מאמץ קשה מהרגיל בעבודה - התקף לב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מאמץ קשה מהרגיל בעבודה - התקף לב:

סגן הנשיא (קובובי):ו
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת פורת - דן יחיד; תב"ע מו/372-0) שדחה את עתירת המערער להכיר באוטם שריר הלב שפקד אותו ביום 9.6.1985כתאונת עבודה.
.2כתשתית לפסק-הדין נשוא הערעור, משמשת מערכת עובדות מוסכמות שזו לשונה:נ
"1) התובע עבד בעירית ראשון לציון מזה 7שנים, בצוות אספלט, במחלקה לשיפור פני העיר (להלן - המחלקה; להלן - הצוות); 2) בעת התאונה היה התובע בגיל 48שנה; 3) המחלקה מנתה 7איש, ולכל אחד בצוות היה תפקיד מוגדר; 4) תפקיד התובע בצוות היה טרקטוריסט (נהג טרקטור), שהיה מוביל אספלט ומפזר אותו במקומות שונים באתר העבודה, עבודה שאינה מצריכה מאמץ גופני. לפעמים עבד התובע כמכבשן; 5) ביום התאונה (9.6.1985) עבד הצוות בסלילת כביש ברחוב ז'בוטינסקי בראשון לציון. זהו כביש דו מסלולי, והוא מהווה את עורק התחבורה הראשי בראשון לציון; 6) לנוכח הלחץ הרב ביום התאונה בעבודה, ולאור העובדה כי מפעיל המכבש הקבוע נעדר מפאת מחלה, התבקש התובע - בנוסף על עבודתו כטרקטוריסט - לעבוד גם על המכבש הידני, וכן לעסוק אף בעבודה עם טוריה לצורך פיזור אספלט על הכביש; 7) יש להדגיש כי העבודה על המכבש הידני המתבצעת על-ידי אדם אחד, ופיזור האספלט בטוריה אינן מצריכות ידע מקצועי, אלא דורשות מהמפעיל כוח פיזי רב, שיוכל לדחוף ולסובב את המכבש השוקל כמעט טונה; 8) בסיום העבודה, כשרצה התובע לנסוע מאתר העבודה לבניין העיריה במכונית של חברו (אשר שימשה גם להחזרת כלי העבודה לעיריה) חלה תקלה ברכב, והמכונית התקשתה להידלק; 9) התובע נאלץ לדחוף את המכונית למרחק של 50מ', כשהנהג וכלי העבודה נמצאים בתוך המכונית. בגמר הדחיפה חש התובע ברע, נלקח לבית-החולים ושם אובחן אצלו אוטם חריף בלב.
10) א) התובע היה נוהג לעשן בממוצע כקופסת סיגריות ביום, אולם מעולם לא עישן בזמן העבודה; ב) עובר לתאונה עבד התובע על הטרקטור בלבד, ורק - לפעמים - וזאת בשל העדרותו שלמפעיל המכבש הידני, התבקש התובע להחליפו; ג) ביום התאונה עבד הצוות מ-7.00- 11.30בשמש, וללא כל הפסקה באמצע, והתובע עבד כאמור, על הטרקטור, על המכבש הידני, עם הטוריה, וכן - נאלץ לדחוף מכונית".
.3בית-הדין מינה את הפרופ' בלום כמומחה-יועץ-רפואי והציג לה את השאלות שנהוג היה לשאול - לפי מבחן הסיווג לסיכון אישי או נייטראלי - בדבר השפעתם היחסית על בוא האוטם של האירועים בעבודה ושל מצבו הבריאותי של המבוטח.
הפרופ' בלום השיבה שהמערער סובל ממחלת לב טרשתית, ופיתח אוטם "לאחר שביצע מאמץ קשה מהרגיל", וכי קיים קשר סיבתי בין הופעת האוטם לבין האירועים בעבודה, כשברור שמאמץ קשה יכול לגרום להופעת האוטם במועד שבא. לשאלה נוספת שנוסחה בלשון סעיף 39סיפא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(להלן
- החוק) השיבה הפרופ' בלום - אף היא בלשון הסעיף - כי "השפעת האירועים בעבודה היתה פחותה בהרבה מזו של מצב בריאותו טרם קרות האירועים בעבודה".
בתשובה לשאלות הבהרה ציינה הפרופ' בלום, בין השאר, כי "קרוב לוודאי שהמאמץ ביום האירועים בעבודה היה גדול מדי בשביל מצבו הבריאותי של התובע", וכן כי "ייתכן ששינוי הנסיבות היה דוחה את הופעת האוטם" (כל ההדגשות נוספו).
.4לפנינו טען בא-כוח המערער כי המאמץ שנדרש ממרשו ביום בוא האוטם
- כמפורט בפסקאות 6, 7ו- 9לעובדות המוסכמות, היה בעליל מאמץ פיזי חריג. אשר לעיתוי היתה סמיכות פרשיות הדוקה:ב בגמר המאמץ התמוטט המערער והובא לבית-החולים.
.5בא-כוח המשיב טען כי אכן מדובר בעבודה לא קלה, אך אין להפריז בהערכת המאמץ. הפעלת המכבש אין פירושה שמניעים משקל של טונה בכוח השרירים; אשר לדחיפת המכונית, מדובר במכונית פרטית (סוסיתא) שלא היתה עמוסה לעייפה, אולם הפרופ' בלום היתה תחת הרושם שמדובר בעבודה חריגה.
עד כאן טענות הצדדים.
.6בית-הדין קמא לא נקט עמדה בדבר עוצמת המאמץ שנדרש מהמערער במהלך עבודתו ביום .9.6.1985נאמנות עלינו הערכות של המומחה הרפואי בשים לב לעובדות המקרה, כי מדובר ב"מאמץ קשה מהרגיל", וכי קרוב לוודאי שהמאמץ הנ"ל היה
"גדול מדי בשביל מצבו הבריאותי של התובע". תשובת המומחה כי השפעת האירועים היתה "פחותה בהרבה" מהשפעת המצב הבריאותי, משקפח את האני מאמין של איש הרפואה האמון על רזי התהליכים הפיזיולוגיים העשויים לחול בגופו של אדם בנסיבות אלה או אחרות. אלא שהשקלא והטריא בדבר ישומו של סעיף 39סיפא לחוק, היא שאלה משפטית מובהקת שעל-בית הדין לענות בה. האמנם הוכח כי השפעת העבודה היתה פחותה הרבה מהשפעת המצב הבריאותי על בואו של האוטם במועד שבא ? תשובתנו היא לא.
מה שהוכח הוא שהיה קשר סיבתי בין המאמץ בעבודה לבין האוטם, ושהמאמץ היה "קשה מהרגיל" ו-"גדול מדי" בשביל אדם במצבו של המערער. אשר לעיתוי, הוכח שאלמלא האירועים בעבודה ("בשינוי הנסיבות") ייתכן שהופעת האוטם היתה נדחית, וכן כי "ברור שמאמץ קשה יכול לגרום להופעת האוטם במועד שבא".
.7מכל האמור לעיל עולה כי לא הוכח הדרוש לפי סעיף 39סיפא לחוק, כדי שבוא האוטם במועד שבא לא ייראה כתאונת עבודה.

.8הערעור מתקבל.
המוסד ישלם למערער הוצאות משפט בשתי הערכאות בסך -.000, 1ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התקף לב תאונת דרכים

 2. התקף לב בחו"ל

 3. התקף לב של קצב

 4. התקף לב של מורה

 5. התקפת לב בעבודה

 6. תאונת דרכים בגלל התקף לב

 7. התקף לב מנהל בנק

 8. התקף לב החמרת מצב

 9. התקף לב בגלל ויכוח

 10. התקף לב קבלן עצמאי

 11. התקף לב אחרי תאונה

 12. התקף לב בזמן אזעקה

 13. התקף לב בדרך לעבודה

 14. התקף לב עקב הלם קרב

 15. התקף לב באימון בחדר כושר

 16. מוות מהתקף לב בעבודה

 17. התקף לב עובד ניקיון

 18. התקף לב בגלל פחד במה

 19. התקף לב של מורה נהיגה

 20. התקף לב בעבודה בחו''ל

 21. התקף לב תוך כדי עבודה

 22. התקף לב של בעל מכולת

 23. התקף לב שופט בית משפט

 24. התקף לב בגלל ריב בעבודה

 25. התקף לב של נהג אוטובוס

 26. התקף לב בזמן חופשת מחלה

 27. התקף לב בגלל קללות שואה

 28. התקף לב אזרח עובד צה''ל

 29. התקף לב בגלל חקירה במשטרה

 30. קשר סיבתי התקף לב בעבודה

 31. מתח נפשי בעבודה - התקף לב

 32. התקף לב בעבודה עקב התרגזות

 33. הכרה בהתקף לב בשירות צבאי

 34. מוות של עורך דין מהתקף לב

 35. התקף לב בגלל איומים בעבודה

 36. שני התקפי לב כתאונת עבודה

 37. הכרה בהתקף לב בביטוח לאומי

 38. התקף לב מחוץ לשעות העבודה

 39. התקף לב בדרך לעבודה בנסיעה

 40. אי חזרה לעבודה אחרי התקף לב

 41. התקף לב בגלל ויכוחים בעבודה

 42. מנהל בית ספר שקיבל התקף לב

 43. התקף לב בגלל דיון במס הכנסה

 44. התקף לב בגלל פיטורים מעבודה

 45. התקף לב בעבודה תאונת עבודה

 46. ויכוח בטלפון שגרם להתקף לב

 47. התקף לב בעבודה בגלל מאמץ יתר

 48. מוות מהתקף לב - ביטוח לאומי

 49. התקף לב של רואה חשבון בעבודה

 50. התקף לב בעבודה בגלל לחץ נפשי

 51. התקף לב במהלך חקירה משטרתית

 52. מורה בבית ספר שקיבל התקף לב

 53. התקף לב באוטובוס בדרך לעבודה

 54. התקף לב אצל אישה כתאונת עבודה

 55. התקף לב עקב עבודה מאומצת חריגה

 56. בצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה

 57. קצבת תלויים בגין התקף לב בעבודה

 58. התקף לב בגלל זימון לחקירה במשטרה

 59. מאמץ קשה מהרגיל בעבודה - התקף לב

 60. הכרה בהתקף לב ובאירוע מוחי כתאונת עבודה

 61. קשר סיבתי בין אירוע בעבודה להתקף לב

 62. האם יש קשר בין ויכוחים לבין התקף לב

 63. התקף לב בעבודה בגלל ויכוחים עם לקוחות

 64. קצבת תלויים למשפחת אדם שנפטר מהתקף לב

 65. התקף לב בגלל נפילה בירידה במדרגות בעבודה

 66. התקף לב בזמן משחק כדורגל בליגה למקומות עבודה

 67. התקף לב תאונת דרכים - ערעור לבית המשפט העליון

 68. אי הכרה כתאונה עבודה בגין גורמי סיכון להתקף לב

 69. מצב רפואי קודם לעניין הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

 70. לקה בתעוקת לב ("אנגינה פקטוריס"), הוכר כפגיעה בעבודה

 71. התקף לב נגרם כתוצאה מהתנאים במקום העבודהובשל הלחץ והמתח

 72. התקף לב: האם עיכוב בהגעה לבית החולים בגלל העבודה מהווה תאונת עבודה ?

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון