הקלה בעונש נהיגה בשכרות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקלה בעונש נהיגה בשכרות:

לפני ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה בעכו, אשר ניתן ביום 1.2.2011 ע"י כב' השופט אבישי קאופמן בתיק תת"ע 4635-05-10.

המערער הובא לדין בבית משפט לתעבורה בגין עבירה של נהיגה בשכרות עקב זאת שבבדיקה שנערכה לו ביום 3.5.09 נמצא בגופו ריכוז של 300 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף.

ביום 1.2.11 הודה המערער והורשע על סמך הודאתו ובית המשפט לתעבורה גזר עליו את העונשים הבאים:

פסילה בפועל מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 18 חודשים בניכוי עונש הפסילה המנהלית של חודש ימים, פסילה על תנאי של 4 חודשים מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה למשך שנתיים וקנס כספי בסך 800 ₪.

הערעור מופנה כנגד עונש הפסילה בפועל.

המערער טוען כי, המדובר בריכוז אלכוהול גבולי והקרוב מאוד לריכוז שבגינו המשיבה אינה נוהגת להגיש כתב אישום, תוך שהוא מפנה לפסק דין (מחוזי י-ם) עוזרי ולמדיניות המשיבה בהגשת כתבי אישום בעבירות מסוג זה, כפי שהתגבשה בעקבות פסק הדין הנ"ל והיא שרק במקרים שבהם נמצא בגופו של הנבדק ריכוז של 290 מיקרוגרם אלכוהול ומעלה.

המדובר במרצה באוניברסיטה , עברו נקי, בן 63 שנוהג מזה שנים רבות, בתו נכה המטופלת במעון בנצרת והוא נוהג להסיעה אליו הביתה ולהחזירה למעון.

לטענתו, שלילת רשיונו, תפגע בו קשות ולכן הוא מבקש לקבל את הערעור ולהסתפק בעונש פסילה על תנאי בלבד.

ב"כ המשיבה ביקש לדחות את הערעור ולהשאיר את גזר הדין על כנו. העונש שהוטל על המערער הינו פחות מעונש המינימום הקבוע בחוק.

לדעת המשיבה העונש אינו חמור במידה המצדיקה חריגה נוספת לקולא מעבר לזו שעשה בימ"ש לתעבורה.

לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בגזר הדין של בית משפט לתעבורה ושמעתי את טענות הצדדים אני מחליט לקבל את הערעור ולהעמיד את עונש הפסילה בפועל על 11 חודשים בלבד.

המדובר באדם נורמטיבי, בן 63, אין לו עבר תעבורתי כל שהוא למרות שהוא נוהג מזה שנים רבות (לא הוגש רישום תעבורתי בבימ"ש בתעבורה ולא בפני). מצבו המשפחתי אינו קל והוא מטופל בילדה נכה הדורשת הסעה מהמעון לביתו והחזרתה למעון, לכן, נראה לי כי יש בנסיבות אלו כדי להצדיק חריגה נוספת לקולא מעונש המינימום הקבוע בחוק.

ראוי להזכיר כי ריכוז אלכוהול שנמצא בגופו אינו גבוהה ואף קרוב מאוד לסף התחתון שממנו ומטה, המשיבה אינה נוהגת להגיש כתבי אישום.

המערער טוען כי הוא נכשל במהלך אירוע חגגי אליו הוזמן ובו שתה כמות קטנה ולא משמעותית של משקאות משכרים, למרות שאינו נוהג לשתות וכשנבדק על ידי המשטרה ונמסר לו כי נמצא בגופו ריכוז של 300 מיקרוגרם אלכוהול, חדל מלנהוג ומייד החליפו אדם אחר שנהג במקומו.

המערער טען כי עקב הנסיבות נאלץ להיענות להפצרות ידידיו באירוע החגיגי בו השתתף ושתה כמות קטנה. על כן, ניתן לראות בעבירה בה הורשע כמעידה חד פעמית שלא תחזור על עצמה. כאמור במקומותינו הענישה היא אינדיווידואלית ומותאמת ככלל לנידון ולנסיבותיו, ועל כך נאמר:

" שכן ידוע הוא שהליך גזירת העונש מהווה איזון בין שיקולים נוגדים שיש להעניק להם משקל נכון לפי נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה:

"ביסוד הענישה אינו עומד שיקול אחד ויחיד, אלא מכלול של שיקולים. במלאכת הענישה בכל מקרה ומקרה חייב השופט למצוא את המשקל הראוי שיש להעניק לכל אחד מהשיקולים הנזכרים, תוך שהוא מודע לכך כי לעיתים קרובות שיקול אחד בא על חשבונו של שיקול אחר. מכאן, שהעונש אשר מוטל בסופו של דבר על הנאשם, אינו אלא תוצאה 'משוקללת' – אם תרצה פשרה – של השיקולים השונים שיש להביאם בחשבון. מלאכת 'שקלול' זו אינה מלאכה מדעית, אך היא אף אינה מלאכה שרירותית. היא ענין שבשיקול דעת, הנעשה על הרקע הכללי והאינדיבידואלי, במסגרת המדיניות העונשית הכללית כפי שהיא מתבצעת על-ידי בתי-המשפט" (ע"פ 212/79 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 421, 434 (1979))."

ראו רע"פ 5066/09 ירון אוחיון נגד מדינת ישראל, (ניתנה ביום 22.4.10).

כמובן שלא נעלמה מעיני ההלכה הקובעת כי בית משפט של ערעור יתערב בעונש שהטילה הערכאה הדיונית, רק במקרים חריגים ויוצאי דופן ועל כך נאמר :

" כלל ידוע הוא כי אין ערכאת הערעור מחליפה את שיקול דעתה בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בכל הנוגע לגזירת דינו של נאשם אלא בנסיבות חריגות, כאשר נפלה בגזר דינה של הערכאה הדיונית טעות מהותית הבולטת על פניה או שהעונש שנגזר על ידה חורג באופן קיצוני מרמת הענישה המקובלת בנסיבות דומות [ראו למשל: ע"פ 1242/97 גרינברג נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (לא פורסם, 3.2.1998); ע"פ 3091/08 טרייגר נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (לא פורסם, 29.1.2009); ע"פ 4629/09 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 38 (לא פורסם, 18.11.2009); ע"פ 420/07 הנ"ל, בפסקה 94]. איני סבור כי המקרה שלפנינו הינו אחד מאותם מקרים חריגים כאמור, המצדיקים את התערבותו של בית משפט זה בגזר דינו של בית המשפט המחוזי." - ע"פ 6809/09 ויאצסלב מלינובסקי נ' מדינת ישראל, (ניתנה ביום 31.3.2011).
בענין זה ראו גם – ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נגד ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.06); ע"פ 3091/08 טרייגר נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 29.1.09) וע"פ 6681/09 אלחטיב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.10).
לטעמי נסיבותיו של המערער מצדיקות התערבות ערכאת הערעור במידה מסויימת ומתן הקלה נוספת בעונש הפסילה, הגם שמדובר בעונש מינימום שגם לגביו ידועה לי גישת המחוקק (סעיף 39א לפקודת התעבורה ) שבסיפא שלו נקבע: " ... אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.". לא נעלמה מעיני, גם כן, הפסיקה שקבעה כי בענישה מינימאלית, התכוון המחוקק לצמצם את שיקול דעת בית המשפט, כך שלצמצם שיקול הדעת, כן, אך לשלול אותה, לא - (ראו, ע"פ 77/84 מדינת ישראל נ' שקולניק, פ"ד לט(2) 505, עמודים 519 ו-523 (1985); רע"פ 7507/08, שחר עוזיאל נגד מדינת ישראל, (ניתנה ביום 22.9.08 ).

יתרה מזאת, מדיניות הענישה בעבירות של נהיגה בשכרות - לפיה אין לסטות מרף הענישה המינימאלי אלא בנסיבות מיוחדות ובמקרים נדירים, ברורה לי ולא התעלמתי ממנה כשעל כך נאמר ברע"פ 8387/06 איילא נ' מדינת ישראל, (2006) כי :

"החריגה מעונש המינימום ראוי לה שתתקיים במשורה, לשם שמירה על המדיניות הציבורית ועל כוונת המחוקק. עונש המינימום נועד על-מנת להרתיע כל נהג ונהג, גם אלו הנורמטיביים, ולשנות את התפיסה החברתית, לפיה ניתן לשתות ולנהוג. עם כל הצער שבעניין, מקרה זה איננו נמנה עם המקרים החריגים הראויים להתחשבות מיוחדת לקולא."

בענייננו ניתן להניח כי המערער נוהג מזה תקופה העולה על מחצית גילו מבלי שחטא בעבירה, (לא הוגשו הרשעות), לכן ניתן לראות את העבירה בה הורשע ככישלון חד פעמי, יוצא מן הכלל ואינו מעיד על הכלל, כך שהמערער לא יחזור עליה. נסיבות אלו וכן נסיבותיו האישיות של המערער, יש בהן כדי להחיל בעניינו של המערער את הסיפא שבסעיף 39א לפקודה המתירה לבית המשפט " .. להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר ", כמקרה יוצא דופן וחריג המצדיק זאת.

על כן אני מחליט לקבל את הערעור ולהעמיד את עונש הפסילה בפועל על 11 חודשים. מעונש זה אין להפחית את הפסילה המנהלית, אם כי עונש הפסילה בפועל יחל מיום הפקדת הרשיון. יתר רכיבי גזר הדין יישארו על כנם. על המערער לשלם את הקנס בהתאם להחלטת בית משפט לתעבורה, כאשר התשלום הראשון יהיה ב-1.6.11 והשני ב-1.7.11.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון