תביעה לביטול שומה

בע"א 367/85 מדינת ישראל נ' יהונתן קיטאי, פ"ד מא(3) 398 נדונה השאלה האם רשאי נישום, אשר השגתו על שומה נדחתה, מבלי שהוגש ערר לוועדת הערר, לתבוע בבית-משפט שלום הצהרה בדבר בטלותה של השומה הסופית והשבה של הסכום, ששולם על-ידיו.

בית המשפט העליון מאשר את דחיית התביעה על הסף, תוך שהוא שב ומזכיר את ההלכה לפיה משקבע המחוקק הליכים מיוחדים להשגה ולערר ומועדים להגשתם, על הנישום להזקק לאלה בלבד.

בשקולו אם להיעתר לתובענה לסעד הצהרתי בחן בית-המשפט קמא שני עניינים. האחד, האם יש בידי המערערים מסלול תקיפה מיוחד הקבוע בדין; והשני, האם ההליך כרוך בעקיפה של החלטות בבית המשפט העליון בבקשות לעיכוב ביצוע.

סעד הצהרתי הוא סעד שבשיקול-דעת" (ראו, ע"א 4076/00 נצחון צפורה בראשון בע"מ נ' מירם זמברובסקי בע"מ, פ"ד נו(3) 41, 47).

בין יתר השיקולים, על בית המשפט לשקול אם התובע יכול לממש את זכותו על ידי פניה לגוף סטטוטורי או ערעור בדרך שנקבעה בדין. כאשר עומדת לתובע דרך כזו, ימאן בית המשפט ליתן לו סעד על דרך של הצהרה (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (ירושלים, מאי 1995) עמ' 563).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפיה כלכלית

 2. בקשה לשומת הוצאות

 3. שומה עצמית מס שבח

 4. תביעה לביטול שומה

 5. תביעה לפתיחת שומה

 6. לחץ העולה לכדי כפייה

 7. תיקון שומה לאחר השגה

 8. שומת מס לאדם הלא נכון

 9. החזר כספים מפקיד שומה

 10. התיישנות שומה מס הכנסה

 11. הארכת מועד לתיקון שומה

 12. בקשה לשומת הוצאות משפט

 13. טעויות לכאורה בשומה מכרעת

 14. שומת ארנונה סופית חלוטה

 15. עתירה לביטול שומת ארנונה

 16. ערעור שומות על הפרשי הון

 17. ערעור על החלטת פקיד השומה

 18. ערעור מע''מ על שומת עסקאות

 19. ארכה להגשת ערעור על צו שומה

 20. דחיית ערר על שומת שמאי מכריע

 21. שומת מגרש זכאות להבטחת הכנסה

 22. התיישנות שומה דיני חדלות פרעון

 23. ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה

 24. פגמים בפתיחת שומה לפי סעיף 147

 25. זכות הטיעון בהליכי השגה על שומה

 26. ביטול התשלום הרטרואקטיבית בגין שומה

 27. ערעור על החלטת ועדת ערעורים על שומות

 28. שומה לפי מיטב השפיטה ללא פסילת ספרים

 29. השגה על שומת היטל השבחה של שמאי מכריע

 30. שכר טרחה בגין הכנת שומה לצרכי היטל השבחה

 31. הגשת ערעור מס הכנסה נוסף על אותה שומת מס

 32. תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה

 33. ערר על שומה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

 34. אחוזי שומן במוצרי חלב תביעה ייצוגית על הטעיה

 35. עתירה לביטול החלטת עירית תל אביב להעביר יחידות שומה

 36. הוצאת שומת מס חדשה כאשר עומד ותלוי ערר על השומה הקודמת

 37. ארנונה: החלת שומה המתוקנת רטרואקטיבית מתחילת שנת הכספים

 38. תיקון רטרואקטיבי של שומות ארנונה בגין חנויות ומחסן המשמשים כמכולה

 39. נטען כי לא נלקח בחשבון בשומה המכרעת השוני בצפיפות - חד-קומתי לעומת דו- קומתי

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון