פיטורי עובדים - רה ארגון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עובדים - רה ארגון:

.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי שעניינו - פיטורי 86 עובדים בחטיבת מערכות אצל מערערות 1ו-.2

.2בית-הדין האזורי - קיים את הדיון בהליך קיבוצי זה במהירות הראויה, ולמרבה הצער לא הצליח ליישב את המחלוקת בין הצדדים בדרכי שלום, כך שלא נותר לו אלא לחייב את הצדדים להגיש סיכומים, ולעמול בכתיבת פסק-דין.

.3עיון בפסק-הדין ושמעית טיעוני הצדים לא סייעו בידינו לרדת לסוף דעתו של בית-הדין האזורי בפסק-דינו. דבר זה עולה בייחוד משני מסלולי הטיעון השונים של המערערות מחד גיסא. ושל המשיבות מאידך גיסא.
בעוד המערערות תוקפות את פסיקת בית-הדין האזורי, משום שחייב את הצדדים להיזקק לבוררות, מבלי שהתבקש לכך ומבלי שבית-הדין אזורי עצמו הרשה את תיקון הבקשה שלפנינו על-ידי הוספת בקשה זו, הרי שהמשיבים פירשו את פסק-הדין כאומר שמכתבי הפיטורין בטלים, וזכותן של המערערות, אם רצונן להמשיך בהליך הפיטורים להיזקק לבוררות.

.4אין חולק כי לאור מערכת ההסכמים אצל המערערות כפי שהוצגה, קיימים שני מסלולי פיטורים:ב האחד - מסלול הצמצומים שהוסדר בהסכם הקיבוצי לעובדי תדיראן משנת 1979; והשני - פיטורים הנובעים מרה-אירגון, כתוצאה מאיחודן של המערכות באלישרא ובתדיראן, ואזי יש להיזקק להליכי הפיטורים כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום .23.1.1989

.5בסוגייה זאת יפים הדברים שנאמרו בבית-דין זה בדב"ע מו/13- 4([1], בע' 189), לגבי מסלולי פיטורין שונים:ו
"יש להקפיד הקפד היטב על אי-ערבוב מין בשאינו מינו, ו'בהזדמנות חגיגית מסויימת' לא לערבבם".

.6עיון בהסכם הרה-ארגון מביא למסקנה, כי ההליכים שנקבעו בו חלים אך ורק על פיטורין כתוצאה מ"רה-ארגון".
.7מהאמור עולה, כי היה על בית-הדין קמא להכריע בשאלה האם הפיטורים שבהם עסקינן הם פיטורי צמצום או פיטורי רה-ארגון. שאלה זו אינה בסמכות הבורר מאחר ש"בדרך כלל שאלת היקף סמכותו של הבורר נמסרת להכרעתו של בית-המשפט ולא להכרעתו של הבורר" (דב"ע מה/11- 4[2], בע' 346).
מכאן, שאין לקבל את פירושו של בית-הדין האזורי, על-פיו סעיף הבוררות שבסעיף 7(ב) 5להסכם הקיבוצי מיום 23.1.1989, "רחב ומקיף ועולה מתוכו כי הוא חל ומחייב בכל הנוגע ליישוב חילוקי הדעות שבין הצדדים, גם כאשר מתעוררת השאלה אם מדובר בהליך רה-ארגון" (פסקה ח' לפסק-הדין של בית הדין קמא).
.8התוצאה מכל האמור היא, כי אנו מחזירים את העניין לבית-הדין קמא על מנת שיקבע את העובדות הצריכות לעניין, ויכריע בשאלה האם הפיטורים בהם נקטו המערערות הם "פיטורי צמצום" או פיטורי "רה-ארגון".

בית-הדין האזורי יחליט אם ישמע טענות וראיות משלימות בנושא זה, בטרם מתן פסק-דינו החדש, אם לאו.
למותר לציין, שאין לנו ספק כי בית-הדין יפעל גם בהמשכו של הליך זה באותה מהירות בה פעל בתחילתו.

.9מאחר שמדובר בסכסוך קיבוצי, ניתן פסק-דין זה מייד לאחר שמיעת טענות הצדדים, והוא יועבר לבאי-כוחם בפקסימיליה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון