הרמת מסך בהוצאה לפועל

סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, נועד למקרים שבהם מבקשים חייבים לעקוף את נושיהם על ידי העברת נכסים לזולתם, וזו לשונו:
"בית המשפט רשאי, לבקשת הזוכה ולאחר ששוכנע שמקרקעין שאינם רשומים על שם החייב הם של החייב, להצהיר על כך ולצוות על עיקולם".

פסיקה עניפה עסקה בסעיף, ובהשלכותיו, וקבעה כי הוא במהותו "הרמת מסך" מעבר לזכויות קנייניות רשומות, ומטרתו "ברורה ומובנת: הוא בא להיאבק בחייבים אשר מוסיפים לשלוט ברכושם ולנהוג בו מנהג בעלים, אך מסתירים את דבר בעלותם על-ידי יצירת מצג שונה במרשם" (ה"פ(ת"א) 1823/92 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' סבג, פס"מ תשנ"ו(3) 421, 427). בהמשך פסק הדין, עומד כב' ס. הנשיא (כתוארו אז), השופט א. גורן, על משמעות הסעיף (שם, בעמ' 432), כך: "סעיף 34(ב) בא לתת כלי בידי נושים, להתגבר על החייבים שמנהלים את עסקיהם בדרכי הסוואה ובשימוש באנשי קש. הטלת הנטל מתחייבת אמנם מהאינטרסים שפורטו לעיל בדבר הזכות לקניין והשיקולים הראייתיים, אך הטלת נטל כבד מדי תסכל את האינטרס של יעילות הגביה. אין להביט בחוסר אונים בחייבים המוצאים דרכים מתוחכמות להתחמק מחיוביהם. לנושים עומדת זכות, וגם אותה יש לכבד".

נטל השכנוע לעניין זה, הוא על הנושים, מבקשי ההצהרה, הטוענים להברחת הנכסים, ומידתו הנדרשת טרם הוכרעה באופן ברור בפסיקה. עם זאת, נפסק, כי נטל זה, מתייחס לשני היבטים, שלובים זה בזה, ומשליכים, בהוכחת מי מהם, על האחר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרמת מסך פסיקה

 2. הרמת מסך חברת בת

 3. הרמת מסך חברת קש

 4. מימון דק הרמת מסך

 5. הרמת מסך בית ספר

 6. עורך דין הרמת מסך

 7. הרמת מסך נושא משרה

 8. הרמת מסך בטענות מרמה

 9. הרמת מסך בדיני מיסים

 10. הרמת מסך חובות ארנונה

 11. הרמת מסך בדיני ארנונה

 12. הרמת מסך בהוצאה לפועל

 13. הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

 14. הרמת מסך בין חברות קשורות

 15. הרמת מסך בגין חוב על סחורה

 16. הרמת מסך בעל מניות לא רשום

 17. הרמת מסך בגין הסתרת עובדות

 18. הרמת מסך עקב אחריות בנזיקין

 19. הרמת מסך בגין אי הפרשה לקופת גמל

 20. ניסיון מכירת נכסים של חברה הרמת מסך

 21. הרמת מסך עקב הפרת חובת הגילוי בחברה

 22. סמכות רשם ההוצל''פ להורות על הרמת מסך

 23. סעיף 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה - הרמת מסך

 24. הוצאת צ'ק דחוי בידיעה שאין לו כיסוי עילה להרמת מסך

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון