משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא משכורת מעבודה למקבלי הבטחת
הכנסה:

1. בעניינינו תביעה להבטחת הכנסה.
הנתבע שלל את תביעתה של התובעת להבטחת הכנסה בגין חודשים 6/02 – 4/02 מאחר ובמהלך חקירה בתביעה אחרת הגיע לידי פקיד התביעות טופס 126 בגין שנת 2002 של מסגריית "י. קידושים בע"מ" מיוקנעם בו מופיע שמה של התובעת כמי שקיבלה משכורת מחודש 4/02 עד 6/02.
כנגד החלטה זו הוגשה התביעה שבפנינו.

2. עובדות המקרה:
א. התובעת עלתה לארץ בשנת 2000 או 2001, כשנפרדה מבעלה שנותר בבלורוס.

ב. התובעת התגרשה מבעלה בחודש 4/03 ובתקופה הרלוונטית לתביעה הם עדיין היו נשואים.

ג. במהלך שנת 2002, בעלה של התובעת, מר תיתון אברמוב, הגיע לביקור בארץ.
התובעת הייתה באותה תקופה בהריון מגבר אחר ובתאריך 16/8/02 היא ילדה את בתה מיטל.

ד. התובעת בהכשרתה מורה לאומנות ושרטוט.ה. התובעת ובעלה התקשרו עם מר יוסף קדושים על מנת לבצע עבודת ציור בחדר שינה בביתו של מר קדושים. ההתקשרות עם מר קדושים הייתה בעיקר באמצעות התובעת מאחר ובעלה לא דיבר כלל עברית, מר קדושים לא דובר רוסית ויכולתם לתקשר הייתה באמצעות מעט אנגלית, בלבד.נ

ו. מר קדושים שילם עבור העבודה או חלק ממנה בצ'קים שנפדו על ידי התובעת. מר קדושים דיווח לגבי התשלומים באמצעות החברה שבבעלותו "מסגרית י. קדושים בע"מ".

ז. לטענת התובעת, היא לא ביצעה את עיקר העבודה אלא עזרה לבעלה בחלק מזערי מן העבודה ולא קיבלה כל תשלום אלא העבירה את כל הסכום לבעלה שנסע בחזרה לבלורוס.

3. עדויות שנשמעו בדיון:

התובעת העידה בדיון וגם נחקרה על ידי חוקרי המוסד. נרשם בהודעת התובעת מיום 13/11/03: "אני ציירת, אומנית, עשיתי אצל מישהו הזמנה ביוקנעם ציור על הקירות ובעלי עזר לי, נראה לי שהוא רשם אותי במסגרייה. קראו לו יוסי ולאשתו יפה".

באשר לתשלום, צויין באותה הודעה, שהתובעת קיבלה יותר מ- 10,000 ₪ (ע' 3 של נ/2).

לדברי התובעת, היא לא ידעה על הנפקת התלושים בשם החברה ונודע לה על כך לראשונה כשבא חוקר הנתבע לחקור אותה.
לפי עדותה של התובעת, היא ביקרה במקום העבודה (ביתו של מר קדושים) בשעות הצהריים, הביאה לבעלה ארוחת צהריים, ציירה קצת ועזרה לו אך לא התחלקה עם בעלה בכסף, הוא קיבל את כל התשלום מאחר ולטענתה הוא זה שביצע את הציור.

בנוסף, העיד בדיון מר יוסף קדושים, אשר נחקר על ידי חוקרי המוסד, שגבו ממנו שתי הודעות (נ/3 ו- נ/4).
בהודעתו הראשונה מיום 16/11/03, כאשר נשאל מר קדושים באשר לעבודת התובעת הוא טען שהיא עבדה בניקיון עבור החברה והכחיש שהיא ביצעה עבודת הציור בחדר שינה בביתו.בהודעה מאוחרת יותר מיום 21/6/04, אמר מר קדושים שהתובעת עבדה אצלו במשרד בביתו, "הייתה מנקה ומסדרת את הניירות" (ע' 1 של נ/4).
בהמשך אותה הודעה, לאחר שנשאל שוב, שינה מר קדושים את גרסתו ואמר שבעלה של התובעת צייר בביתו ועשה את רוב העבודה, כ- 80%, כאשר התובעת ביצעה כ- 20% מהעבודה ומאחר והיא הייתה בהריון, פחד שיקרה לו משהו והוציא לה תלושי שכר.
מר קדושים הצהיר ששולם עבור עבודת הציור סך של 12,000 ₪ וכי שילם לתובעת בצ'קים (ע' 3 של נ/4).

בעדותו בבית הדין, הצהיר מר קדושים, שהתובעת הגיעה לביתו כמעט כל יום בשעות הצהריים מבלי שהוא יכול לפרט את שעות העבודה מאחר ולא היה בבית ורק ראה את התובעת ובעלה כאשר חזר לביתו בשעות הערב.

לדברי מר קדושים, הוא שילם לתובעת מאחר וההתקשרות הייתה איתה ואינו יודע האם היא מסרה לבעלה את הכסף. מר קדושים אישר בעדותו כי התובעת לא ביצעה עבודת ניקיון במסגריה, כפי שהוא אמר בגרסתו הראשונה.

4. מסקנות העולות מהראיות שנשמעו בדיון:

זכאות לקצבת הבטחת הכנסה נקבעה לפי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 (להלן: "החוק"), אשר בא להבטיח דמי קיום מינימאליים למי שאין לו הכנסה או מקור פרנסה אחר.
כך נקבע בס' 5 לחוק כי שיעור הגמלה לזכאי שיש לו הכנסה יהיה בסכום השווה להפרש שבין הגמלה שהיה לו לפי סעיף 5 (א) לולא ההכנסה, לבין ההכנסה.
"הכנסה" מוגדרת בסעיף 9 (א) לחוק כ: "הכנסה מהמקורות המפורטים בס' 2 לפקודת מס הכנסה, אף אם לא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל".

בהתאם לס' 20 לחוק חובה על מקבל הגמלה להודיע למוסד, תוך 30 ימים, על כל שינוי החל בהכנסותיו, או שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגמלה או על שיעורה.

בהתאם לראיות שנשמעו בתיק, אין מחלוקת שבתקופה הרלוונטית לתביעה התובעת ביצעה עבודה, ביחד עם בעלה: ציור בחדר שינה בביתו הפרטי של מר קדושים.


באשר לדיווח שהוצא על ידי מר קדושים כעבודה שבוצעה עבור החברה שבבעלותו, אנו התרשמנו כי מדובר בדיווח פיקטיבי משיקוליו שלו. התובעת לא ביצעה עבודת ניקיון או כל עבודה אחרת עבור המסגריה, אלא עבודה פרטית עבור מר קדושים. מר קדושים עצמו תיקן את גרסתו הראשונית, על כך, שהתובעת ביצעה עבודות ניקיון.

אנו מאמינים לגרסת התובעת כי העבודה שהיא ביצעה הייתה עזרה לבעלה שעשה את עיקר העבודה.
אף על פי כן, התובעת הייתה מעורבת בהתקשרות והיא זו שקיבלה את התשלומים, שלפחות בחלקם היו בצ'קים, ופדתה אותם.
משמדובר בשינוי במצב התעסוקתי של התובעת חובה היה עליה להודיע למוסד לבטוח לאומי בהתאם לאמור בס' 20 לחוק והתובעת לא עשתה כן.

בנוסף, הוכח בדיון כי התובעת היא זו שקיבלה את התשלום ועל כך היה עליה לדווח למוסד לבטוח לאומי. התובעת ידעה כי בעלה אינו תושב הארץ ונתנה למר קדושים מספר תעודת הזהות שלה.

התרשמנו כי התובעת שולטת בשפה העברית ומבינה את המשמעות של חובותיה כלפי המוסד לבטוח לאומי ולכן, עליה היה לקיים את חובת מסירת ההודעה באשר לשינוי במצב תעסוקתי שלה ולגבי הכנסות שהיא קיבלה .

לאחר שהוכח שהתובעת קיבלה הכנסה כלשהי בגין התקופה נשוא התביעה, עליה הוטל הנטל לסתור את החזקה אשר נובעת מקבלת הכספים עבור העבודה.
בעניין זה לא הביאה התובעת הוכחות מלבד עדותה.

בהתאם לראיות שנשמעו, אנו סבורים כי הנתבע פעל כדין עת הסתמך על הדיווח לעניין הכנסת התובעת כדי לשלול את הגמלה להבטחת הכנסה עבור חודשים 4/02 עד 6/02.

5. לאור האמור לעיל, אנו דוחים את תביעתה של התובעת להבטחת הכנסה בגין חודשים 6/02 – 4/02 .
בהתחשב שמדובר בתביעה בתחום של בטחון סוציאלי, אין צו להוצאות.


6. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון