמותו כי המערערים נהגו בחוסר תום לב ובחוסר סבירות בפניותיהם למוסד לביטוח לאומי, וכי הכשילו במכוון את תביעותיהם שם.נ
 
הערעור שהוגש לבית-המשפט העליון (ע"א 3557/96) נתקבל במובן זה שהדיון הוחזר לבית-המשפט המחוזי "כשלכל צד שמורה זכותו להביא ראיות נוספות, על מנת להראות אם יש הצדקה לניכוי גמלאות המוסד מסכומי הנזק של המערערים הנ"ל, ובאיזה סכום". מששבו המערערים לבית-המשפט המחוזי, התברר כי למערער הראשון אושרה בינתיים קביעת נכות צמיתה בשיעור של 100% במוסד לביטוח לאומי, וכי למערער 3 אושרה במוסד לביטוח לאומי קביעת נכות לצמיתות בשיעור של 5%. בית-המשפט המחוזי חזר וסבר כי בעניינו של המערער 3 ראוי לנכות ניכוי "רעיוני" את גמלאות הביטוח הלאומי כפי שהיו משתלמות לו אילו הוכרה שם נכות בשיעור שנקבע בבית-המשפט. בבית-המשפט נקבעה למערער 3 נכות רפואית של 50%, ואילו במוסד לביטוח לאומי נקבעה לו, כאמור, נכות בגובה 5% לצמיתות. אשר למערער 1, קבע בית-המשפט המחוזי כי פסק-הדין יישאר בעינו, בשינוי אחד בלבד – שעתה, משידועים סכומי הגמלאות שקיבל מן המוסד לביטוח לאומי, יש לערוך את החישוב על פי הסכומים שקיבל והוא עתיד לקבל בפועל. המערער 3 מלין על הקביעה בעניינו, ואילו המשיבים, שהיו הנתבעים בבית-המשפט המחוזי, מלינים, בערעור שכנגד שהוגש מטעמם, כנגד האמור בפסק-הדין בעניינו של המערער 1. לדעתם, ראוי היה להביא בחשבון הניכוי של תגמולי המוסד לביטוח לאומי שכר עבודה גבוה יותר ומכל מקום, כך הם טוענים, לא היה להם יומם בעניינו בבית-המשפט המחוזי, משום שסברו כי המערער 1 ויתר על בירור מחדש של עניינו.
 
בערעור שכנגד אין ממש, שכן אפילו היו מתקבלות כל טענותיהם של המשיבים בבית-המשפט קמא, לא היה בכך כדי לשנות מן התוצאה, שהרי סכום התביעה "נבלע" בתוך תשלומי המוסד לביטוח לאומי, ולא נותר בידי המערער 1 אלא תשלום היתר בשיעור 25% מכוח הוראת סעיף 330(ג) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ו-1995.
 
אשר לערעור שבא מטעמו של המערער 3, נראה לי כי הדין עימו. עתה משנקבעה נכותו הרפואית לצמיתות, בפועל, על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ונשתלמו למערער 3, בפועל, גמלאות, לא הושמה תשתית להנחה כי המשיבים צפויים לתביעה מן המוסד לביטוח לאומי בסכום העולה על סכום הגמלאות שנשתלמו לידיו בפועל. לא שוכנעתי כי קמה במקרה זה עילה להתעלם מקביעות המוסד. האפשרות כי המערער 3 ישוב במוקדם או במאוחר אל המוסד לביטוח לאומי, ויטען להחמרה במצב בריאותו, אינה מיוחדת לנסיבות של המקרה הזה.
 
מטיעוני הצדדים היום עולה כי המסמכים שהיו בפני המומחה הרפואי שחיווה דעתו בבית-המשפט אודות מצבו של המערער 3, הוצגו גם בפני רופאי המוסד לביטוח לאומי. המוסד ידע על דבר המשפט המתנהל בעניינו של המערער 3, ולא הונחה תשתית די שתצדיק, במקרה זה, ניכוי העולה על סכום הגמלאות שנקבעו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 
התוצאה היא שהייתי מציע לקבל את הערעור במובן זה שפסק-הדין יתוקן באופן שניכוי תשלומי הביטוח הלאומי יחושב, נכון ליום פסק-הדין, בהתאם לתגמולים שנשתלמו על-פי קביעות המוסד. שכר טרחת עורך-הדין יתוקן בהתאם. המשיבים יישאו בהוצאות המשפט של המערערים וכן בשכר טרחת עורך-דינם בבית-משפט זה בסכום של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ על הסכום הזה.ב
 
ש ו פ ט
הנשיא א' ברק:
 
אני מסכים.ו
ה נ ש י א
 
המשנה לנשיא ת' אור:
 
אני מסכים.נ
 
המשנה לנשיא
 
הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט א' ריבלין.ב
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון