סעיף 29 לפקודת השטרות

סעיף 29 לפקודת השטרות קובע כדלקמן:
"כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהוא אוחז כשורה אך אם הודה או הוכיחן בתובענה שהקבול או ההוצאה או הסיחור שלאחריה, פגועים ברמאות, בכפיה או באלימות ופחד או באי -חוקיות, חובת הראיה מוחלפת עד אם הוכיח האוחז שלאחר אותה רמאות או אי חוקיות ניתן בתום לב ערך בעד השטר".


בע"א 665/83 בנק לאומי בע"מ נ' בן עליזה פד"י ל"ח(4) עמ' 281 נקבע במפורש כי על הבנק המחזיק בשטר שלאחר שהנתבע הוכיח פגם חובה עליו להוכיח כי ניתן ערך בעד השטר אותו הוא מחזיק.


בספרו של המנוח השופט זוסמן "דיני שטרות - (מהדורה שישית תשמ"ג) בע"מ 261 נאמר:
"משמעות החזקה שבסעיף 29ב' לפקודה היא כדלקמן: נטל השכנוע לגבי העובדות המהותיות לענין אחיזה כשורה אינו מוטל כולו על האוחז ואף אינו מוטל כולו על החייב. הנתבע חייב לפרש בכתב ההגנה מהי טענתו כלפי השטר וטענה זו חייב הוא להוכיח. הוכיח הנתבע את טענתו צריך התובע להוכיח שלאחר מעשה הרמאות ניתן בתום לב ערך בעד השטר. הוכיח התובע - זוכה על אף הגנת הנתבע שהוכחה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בשטר

 2. שטר לא חתום

 3. מהו שטר ביטחון ?

 4. פקיעת שטר בוררות

 5. הודעת חילול שטר

 6. חתימה על שטר ריק

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. רישום בפנקס השטרות

 9. התיישנות בדיני שטרות

 10. סעיף 29 לפקודת השטרות

 11. חתימה על שטר ע''י שלוח

 12. דינו של השטר כדין חוזה

 13. שטר ביטחון שכירות חנות

 14. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 15. דיני שטרות במשפט האנגלי

 16. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 17. ביטול חתימה על שטר סילוק

 18. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 19. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 20. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 21. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 22. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 23. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 24. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 25. ערעור לעליון על מימוש שטר משכנתא

 26. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 27. קיום יחסי מין בין חוקר משטרה למתלוננת

 28. חתימה על שטר עסקה במקרקעין בפני עורך דין

 29. העברת הליכי מימוש שטר משכון בהוצל''פ למשקם

 30. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 31. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון