תאונת שרשרת תביעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת שרשרת תביעה:
 
אלו הן שתי תביעות קטנות (ת.ק. 1120/02 ; ת.ק. 1213/02) לקבלת פיצויים כספיים בגין נזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה ממעורבות רכביהם בתאונת דרכים.
 
א. כללי:29371
 
במקרה דנן, המדובר בתאונת שרשרת בה מעורבים שלושה כלי רכב, כדלקמן.נ
 
1. הרכב הראשון בשיירה, שייך למר ליברמן, הוא התובע בתיק ת.ק. 1213/02 (ייקרא להלן: "מר ליברמן").ב
יצויין, כי מר ליברמן טען שרכבו מותאם לנכותו 100%.ו
 
2. הרכב האמצעי בשיירה, שייך למר ורולקר, הוא התובע בתיק ת.ק. 1120/02 (ייקרא להלן: "מר ורולקר").
יצויין, כי מר ורולקר, הוא גם הנתבע מס' 1 בתיק ת.ק. 1213/02.נ
כמו כן, יצויין, כי רכבו של מר ורולקר הינו מסוג "מונית מרצדס".ב
 
3. הרכב האחרון בשיירה, שייך למר גואטה, הוא הנתבע מס' 2 בשתי התביעות הקטנות שנדונות (ייקרא להלן: "מר גואטה").ו
יצויין, כי רכבו של מר גואטה, מבוטח אצל חברת "הדר" חברה לביטוח בע"מ, היא הנתבעת מס' 1 בתיק ת.ק. 1120/02 (תיקרא להלן: " חברת "הדר" ").נ
 
ב. גירסאות הצדדים:
 
1. לגירסתו של מר ליברמן, בשעה שהוא עצר את רכבו, פגע בו מאחור רכבו של מר ורולקר.ב
 
2. לגירסתו מר ורולקר, בשעה שהוא נעצר מאחורי רכבו של מר ליברמן, פגע בו מאחור רכבו של מר גואטה, וכתוצאה מכך, הוא נהדף אל עבר רכבו של מר ליברמן.ו
 
3. לגירסתו של מר גואטה, הוא פגע ברכבו של מר ורולקר, לאחר שמר ורולקר פגע כבר קודם לכן ברכבו של מר ליברמן.נ
 
ג. טענות הצדדים:
 
1. לטענתו של מר ליברמן, בין אם גירסתו של מר ורולקר היא הנכונה ובין אם גירסתו של מר גואטה היא הנכונה, הרי ששניהם אחראים ביחד ו/או לחוד כפי שייקבע בידי בית המשפט, לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מן התאונה נשואת שתי התובענות דנן.ב
 
2. לטענתו של מר ורולקר, לאור גירסתו כפי שפורטה בסעיף ב'.2. שלעיל, הרי שמר גואטה אחראי לנזקים שנגרמו לרכבו שלו ולרכבו של מר ליברמן.ו
 
3. לטענתו של מר גואטה, לאור גירסתו כפי שפורטה בסעיף ב'.3. שלעיל, הרי שהוא איננו אחראי לנזקים שנגרמו לרכבו של מר ליברמן, וכן, לנזקים שנגרמו לחלקו הקדמי ברכבו של מר ורולקר, אלא, הינו אחראי אך ורק לנזקים שנגרמו לחלקו האחורי ברכבו של מר ורולקר.נ
 
לאור זאת, ולאור העובדה שחברת "הדר" פיצתה את מר ורולקר בגין הנזקים שנגרמו לחלקו האחורי של רכבו, ביקש מר גואטה לטעון, כי יש לדחות את שתי התובענות שהוגשו כנגדו.ב
 
יצויין, כי מר גואטה ביקש לחלופין לחלוק על גובה הנזקים שנתבעו, שכן, בכל אשר נוגע לשני התובעים יש לנכות המע"מ מהנזקים שנגרמו להם, כמו כן, לא הוכחו חסרון כיס בפועל בגין ימי העמידה להם טענו.ו
 
ד. לאחר שעיינתי במסמכים שהוצגו בפניי, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים, החלטתי כלהלן:
 
מעיון בתמונות המתעדות את הנזק שנגרם לרכבו של מר ליברמן, נראה כי הנזק הינו נמוך יחסית.נ
 
חיזוק לכך נמצא אף בדבריו של נציג חברת הביטוח "הדר", מר חבר ערן, אשר טען במהלך הדיון לאחר שהצדדים יצאו לחניית בימ"ש לראות את הנזק ברכבו של מר ליברמן, כדלקמן:
"יצאנו לראות את הרכב ואפילו אין שריטה אחת קטנה" (ראה: שורה 23 בעמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 30.3.03, להלן: ה"פרוטוקול"), וכן: "ברכב הראשון לא נגרם נזק או שנגרם נזק פעוט, קטן מאד. עיקר הנזק הוא בין הרכב האמצעי לשלישי" ראה: שורות 26-27 בעמוד 3 לפרוטוקול), וכן: "למעט פס הקישוט לא נגרם לרכב של מר ליברמן שום נזק" (ראה: שורה 13 בעמוד 4 לפרוטוקול).ב
 
לאור עדות זאת של מר חבר, הרי שקשה לקבל את גירסת מבוטחו, מר גואטה, כי פגע ברכבו של מר ורולקר לאחר שמר ורולקר פגע קודם לכן ברכבו של מר ליברמן, שכן, אילו כך היה הדבר, הנזק שהיה נגרם ברכבו של מר ליברמן היה גדול יותר.ו
 
הואיל ונטען כי הנזק לרכבו של מר ליברמן קטן יחסית זאת בעוד שעיקר הנזקים הם בין הרכב האמצעי לאחרון, הרי שיש בכך אך כדי לחזק את הגירסה, לפיה, מר גואטה הדף את מר ורולקר אל עבר רכבו של מר ליברמן.נ
 
לאור האמור לעיל בדבריו של מר חבר, האמנתי לגירסתו של מר ורולקר כי נהדף בידי מר גואטה אל עבר רכבו של מר ליברמן.ב
 
לפיכך, החלטתי לקבל את שתי התובענות, ולכן, יחוייבו מר גואטה (הנתבע מס' 2 שבשתי התביעות הקטנות), וכן, חברת "הדר" (הנתבעת מס' 1 בתיק ת.ק. 1120/02, אך, גם מהווה כנתבעת נוספת בתיק ת.ק. 1213/02 מכוח היותה מבטחתו של מר גואטה) לפצות את שני התובעים בגין הנזקים המוכחים בלבד שנגרמו להם כתוצאה מן התאונה (לא כולל המע"מ),
וכל זאת כדלקמן:
 
1. הנזקים שנגרמו למר ליברמן, כתוצאה מן התאונה:
עלות תיקון הנזק – 1,940 ש"ח
שכר טרחת שמאי – 300 ש"ח
הסך הכולל לתשלום: 2,240 ש"ח
 
2. הנזקים שנגרמו למר ורוקלר, כתוצאה מן התאונה:
עלות תיקון הנזקים (חלק קדמי+חלק אחורי) – 5,345 ש"ח
שכר טרחת שמאי – 520 ש"ח
סך כולל של: 5,865 ש"ח
בניכוי הסכום ששולם עד כה בגין הנזק לחלק האחורי: (3,224) ש"ח
הסך הכולל לתשלום: 2,641 ש"ח
 
הנתבע וחברת "הדר" יחוייבו, ביחד ולחוד, לשלם הסכומים בהם חוייבו בהתאמה לכל אחד משני התובעים, בצירוף להפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התובענות ועד ליום התשלום המלא בפועל, ויישאו בנוסף בהוצאות משפט בסך 300 ₪, לכל אחד מן התובעים.ו
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי תאונה

 2. תאונה במקלחת

 3. עורך דין תאונת פגע וברח

 4. תאונות במתקני שעשועים

 5. תאונה מבויימת

 6. תאונת טרמפולינה

 7. תאונה ללא פגיעה

 8. תאונה בבית אבות

 9. תאונה במוזיאון

 10. תאונה במעון יום

 11. תאונה קטלנית בים

 12. תאונה בבית קברות

 13. תאונה מחוץ לרכב

 14. תאונה בלתי נמנעת

 15. תאונה עם רכב צבאי

 16. תאונת שרשרת תביעה

 17. תאונה באיילון צפון

 18. תאונה בירידה מהרכבת

 19. תאונה עם עגלת סופר

 20. תאונה עם מכונת דפוס

 21. תאונה בזמן תדלוק רכב

 22. תאונה בשטח בית הספר

 23. עורך דין תאונות קשות

 24. תאונות עקב צעצועים מסוכנים

 25. תאונה בהליכה על מדרכה

 26. נוזל בברך לאחר תאונה

 27. תאונה עצירה בצד - את מי תובעים

 28. תאונה בזמן ביעור חמץ

 29. תאונה במסיבה לעובדים

 30. שינוי גירסה לאחר תאונה

 31. תאונה לאחר שייט קייקים

 32. תאונה במהלך החלפת גלגל

 33. תאונה עם מכסה תא מטען

 34. תאונה בטיול במדבר יהודה

 35. תאונה בכביש אשדוד יבנה

 36. פיצוי בגין תאונת דרגנוע

 37. תאונה במהלך טיול מהעבודה

 38. תאונה במשחק כדורסל בעבודה

 39. תאונה במהלך בדיקת חומר נפץ

 40. תאונה בזמן חיבור כבל גרירה

 41. תאונה ליד גשר ראשון לציון

 42. פינוי באמבולנס ממקום התאונה

 43. אי שמירת מרחק בתאונת שרשרת

 44. התהפכות רכב - פציעה מזכוכיות

 45. הסתרת תאונה קודמת בעסקת רכב

 46. העדר רישום רפואי אחרי תאונה

 47. חבלה אקסונלית מפושטת בתאונה

 48. גרסה ראשונית לתאונה בזמן אמת

 49. תאונות במהלך טיול שנתי מטעם בית הספר

 50. הגשת תביעה לדמי תאונה באיחור

 51. החמרה בענישה בתאונת פגע וברח

 52. חתך עמוק בכף היד לאחר תאונה

 53. תאונה עם רכב חונה בצד הכביש

 54. אי מסירת פרטים לאחר תאונה קלה

 55. קשר בין תאונה לבין טרשת נפוצה

 56. אי שמירת מרחק או בלימה פתאומית

 57. תאונה במהלך יציקת בטון עם מנוף

 58. תאונה בניסיון להוציא חפץ מהרכב

 59. תאונה בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 60. עיוורון מוחלט בעין אחת לאחר תאונה

 61. חבלת ראש וחתך עמוק בקרקפת בגין תאונה

 62. תאונה עקב אי שמירת מרחק - נסיעה בעליה

 63. שינוי מספר רישוי בגלל תאונה שגרמה לנזק

 64. אי פניה לקבלת טיפול רפואי מיידי לאחר תאונה

 65. "תאונת שרשרת" בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 66. פגיעה ברכב עומד עקב תאונה בין שני כלי רכב אחרים

 67. איבוד שליטה על הרכב במחלף שדרות רוקח בנתיבי איילון

 68. תאונה: הרגל נתקלה במרצפת בולטת, אשר יצרה הפרש גבהים בשביל

 69. חבלות בפנים, בפה, שבר באף ופגיעה בערובות העין בעקבות תאונה

 70. טוען כי נפגע בתאונה בהיותו כבן 17.5 שנים, על ידי רכב לא ידוע

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון