תאונה ליד גשר ראשון לציון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה ליד גשר ראשון לציון:

1. עניינה של תביעה זו הינו תאונה שהתרחשה ביום 9.2.02 בערך בשעה 04.30 לפנות בוקר, בין שני כלי רכב בצומת מרומזרת הסמוכה לגשר ראשון, שבה לכלי הרכב המגיעים מכיוון ראשון לציון ונוסעים לכיוון מערב יש מספר נתיבים לנסיעה ישר לכיוון חוף הים, ואילו לכלי הרכב המגיעים ממערב לכיוון ראשון לציון יש מספר נתיבים לנסיעה ישר לכיוון ראשון לציון ושני נתיבים לפניה שמאלה לכיוון כביש המתחבר לכביש הראשי לתל-אביב.
 
2. בכלי הרכב מסוג רנו אקספרס אשר הגיע מכיוון מערב נהג מר זהרני (להלן: "זהרני") ולצדו ישב קרוב משפחתו מר קהלני (להלן: "קהלני"). הבעלים של רכב זה הינו מר חאלה (להלן: "חאלה") אשר הגיש את התביעה בתק 2373/03.

3. בכלי הרכב השני מסוג פיאט אונו נהג מר מלח (להלן: "מלח") ולצדו ישב מר אלפנדרי (להלן: "אלפנדרי"), שניהם חיילים. בעל הרכב הינו אייל מלח, אשר הוסכם בישיבת יום 14.8.03 כי הוא יהיה התובע בתק 2372/03.נ
 
4. שתי התביעות הוגשו לבית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון והחלו להישמע שם (תק 690/02 - תביעת חאלה; תק 1171/02 - תביעת מלח). מאחר והדיון לא הסתיים בישיבה אחת, ועברתי לכהן בבית המשפט ברחובות, הועברו התיקים להמשך הדיון בבית משפט השלום ברחובות, ושמיעתם נסתיימה שם.
 
5. כל נהג והנוסע שלצדו טען כי נסע באור ירוק וכי הנהג האחר חצה את הצומת באור אדום.
 
6. גרסתם של זהרני וקהלני הייתה כי חזרו מבילוי במועדון, ומאחר ואינם מקומיים ולא הכירו את הדרך שאלו שוטרים בניידת משטרה כיצד מגיעים לצומת בית דגון, ואלה הדריכו אותם לפנות בצומת הבאה שמאלה. באותה צומת עמדה לימינם אותה ניידת משטרה אשר המשיכה בנסיעה ישר כאשר הרמזור לנסיעה ישר התחלף לירוק. לאחר זמן, התחלף הרמזור לכיוון הנסיעה שמאלה לירוק ואז החל זהרני שרכבו היה ראשון בנסיעה שמאלה וכשהיה באמצע הצומת פגע בו רכב הפיאט, אותו הסביר שלא ראה קודם כיוון שרכב נוסף ממול שעמד בצד שמאל והמתין לחילופי הרמזור הסתיר את רכב הפיאט.
 
7. גרסת מלח ואלפנדרי הייתה כי הגיעו בנסיעה מאזור התעשייה הישן בראשון לציון ופנו ימינה בכביש המוביל מערבה לכיוון חוף הים. תוך כדי נסיעה התחלף הרמזור בכיוון נסיעתם לירוק, ולכן המשיכו בנסיעה רצופה במהירות של כ-50 קמ"ש ואז בהיותם בתוך הצומת הבחינו ברגע האחרון ברכב האחר פונה שמאלה ופגעו בו כיוון שלא ניתן היה למנוע את התאונה.
 
8. שמעתי את עדויות כל ארבעת המעורבים (נהגים ונוסעים), ועל מנת לקבל את התמונה המלאה, ביקשתי לעיין גם בתיק החקירה של המשטרה שנסגר לגבי כל המעורבים מחוסר ראיות להוכחת האשמה.
 
9. לאחר שעיינתי בכל החומר ושמעתי את כל העדויות כאמור, הגעתי למסקנה כי זהרני הוא שעבר את הצומת באור אדום וכי למלח ישנה רשלנות תורמת להתרחשות התאונה וזאת מהסיבות הבאות:
 
א. זהרני וקהלני לא הכירו את הסביבה ונאלצו לשאול ניידת משטרה כיצד להגיע לצומת בית דגן.
 
ב. זהרני וקהלני חזרו מבילוי במועדון במהלכו שתו בירה וזאת אף לפי עדותם. אני מקבל את העדות של מלח ואלפנדרי לפיה זהרני וקהלני היו שיכורים ובמיוחד קהלני, והדבר מוצא תמיכה בדו"ח הפעולה שערך השוטר יניב בן יצחק שהגיע למקום התאונה דקות ספורות לאחר התרחשותה וכתב כי "מפיו של זהרני נדף ריח חריף של אלכוהול".
 
ג. חוסר ההתמצאות בסביבה ושתיית האלכוהול הגורמת לחוסר ערנות ומשפיעה על טיב הנהיגה מגבירים את הסבירות כי התאונה ארעה עקב טעות של זהרני.
 
ד. קיימת אי התאמה בין גרסת זהרני כפי שניתנה מיד לאחר התאונה (וככל הנראה בכתב ידו) לבין גרסתו המאוחרת יותר. בגרסה הראשונה טען זהרני כי עצר ברמזורים, ראה ניידת משטרה, שאל אותה איך מגיעים לצומת בית דגון וכשאמרו לו לפנות שמאלה, פנה שמאלה. בגרסה המאוחרת יותר טען זהרני כי השאלה ששאל את הניידת הייתה בצומת קודמת המרוחקת כחצי ק"מ מהצומת בה ארעה התאונה והתשובה הייתה כי עליו לפנות שמאלה בצומת הבאה, כשבצומת הבאה פגש שוב באותה ניידת שהמשיכה בנסיעה ישר בעוד הוא המתין לאור הירוק ברמזור לפניה שמאלה.
 
ה. התקשיתי גם לקבל את גרסת זהרני כי לא הבחין ברכב השני המגיע ממול בגלל מכונית שהסתירה אותו. מכונית אחת עומדת איננה יכולה להסתיר את כל נתיב הנסיעה של רכב אחר. הצומת הייתה מוארת ולא הייתה סיבה לא לראות אותו.ב
 
ו. קיבלתי כאמינה את גרסת מלח ואלפנדרי לפיה תוך כדי נסיעתם התחלף הרמזור לירוק. דבר המסביר כניסה לצומת במהירות גבוהה, אחד הדברים בשלו יש לייחס רשלנות תורמת למלח.
 
10. מהלך התאונה כפי שאני מעריך אותו, הוא כי זהרני אכן המתין באור האדום בצומת, אולם לא הבחין עקב אי התמצאותו ומצב האלכוהול בדמו בהתחלפות הרמזור לירוק, וכששם לב לכך, באיחור, היה הדבר בסוף הרמזור הירוק, כך שכניסתו לצומת בוצעה כבר כשהרמזור היה אדום.
 
11. אין לפטור מאחריות להתרחשות התאונה גם את מלח. בשעת לילה מאוחרת זו סבר הוא כנראה כי כאשר הרמזור תוך כדי נסיעתו מתחלף לירוק, אין עליו לשמור על כללי הזהירות האלמנטריים אשר בראש ובראשונה אומרים כי כניסה לצומת, ולו כאשר אור ירוק דולק ברמזור צריכה להיעשות בזהירות תוך מתן תשומת לב לאפשרות שרכב נוסף ייכנס לצומת.
זהירות זו צריכה להיות מוגברת כאשר האור ברמזור מתחלף תוך כדי התקרבות לצומת. אני סבור, כי לא רק שמלח לא האט את נסיעתו בהתקרבו לצומת אלא אף הגביר אותה, ונסע במהירות שמעל 50 קמ"ש. אני למד זאת גם מעוצמת התאונה שגרמה לאבדן כללי של שני כלי הרכב ולהסתובבות רכבו של מלח. חוסר תשומת לבו לנעשה בצומת אף בולט בכך שלא שם לב כלל לרכב השני הפונה שמאלה וראה אותו במרחק קצר ואף לא הספיק לבלום כלל, דבר המלמד על חוסר ערנות מצדו.
כאשר הרמזור בכיוון נסיעתו של מלח התחלף לצהוב ואח"כ לירוק היה על מלח להזהר היטב בטרם נכנס לצומת, וזאת לא עשה אלא המשיך בנסיעה רגילה כשהוא אף מגביר את מהירות הנסיעה.
בשל כל האמור לעיל אני מייחס למלח רשלנות תורמת של 30% לאירוע התאונה.
 
12. באשר לנזקי שני כלי הרכב הרי לשניהם נקבע נזק של אבדן כללי.ו
 
שווי רכבו של מלח בניכוי שרידים הסתכם לפי חוות דעת השמאי ב- 13,870 ₪ וכן הסתכם חשבון השמאי בסך של 680 ₪ ובסך הכל 14,550 ₪. על זהרני לשאת ב- 70% מנזק זה, דהיינו 10,185 ₪.
 
13. גם הנזק לרכבו של חאלה הוא אבדן כללי. השמאי ציין בחוות הדעת כי הנזק הגולמי הוא 56% (5,382 ₪ מתוך שווי רכב של 9,500 ₪) וכי "סוכם עם המבוטח על פיצוי גלובלי כולל כל הנזקים שיתקבלו". משפט זה איננו ברור כיוון שהרכב לא היה מבוטח, וחאלה מכר את שרידיו ב- 700 ₪ לטענתו (חאלה/2). אין גם אישור על הורדת הרכב מהכביש.
 
לפיכך יש לפסוק את נזקי התאונה בסך 5,382 ₪ ולא את שוויו של הרכב, שגם אם היה נפסק, לא היה עולה בהרבה על הנזק האמור לעיל, שכן הרכב נרכש בסכום של 7,000 ₪ 3 חודשים לפני התאונה (חאלה/1) ובניכוי השרידים הסכום המתקבל אינו גבוה בהרבה מהאמור לעיל.

לנזק בסך 5,382 ₪ יש להוסיף חשבון שמאי בסך 748 ₪ וכן הוצאות גרירה בסך 255 ₪, ובסך הכל 6,385 ₪.
על מלח לשלם 30% מהסך הנ"ל, דהיינו 1,915 ₪.
 
14. התוצאה הסופית היא כדלקמן:
 
א. על הנתבעים בתק 2373/02 (רועי מלח והדר חברה לביטוח בע"מ) ביחד ולחוד לשלם לתובע בתיק זה (קובי חאלה) סך של 1,915 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.2.02 ועד התשלום בפועל.נ
אין צו להוצאות בתיק זה.ב
 
ב. על הנתבע מס' 2 בתק 2372/02 (אלי זהרני) לשלם לתובע בתיק זה (אייל מלח) סך של 10,185 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.2.02 ועד התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 350 ₪.
 
התביעה נגד הנתבע מס' 1 בתיק זה (קובי חאלה) נדחית, שכן איננו אחראי עקב בעלותו ברכב לכשעצמה לנזקי התאונה, ולא הוכחה עילה כלשהי נגדו.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי תאונה

 2. תאונה במקלחת

 3. עורך דין תאונת פגע וברח

 4. תאונות במתקני שעשועים

 5. תאונה מבויימת

 6. תאונת טרמפולינה

 7. תאונה ללא פגיעה

 8. תאונה בבית אבות

 9. תאונה במוזיאון

 10. תאונה במעון יום

 11. תאונה קטלנית בים

 12. תאונה בבית קברות

 13. תאונה מחוץ לרכב

 14. תאונה בלתי נמנעת

 15. תאונה עם רכב צבאי

 16. תאונת שרשרת תביעה

 17. תאונה באיילון צפון

 18. תאונה בירידה מהרכבת

 19. תאונה עם עגלת סופר

 20. תאונה עם מכונת דפוס

 21. תאונה בזמן תדלוק רכב

 22. תאונה בשטח בית הספר

 23. עורך דין תאונות קשות

 24. תאונות עקב צעצועים מסוכנים

 25. תאונה בהליכה על מדרכה

 26. נוזל בברך לאחר תאונה

 27. תאונה עצירה בצד - את מי תובעים

 28. תאונה בזמן ביעור חמץ

 29. תאונה במסיבה לעובדים

 30. שינוי גירסה לאחר תאונה

 31. תאונה לאחר שייט קייקים

 32. תאונה במהלך החלפת גלגל

 33. תאונה עם מכסה תא מטען

 34. תאונה בטיול במדבר יהודה

 35. תאונה בכביש אשדוד יבנה

 36. פיצוי בגין תאונת דרגנוע

 37. תאונה במהלך טיול מהעבודה

 38. תאונה במשחק כדורסל בעבודה

 39. תאונה במהלך בדיקת חומר נפץ

 40. תאונה בזמן חיבור כבל גרירה

 41. תאונה ליד גשר ראשון לציון

 42. פינוי באמבולנס ממקום התאונה

 43. אי שמירת מרחק בתאונת שרשרת

 44. התהפכות רכב - פציעה מזכוכיות

 45. הסתרת תאונה קודמת בעסקת רכב

 46. העדר רישום רפואי אחרי תאונה

 47. חבלה אקסונלית מפושטת בתאונה

 48. גרסה ראשונית לתאונה בזמן אמת

 49. תאונות במהלך טיול שנתי מטעם בית הספר

 50. הגשת תביעה לדמי תאונה באיחור

 51. החמרה בענישה בתאונת פגע וברח

 52. חתך עמוק בכף היד לאחר תאונה

 53. תאונה עם רכב חונה בצד הכביש

 54. אי מסירת פרטים לאחר תאונה קלה

 55. קשר בין תאונה לבין טרשת נפוצה

 56. אי שמירת מרחק או בלימה פתאומית

 57. תאונה במהלך יציקת בטון עם מנוף

 58. תאונה בניסיון להוציא חפץ מהרכב

 59. תאונה בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 60. עיוורון מוחלט בעין אחת לאחר תאונה

 61. חבלת ראש וחתך עמוק בקרקפת בגין תאונה

 62. תאונה עקב אי שמירת מרחק - נסיעה בעליה

 63. שינוי מספר רישוי בגלל תאונה שגרמה לנזק

 64. אי פניה לקבלת טיפול רפואי מיידי לאחר תאונה

 65. "תאונת שרשרת" בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 66. פגיעה ברכב עומד עקב תאונה בין שני כלי רכב אחרים

 67. איבוד שליטה על הרכב במחלף שדרות רוקח בנתיבי איילון

 68. תאונה: הרגל נתקלה במרצפת בולטת, אשר יצרה הפרש גבהים בשביל

 69. חבלות בפנים, בפה, שבר באף ופגיעה בערובות העין בעקבות תאונה

 70. טוען כי נפגע בתאונה בהיותו כבן 17.5 שנים, על ידי רכב לא ידוע

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון