אחריות סוללה למחשב נייד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחריות על סוללה למחשב נייד:

1.                   התובע רכש אצל הנתבעת מחשב נייד בתוספת לאביזרים שונים שכללו סוללת ליטיום.
 
2.                   התובע קיבל מן הנתבעת תעודת אחריות שנקוב בה מספרו של המחשב שקנה. אין בתעודת האחריות פרטים נוספים כלשהם.
 
3.                   בחשבונית שהתובע קיבל נקובים 19 פריטים. ליד שבעה מהם יש מחיר המעיד על כך, שלכאורה אינם חלק מן המחשב עצמו, שהוא הפריט הראשון.
 
4.                   המעיין בחשבונית והוא אדם מן הישוב רשאי להתרשם, בהיעדר הסבר מפורש הנוגד את הכתוב, שתעודת האחריות שקיבל התובע מתייחסת לכל רכיבי המחשב. לבטח שאין אותה אחריות חלה על התיק, שהתובע רכש עם המחשב.
 
5.                   על טופס הזמנת המחשב, שכמו החשבונית צורף גם הוא לכתב התביעה, נאמר כי "האחריות על מחשבי גריקום ניתנת על ידי חברת שמיר מחשבים בע"מ [הנתבעת – ג.ש.] לשנה מיום קבלת הסחורה".נ
 
6.                   עוד נאמר שם, שחתימה על הטופס מהווה הסכמה לכל תנאי המכר המופיעים בגב ההזמנה.
 
7.                   ועוד הערה רשומה שם: "מקלדת, עכבר, מיקרופון, אוזניות וג'ויסטיקים אחריות ל-90 יום בלבד" (טופס האחריות הנ"ל הוא לשנה).ב
 
8.                   התובע טען, שחודשים מעטים לאחר רכישת המחשב החלה סוללת הליטיום להתרוקן לאחר כשעת שימוש. הוא פנה לחברה, שם נאמר לו שיש אחריות של שנה כך ש"כדאי שימתין" לסוף תקופת האחריות. כעבור חודשים אחדים נוספים התרוקנה הסוללה לחלוטין וכשפנה לנתבעת נאמר לו, שהסוללה אינה נכללת באחריות.
 
9.                   התובע טען, שטענה זו אינה מבוססת והדבר לא נאמר לו בעת שרכש את המחשב.
 
10.                   עוד טען התובע, שהנתבעת לא קיימה את שהתחייבה בעת הקניה והוא לספק לתובע מתאם בין המחשב לבין פאלם, בלא תמורה נוספת (התחייבות זו רשמה הנתבעת על טופס ההזמנה).
 
11.                   כאשר התובע התלונן לראשונה על התרוקנות הסוללה נרשם בטופס התיקון שיש לבדוק את אורך חיי הסוללה.
 
12.                   בכתב ההגנה שלה ובבית המשפט טענה הנתבעת, כי האחריות אינה חלה על הסוללה אלא בגין המחשב (ההדגשה במקור – ג.ש.) בעוד האחריות על הסוללה היא לארבעה חודשים בלבד. על תקופת האחריות מחליט היצרן, טענה הנתבעת והוסיפה, כי אמרה לתובע במפורש שהאחריות לסוללה היא לארבעה חודשים בלבד. מכיוון שהיצרן הגרמני קובע את תקופת האחריות, טענה עוד הנתבעת, אין היא רשאית לתת לתובע אחריות ארוכת יותר.
 
13.                   יושם אל לב, שבמסמך קבלת המחשב לתיקון נאמר שהוא באחריות וגם צויין בטופס שמדובר בבדיקת הסוללה.
 
14.                   גם בעניין זה רשאי כל אדם מן הישוב להאמין, שמדובר באחריות הכוללת את החלקים שבודקים אותם ואם לאו – חייב היה הבודק לציין על המסמך שהמכשיר אינו באחריות, בניגוד למה שנרשם.
 
15.                   הנתבעת טענה עוד, כי היא אינה היחידה הנותנת אחריות לסוללות לתקופה מוגבלת בלבד.
 
16.                   עוד הבהירה הנתבעת בכתב ההגנה את תכונותיה המיוחדות של סוללת ליטיום (סעיף 11 לכתב ההגנה).
 
17.                   הנתבעת הפנתה את בית המשפט לאמור בסעיף 7 ל"תנאים הכלליים" הרשומים על גב ההזמנה כדי לשכנע את בית המשפט, שהאחריות היא לחומרה בלבד ואין הסוללה נכללת בתחום זה.
 
18.                   בית המשפט נתן את דעתו לכל טענות הצדדים ולדרך שבה נקשרה העיסקה ביניהם והוא פוסק, שדין התביעה להתקבל.
 
19.                   בית המשפט מאמין לתובע, שהוא פנה לנתבעת כבר כעבור חודשים אחדים בטענה שהסוללה מתרוקנת וכי יעצו לו להמתין עוד זמן.
 
20.                   בית המשפט לא שמע כל נימוק מדוע אדם מן הישוב ידע בנסיבות המתוארות לעיל, שהאחריות שקיבל התובע לידיו אינה כוללת את הסוללה.
 
21.                   יתר על כן, אם חלה על סוללת הליטיום אחריות מיוחדת, כי אז היתה הנתבעת חייבת לתיתה לתובע. העובדה, שסוללת ליטיום אינה כסוללה רגילה, שמפעילים בעזרתה מכשיר רדיו נייד או פנס כיס, היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. מחירה בלבד (לפי דברי נציגי הנתבעת בדיון הוא כ-200$ בעוד התובע טען כי נדרש לשלם בעבורה 1,400 ₪) מעיד על היותה רכיב מרכיבי המחשב.
 
22.                   מכאן שעל הנתבעת היה לתקן או להחליף לתובע את הסוללה במסגרת האחריות שקיבל על המחשב או במסגרת אחריות מיוחדת על הסוללה, שאותה לא קיבל בעת רכישת המחשב מן הנתבעת.
 
23.                   התובע לא רכש עדיין סוללה.
 
24.                   לפיכך מורה בית המשפט לנתבעת לספק לתובע סוללת ליטיום חדשה דוגמת זו שקיבל כשקנה את המחשב. הנתבעת תספק לתובע את הסוללה חינם אין כסף ואם היא עומדת בטענתה, שלסוללה יש תקופת אחריות מקוצרת, תיתן לתובע עם מסירת הסוללה גם תעודת אחריות ראויה ומדוייקת שתוקפה מיום מסירת הסוללה לידיו.
 
25.                   על הנתבעת לספק לתובע את הסוללה תוך שבוע ימים ממסירת פסק דין זה לידיה.ו
 
26.                   בעניין אספקת המתאם בין המחשב לפאלם פוסק בית המשפט שדין התביעה להתקבל (על פי האמור בסעיף 14 לכתב ההגנה) ועל הנתבעת לספק לתובע את המתאם תוך שבוע ימים מיום קבלת פסק דין זה לידיה וזאת על חשבונה או לשלם לו 200 ₪, לפי האמור באותו סעיף. כל איחור יהיה כרוך בריבית ובהצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל.
 
27.                   כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪. סכום זה ישא ריבית כדין והצמדה מיום הגשת התביעה ב- 26.11.2002 ועד לתשלום המלא בפועל.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תפיסת מחשבים

 2. פלט מחשב כראיה

 3. תפיסת חומר מחשב

 4. התפטרות איש מחשבים

 5. גניבה מחנות מחשבים

 6. תביעה נגד חנות מחשבים

 7. פריצה למחשב של המעביד

 8. תביעה נגד טכנאי מחשבים

 9. כאבים בכף היד עכבר מחשב

 10. אחריות סוללה למחשב נייד

 11. אחריות על קורוזיה במחשב

 12. מכירת משחקי מחשב מזוייפים

 13. הפרת הסכם קניית תוכנת מחשב

 14. פיטורי איש מחשבים של חברה

 15. מיקרוטראומה עבודה עם מחשב

 16. ליקויים בתוכנת מחשב של הבנק

 17. פיצוי על התקנה לקויה של מחשבים

 18. החזרת מחשבים שנתפסו ע''י המשטרה

 19. כאבים ביד עקב הקלדה במחשב בעבודה

 20. עיון בחומר חקירה פלט מתוכנת מחשב

 21. פיצוי על תקלות במחשב - תביעות קטנות

 22. פיטורים בגלל העברת קבצים מהעבודה למחשב האישי

 23. תביעה בגין תקלה קלה במחשב שהתבטאה באיטיות בעבודתו

 24. רכש מחשב נייד זמן קצר לאחר רכישתו החלו לצוץ במחשב תקלות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון