התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים:

סגן הנשיא (אדלר)

1. בית הדין האזורי בירושלים (השופטת רוזנפלד ונציגי הציבור תמיר ובוגלר; תב"ע נה/ 4-14) קיבל את עתירתה של המשיבה להצהיר, כי מעמדו של מר X אצל המערערת (להלן:נ בזק) הוא של "עובד זמני” ופיטוריו ביום 19.3.1995 בטלים, שכן לא קוימה התייעצות עם נציגות העובדים, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי החל על הצדדים. על כך הערעור שלפנינו.

2. העובדות, בעיקרן כפי שנקבעו על ידי בית הדין האזורי, הן כדלקמן:ב
המשיבה, מועצת פועלי ירושלים, הינה אורגן של ההסתדרות הכללית החדשה המייצגת את העובדים המועסקים על ידי בזק. בזק הינה חברה המעניקה שירותי תקשורת. הצדדים חתומים על הסכמים קיבוציים הקובעים את תנאי עבודתם של עובדי בזק. מר X עבד בבזק מיום 13.6.1990 עד שפוטר ביום 19.3.1995, בתוקף מיום 30.4.1995.
מר X חתם כל חצי שנה על "חוזה מיוחד להעסקת עובד בעבודה בלתי צמיתה" לתקופה קצובה של ששה חודשים. בחוזים צוין, כי העובד מועסק במשרת "טכנאי יצור", ביחידת "אגף כלכלה - תחום ארגון ומנהל". עבודתו של מר X הייתה "מבקר טיב". בשמונה חוזים נרשם במשבצת "מס' המשרה בתקן", מספר משרה; בשלושה חוזים נרשם במשבצת זו:ו "על חשבון שיא כוח אדם". בחוזים נקבע, כי בזק רשאית להפסיק את עבודתו של העובד בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של חודש. חוזה העבודה האחרון בין בזק לבין מר X היה לתקופה מ- 1.12.1994 ועד 30.4.1995.
מר X חתם על שני כתבי הסכמה:נ האחד - "כתב הסכמה להארכת חוזה ארעי מעבר ל- 24 חודש", שנחתם ביום 28.10.1991 ; והשני - "כתב הסכמה להארכת חוזה ארעי מעבר ל- 36 חודש", שנחתם ביום 6.12.1992. נוסח כתב ההסכמה השני הוא:ב


"הובא לידיעתי האמור בהסכם בפסקה 16.522 לתקשי"ר. והנני מביע את הסכמתי להמשך העסקתי על פי חוזה מיוחד לתקופה נוספת בת 24 חודשים - סה"כ עד 60 חודשי העסקה".


בעת חתימתו על כתב ההסכמה השני הודיע מר X לממונה עליו, כי המסמך אינו מוצדק וביקש ראיון אצל הסמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש, וכן ביקש את הדבר בכתב במכתב מיום 6.11.1992 שנכתב לפני חתימתו על כתב ההסכמה. ביום 24.12.1992 השיב לו הסמנכ"ל בכתב, שלהלן חלקו הנוגע לעניין:ו


"... אכן התחלת את עבודתך בחברה, כאשר תקופת [ה]העסקה המקובלת הייתה למשך שנתיים. אולם, אין בכך סתירה, שאנו בחברה פועלים בהתאם לתנאים סביבתיים ומדיניות משתנה, ועל כן הוחתמת על הארכת תקופה ל- 60 חודש. אין אנו מעבירים עובדים למעמד זמני בטווח הקרוב....".


ביום 19.3.1995 הודיעה בזק למערער בכתב על סיום העסקתו אצל בזק, בתוקף מיום 30.4.1995. פיטורי מר X נעשו מבלי להודיע לנציגי ארגון העובדים או נציגות העובדים או לשוחח עמם. מועצת הפועלים הגישה את התובענה דנן ביום 25.4.1995.


3. התקדים
המקרה שלפנינו אינו נוגעת לשאלה משפטית חדשה, שכן הבעיה המשפטית הוכרעה בדב"ע נה/ 4-23 בזק - ההסתדרות הכללית, מועצת פועלי ירושלים (טרם פורסם). המקרה שנדון שם, אשר התנהל בין אותם הצדדים המתדיינים בפנינו כעת, היה בעניין עובדת בזק שפוטרה מבלי להתייעץ עם נציגות העובדים. העובדת עבדה 48 חודשים, קבלה הודעת פיטורים סמוך לפני סיום תקופה זאת, והמשיכה לעבוד על פי חוזה מיוחד, תוך שחתמה על טופס כתב הסכמה, כפי שתחם מר X. בית הדין קבע, כי יש להחזיר את העובדת לעבודתה, ואין לפטרה מבלי להתייעץ עם נציגות העובדים, שכן היא עברה ממעמד של עובדת ארעית לעובדת זמנית כאשר המשיכה לעבוד אחרי 48 חודשי עבודה בבזק. שם אמר בית הדין (בסעיף 20 לפסק הדין):נ


"...משהשלים עובד ארעי את תקופת העבודה שנקבעה (24 חודשים, ולאחר מכן - 48 חודשים), והוא לא פוטר, 'הוא עובר למעמד זמני'. משמע, ההעברה היא מכוח ההסכם הקיבוצי, ואין צורך במעשה מיוחד של בזק כדי להעניק מעמד של עובד זמני לעובד ארעי אשר השלים 48 חודשי עבודה ולא פוטר...". [ההדגשה במקור]


הלכה זו חלה על המקרה שלפנינו, שכן מר X המשיך לעבוד בסיום התקופה של 48 חודשים. בא כוח המערערת לא העלה אף טענה, שעל פיה ניתן להבחין את המקרה דנן מההלכה שנקבעה בדב"ע נה/ 4-23, ועל כן דין הערעור להידחות.
אשר לטענותיו של בא כוח המערערת בעניין כתב ההסכמה והוראות חוזי העבודה האישים, שנחתמו על ידי העובד, אין לקבלן, שכן "הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל על בעלי החוזה - ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה" (סעיף 22 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957), וכן "זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי אינן ניתנות לויתור" (סעיף 20 לחוק הסכמים קיבוציים) (ראה גם:ב ס. אדלר, "הסכמים קיבוציים:ו מסגרת, תחולה ותיאום", ספר בר-ניב, ע' 17, הוצאת רמות, 1987).


4. סוף דבר - הערעור נדחה. אין צו להוצאות בסכסוך קיבוצי זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון