תאונת דרכים 60 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 60 אחוז נכות:
 
השופט א' ריבלין:
 

1. המערער, יליד שנת 1976, נפגע בתאונת דרכים ביום 14.2.1994. בעקבות התאונה נבדק המערער על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לצמיתות (לאחר שיקלול). שיעור הנכות נקבע בהתחשב בחסר שהוסב למערער בעצם הגולגולת ובנכות נפשית ממנה הוא סובל בשיעור של 50%. דא עקא, שנסתבר בבית-המשפט, כי רופאי המוסד לביטוח לאומי לא הביאו בחשבון קביעתם נכות קודמת ממנה סבל המערער. מומחה רפואי אשר נתמנה על ידי בית המשפט מצא כי עוד קודם לתאונה סבל המערער מנכות נפשית בשיעור של בין 15% ל-20%, וכי נכות קודמת זו התבטאה גם בגריעה, בשיעור דומה, מן היכולת התפקודית של המערער. בהתחשב בכל אלה בחר בית המשפט המחוזי לקבוע כי המערער סובל כתוצאה מהתאונה עצמה מנכות רפואית משוקללת בשיעור של 44%, וכי נכות זו מבטאת במלואה גם את הגריעה מיכולת ההשתכרות שלו. אשר לבסיס השכר הצריך להיות מובא בחשבון בשומת הפסד ההשתכרות של המערער, קבע בית המשפט המחוזי כי בשל שקודם לתאונה עבד המערער בשכר יומי בעבודות מזדמנות, יש לקבוע כי שכרו אלמלא התאונה היה מסתכם ב- 1,020 ש"ח לחודש, ולאחר שיערוך בסכום של 1,661 ש"ח.נ
 
בית המשפט המחוזי מצא כי המערער נזקק לעזרת הזולת, ופסק לו, בגין ראש הנזק הזה, סכום של 50,000 ש"ח לעבר ו- 500,000 ש"ח לעתיד.ב
 
2. המערער והמשיבים משיגים על פסק הדין. זה סובר כי בית המשפט המעיט בהערכת נזקו, ואלה סבורים כי בית המשפט הפריז בשומת הנזק. המערער סבור כי ראוי היה להביא בחשבון הפסד ההשתכרות בסיס גבוה יותר של שכר עבודה בהתחשב בעובדה שהוא עבר בהצלחה הכשרה במקצוע החשמל. הוא גם סבור כי ראוי היה לפסוק לו סכום גבוה יותר בגין עלות ההשגחה שהוא נזקק לה בשל נכותו. המשיבים טוענים, לעומתו, כי בית המשפט סטה מקביעותיו שלו, לפיהן מקצת מהנכות הרפואית אין לה נפקות תפקודית, כשקבע כי הפסד ההשתכרות של המערער יהיה מלא – זהה בשיעורו לנכות הרפואית שהוסבה בתאונה. עוד טוענים המשיבים כי לא באה עדות לכך שהמערער נזקק בעבר לעזרת הזולת בשכר. לשיטתם, גם לא היה מקום לפסוק לו פיצוי בגין הוצאות רפואיות, שכן לא הובאה ראייה שהוא יזדקק לשירותים רפואיים מעבר לאלה הכלולים בסל הבריאות. המשיבים מציינים כי המערער לא הביא בפני רופאי המוסד לביטוח לאומי את דבר נכותו הקודמת, ומכל מקום הם מבקשים להביא בחשבון חישוב נזקיו את העובדה שהוא קיבל ואמור לקבל תגמולים מן המוסד לביטוח לאומי בסכומים כוללים המסתכמים, לפי הערכת אקטואר מטעמם, בכ – 3,000,000 ש"ח.
 
3. לאחר שנתנו דעתנו לכל טענות הצדדים, מצאנו כי יש מקום להתערבות מסויימת בשומת הנזק. אף אם הפריז בית המשפט משהו בקביעת שיעור הגריעה מן ההשתכרות, הרי שהמעיט בבחירת בסיס השכר, בהתחשב בעובדה שהמערער היה צעיר לימים ביום קרות התאונה. חרף נסיבותיו האישיות הקשות טרם לתאונה, ראוי היה להניח כי אלמלא התאונה היה בסיס שכרו בהמשך דרכו גבוה יותר. בהתחשב בכל אלה, נראה לנו כי ראוי להוסיף לסכום הגלובלי שנפסק בגין הפסד ההשתכרות בעתיד, סכום כולל של 100,000 ש"ח, נכון ליום פסק הדין. כמו כן ראוי היה להביא בחשבון הפיצויים צורך רב יותר להסתייע בעזרת הזולת בתקופה שמיום פסק-הדין ואילך. ראוי להגדיל את הפיצוי בגין ראש נזק זה בסכום של 200,000 ש"ח, נכון ליום פסק הדין. זאת, משמביאים בחשבון את הצורך בסיוע ובהשגחה בפרק זמן כולל של שעתיים עד שלוש שעות בממוצע בכל יום.ו
 
4. התוצאה היא שיש לקבל את הערעור באופן שלסכום הפיצוי בגין נזקי העתיד יתווסף הסכום הכולל של 300,000 ש"ח, נכון ליום פסק-הדין. בהתחשב בצורך בניכוי גמלאות המוסד לביטוח לאומי, זכאי המערער לקבל לידיו לפחות רבע מכלל הפיצויים הכוללים. שכר טרחת עורך הדין בבית המשפט המחוזי ייקבע בהתאם. בעניין אחרון זה טעה בית המשפט, משפסק למערער שכר טרחת עורך-דין בשיעור של 10% מסכום הפיצויים, שכן השיעור הנכון הוא 13%.
 
במובנים האמורים מתקבל הערעור. הערעור שכנגד נדחה. המשיבים ישאו בהוצאות המערער ובשכר טרחת עורך-דינו בבית משפט זה בסכום של 15,000 ש"ח.נ
 
ש ו פ ט
המשנה לנשיא ת' אור:
אני מסכים.ב
 
המשנה לנשיא
השופט א' גרוניס:
אני מסכים.ו
 
ש ו פ ט
 
הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט א' ריבלין.נ
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון