נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל:

התובעת עותרת בתביעתה לפצותה בגין נזקים שנגרמו לטענתה למכשירי חשמל בביתה, בגין הפסקת חשמל שאירעה במקום מגוריה ביום 3/10/01 .
 
התובעת טענה בתביעתה כי בזמן חיבור מחדש של זרם החשמל, היתה עלייה פתאומית במתח, מה שגרם לתקלה בספקי הכח של מכשירי הפקסימיליה והוידאו בביתה.


 
התביעה הוגשה כנגד חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: חברת החשמל) וכנגד הנתבע מס' 2, יעקב בן דוד, שעל פי המידע שנמסר לתובעת על ידי חברת החשמל, גרם לנזק לרשת החשמל.
 
חברת החשמל טענה כי במועד הרלבנטי, אירעה הפסקת חשמל שנגרמה בשל קריעת כבל תייל אוירי מבודד, על ידי זרוע מנוף שהופעל ברשלנות על ידי הנתבע מס' 2 או על ידי צד ג'.
 
חברת החשמל טענה כי היות והנזק נגרם על ידי צד ג', על התובעת להפנות תביעתה כנגד צד ג'.
כן הוגשה על ידי חברת החשמל, הודעת צד ג' כנגד כוכבי חומרי בנין בע"מ, להלן צד ג', בטענה כי זרוע משאית שבבעלותו פגעה בכבל החשמל וגרמה לתקלה נשוא התביעה.
 
הנתבע מס' 2 לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב לדיון.נ
 
צד ג' הכחיש כי משאית שבבעלותו פגעה בכבל חשמל וגרמה לתקלה הנטענת. צד ג' טען כי בבעלותו שתי משאיות ולא דווח על כל פגיעה במשאית.
 
התובעת העידה כי אירעה הפסקת חשמל ולאחר חידוש הזרם, מכשירי הפקס והוידאו, לא עבדו. התובעת העידה כי פנתה לחברת החשמל, בתלונה וכי חברת החשמל הפנתה אותה לצד ג' שגרם לטענתה לנזק.
 
מר סופר אלברט שהעיד מטעם התובעת, העיד כי נאמר לו שלחברת החשמל יש מעבדת תיקונים אך היות והאירוע קרה בחול המועד המעבדה היתה סגורה.
 
נציג חברת החשמל טען כי צד ג' פגע ברשת החשמל וכי כתוצאה מכך יתכן ונגרמה פגיעה במכשירי חשמל. נציג חברת החשמל טען כי הנתבע מס' 2 הוא קבלן בניין שעבד במקום אך לטענת חברת החשמל לא הוא פגע ברשת החשמל אלא צד ג' שפרק חומרי בניין עם משאית מנוף במקום. נציג חברת החשמל הגיש דו"ח פעולה של המשטרה, נ/1, על פיו נמסר לעובד חברת החשמל כי מנוף שעבד במקום גרם לנזק.
 
נציג צד ג' העיד כי אכן סיפק חומרי בניין למקום אך לא עשה כן ביום האירוע. כן טען נציג צד ג' כי בבעלותו שתי משאיות מנוף אך אף אחת מהן לא פגעה ברשת החשמל וכי היות והמנוף לא הגיע לגג הבניין הזמין הקבלן, הנתבע מס' 2, מנוף אחר על מנת להעלות חומרי הבניין על הגג.
 
לאחר ששמעתי ושקלתי עדויות הצדדים וטענותיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי האחריות לאירוע התקלות במכשירי החשמל של התובעת מוטלת על חברת החשמל.
עדותה של התובעת כי מכשירי הפקסימיליה והוידאו חדלו לפעול עם חידוש הזרם אמינה עלי ונתמכת בתלונתה המיידית של התובעת בעניין זה.
טענת התובעת כי התקלה אירעה כתוצאה מעלייה פתאומית במתח עם חידוש זרם החשמל נראית סבירה בעיני, מה גם שחברת החשמל לא הביאה כל ראיה לסתור את הטענה כי נגרמה עליית מתח פתאומית, עם חידוש הזרם. אי הבאת ראיה, יוצרת הנחה לרעת בעל הדין שנמנע מלהביאה כי בראיה זו אין כדי לסייע להוכחת גרסתו.
 
זאת ועוד, טענת חברת החשמל כי התקלה במכשירי החשמל, עלולה להגרם מעצם הפסקת החשמל, לא הוכחה. כן לא הוכחה טענת חברת החשמל כי צד ג', פגע ברשת החשמל.
מהמכתבים שצורפו לכתב התביעה עולה כי בתחילה מסרה חברת החשמל במכתבה מיום 17/10/01 (נספח ג' לתביעה) כי האחראי לנזק הינה גב' מאיה בן שלום שנהגה ברכב מסוג מיצובישי. לאחר מכן, במכתבה מיום 5/12/01 (נספח ו' לתביעה), הודיעה חברת החשמל לתובעת כי במכתב מיום 17/10/01, נפלה טעות וכי האחראי לנזק הינו בן דוד יעקב. בהתאם למידע זה, צרפה התובעת את יעקב בן דוד, כנתבע מס' 2 אך ציינה כי הלה הכחיש מעורבות בנזק וצרופו נעשה אך מפאת טענת חברת החשמל כי הוא האחראי לנזק.
 
בטיעוניו בפני טען נציג חברת החשמל כי חברת החשמל אינה טוענת כי הנתבע מס' 2 הוא שגרם לנזק אלא כי הנזק נגרם על ידי צד ג'.
 
צד ג' הכחיש כאמור את מעורבותו בגרימת הנזק וטענתה של חברת החשמל בעניין זה לא הוכחה שכן בדו"ח הפעולה, נ/1, שהוגש מטעם חברת החשמל נאמר אמנם כי מנוף שעבד במקום גרם לנזק אך עדות זו הינה בגדר עדות שמיעה ולא מפורטים בדו"ח פרטי המנוף שנטען כי גרם לנזק.
גם דו"ח השמאי מיום 25/12/01, שצורף להודעה לצד ג' הינו בגדר עדות שמיעה והנטען בו כי נמסר על ידי הנתבע מס' 2 כי משאית מנוף של צד ג' פגעה בכבלי החשמל לא הוכח כדבעי.
 
הנתבע מס' 2 לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב לדיון. כאמור נציג חברת החשמל, חזר בו בטיעוניו מטענת חברת החשמל כי הנתבע מס' 2 הוא האחראי לנזק ולפיכך איני מוצאת מקום ליתן פסק דין כנגד הנתבע מס' 2, בהעדר התייצבות שכן התביעה נגדו לא הוכחה. על כן אני מורה כי התביעה נגד הנתבע מס' 2 תמחק ללא צו להוצאות.
 
כאמור חברת החשמל לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את טענתה כי צד ג' גרם לנזק ולפיכך דין ההודעה לצד ג' להדחות.
 
אשר לגובה הנזק, התובעת צרפה כנספחים א' ו-ב' לתביעתה, קבלות המאשרות תיקון מכשירי הפקסימיליה והוידאו בסך כולל של 688 ₪.
כן טענה התובעת כי נגרמו לה הוצאות נסיעה ואבדן זמן בגין הצורך לטפל בתיקון מכשירי החשמל. אמנם הוצאות אלה לא הוכחו אך אני מעריכה את הפיצוי המגיע לתובעת בגין הוצאות נסיעה, ביטול זמן וטרחה שנגרמו לה בשל הצורך לטפל בתיקון מכשירי החשמל בסכום גלובלי של 100 ₪.
 
אשר על כן , אני מחייבת את הנתבעת מס' 1, חברת החשמל לישראל בע"מ, לשלם לתובעת סך של 788 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 5/10/01 ועד מועד התשלום בפועל.
כן תשלם הנתבעת מס' 1 לתובעת, הוצאות משפט בסך של 350 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.
 
התביעה נגד הנתבע מס' 2 נמחקת ללא צו להוצאות.
ההודעה לצד ג' נדחית ללא צו להוצאות.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחשמל

 2. חשמל כשר לשבת

 3. חבלה במונה חשמל

 4. פגיעה בכבל חשמל

 5. שיבוש מונה חשמל

 6. פגיעה בעמוד חשמל

 7. התנגשות בעמוד חשמל

 8. תביעת מונה חברת החשמל

 9. תאונת עבודה - מכת חשמל

 10. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 11. השעיית עובד בחברת חשמל

 12. ביטול החלטה לנתק חשמל

 13. נזקים בגלל ניתוק חשמל - פיצויים

 14. ? תאונה עם מסור חשמלי – פיצויים

 15. נזקי חקלאות בגלל הפסקת חשמל

 16. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 17. נזקים חקלאיים עקב זרם חשמלי

 18. העמדה לדין של עובד חברת חשמל

 19. חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

 20. חוב רטרואקטיבי על חשבון חשמל

 21. הפחתת צריכת חשמל - תאורת רחוב

 22. פיצוי על הפסקות חשמל ללא התראה

 23. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 24. פיצוי מחברת החשמל - נחשולי מתח

 25. נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

 26. ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

 27. התנגדות להצבת עמודי חשמל במקרקעין

 28. תביעה לתשלום על עבודות חשמל במשרד

 29. תביעה כספית בגין צריכת חשמל שלא כדין

 30. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 31. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 32. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 33. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 34. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 35. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 36. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 37. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 38. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 39. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 40. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 41. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 42. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 43. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 44. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 45. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון