ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור החלטת ועדת העררים ניידות:

סגן הנשיא (קובובי)
.1ערעור ברשות על פסק-דין של בית-הדין האזורי לפיו נתקבל ערעורה של המשיבה על החלטת ועדת העררים (ניידות) מיום .18.11.1986קביעתה של הוועדה היתה כי למגבלותיה של המשיבה אין פריט ישים במסגרת רשימת הליקויים שבתוספת להסכם הניידות. השופט המלומד סבר שבהחלטת הוועדה נפלה טעות, ויש להחזיר לה את העניין, לשם -
"התייחסות הוועדה להחלטה חלוטה קודמת של ועדה לעררים (זו משנת 1981), אשר החליטה ליישים אצל המערערת את פריט ג- 1לפריטי הנכות שבהסכם הניידות".
אליבא דבית-הדין קמא, שגתה הוועדה בכך שלא הסבירה במפורש (מודגש במקור) את דבר סטייתה "מקביעות חלוטות קודמות".

.2עיקר טענתו של המוסד לביטוח לאומי בבית-הדין קמא היתה כי הוועדה ערכה בדיקה מדוקדקת במשיבה ופירטה את ממצאיה בהחלטתה. את סטיתה מקביעה קודמת, נימקה הוועדה כראוי, באמרה כי חל שיפור במצבה של המשיבה מאז נותחה ב11.11.1984, לאמור:נ
"מצבה היום, לאחר החלפת התותבת השתפר בהשוואה למה שהיה לפני הניתוח, למרות סבל של כאבים באזור פרק הירך. לדעתה של הוועדה תיפקוד התותבת - תקין".

.3בא-כוח המשיבה הודה, ברוב הגינותו, כי אכן חל שיפור במצבה של מרשתו, אך ציין שכל הוועדות הקודמות דברו על קשיון למעשה, וקבעו שהפריט המתאים הוא ג-1:ב (נכות של %80). אצל המשיבה אובחנה בריחת סידן, והוועדות התייחסו במודע למגבלות הפונקציונליות העולות בקנה אחד עם התיאור שבפריט ג- .1עוד טען הפרקליט המלומד כי ההנמקה של הוועדה צריכה להיות כזאת שגם מי שאינו רופא יבין אותה (דב"ע מו/11- 01[1]).

.4תשובתו של בא-כוח המוסד היתה כי טענת המשיבה - היא הנותנת, שכן בענייננו הסבירה הוועדה את שיקוליה, ונימקה את החלטתה נימוקים ברורים ומובנים לכולי עלמא. חל שיפור ניכר במצבה של המשיבה. מקודם היתה התנועתיות של הירך אפסית, לא כן עתה. התנועות אמנם מלוות בכאבים והדבר צויין בהחלטה, אך אין בכך כדי לאפשר ישום הפריט ג- .1המשיבה הגישה חוות דעת מאת ד"ר קונפורטי, ובה נאמר כי הפריט המתאים הוא ג- .1דא עקא שחוות דעת זו ניתנה ב-27.1.1987, כלומר אחרי החלטת הוועדה, ואין היא רלבנטית לענייננו. יתרה מזו:ו בחוות דעתו מיום 12.1.1986- לקראת העמדתה של המשיבה מחדש לפני הוועדה הרפואית לעניין ניידות - קבע ד"ר קונפורטי שהסעיף המתאים הוא ו- 1(נכות של %50).

5 .5סוף דבר:נ אנו סבורים שהוועדה, בהחלטתה, נימקה כראוי את סטייתה מהחלטות קודמות, ופעלה כמתחייב מ"הלכת איש-שלום" (דב"ע שם/2255- 01[2]) מכאן שלא היה מקום להתערבות בהחלטתה.

הערעור מתקבל.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון