ביטוח גניבת טייפ של רכב

רכב התובעת נגנב ב-29.8.99 והתובעת מיד דיווחה למשטרה ולסוכן, ועתרה לקבל רכב חלופי ורדיו טייפ-אך לטענתה בקשתה לא טופלה כראוי על ידי הסוכן ורק בפברואר 1990 קבלה תשובה מחב' הביטוח שאין לה כסוי מתאים ופנייתה אינה מקובלת עקב איחור בהגשתה.ו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח גניבת טייפ של רכב:ביום 1.9.98 התובעת רכשה מה נתבעת 1 (להלן-חב' הביטוח) באמצעות סוכנה, הנתבע 2, (להלן-הסוכן) כסוי ביטוחי.

תעודת הכספוי הונפקה באותו מועד על ידי הסוכן בשם חברת הביטוח.
על פניה התעודה מכסה בין היתר כסוי לגרירה, לרכב חלופי ורדיו טייפ במקרה של גניבת הרכב.


ב-2.7.99 האוטו נתקע בדרך ו**** התובעת בקש שרותי גרירה. אז נודע לו שהסוכן חישב את הפרמיה בצורה לא נכונה ועליו להוסיף 50 ₪.נ
סכום זה שולם.ב


רכב התובעת נגנב ב-29.8.99 והתובעת מיד דיווחה למשטרה ולסוכן, ועתרה לקבל רכב חלופי ורדיו טייפ-אך לטענתה בקשתה לא טופלה כראוי על ידי הסוכן ורק בפברואר 1990 קבלה תשובה מחב' הביטוח שאין לה כסוי מתאים ופנייתה אינה מקובלת עקב איחור בהגשתה.ו

מכאן תביעתה לפצוי בסך 6000 ₪-
4000 ₪ לכסוי רכב חלופי, 800 ₪ בגין רדיו טייפ, 1200 ₪ בגין הוצאות בזבוז זמן, ועוגמת נפש.


הסוכן לא התייצב לדיון ולכן לא מסר גירסה.

בכתב הגנתו טען שלא שלא ידוע לו סיבת סירוב חב' הביטוח להענות לפניית התובעת, טען לחלופין שאין לה קבלות.נ


חב' הביטוח בכתב הגנה וגם באמצעות נציגה מר גלעד עטיה, טענה כי אין לקבל את התביעה מכיוון שחב' הביטוח אינה מספקת כסוי לרכב חלופי כאשר רכב המבוטחת, התובעת, הוא משנת 1988. חב' הביטוח אף שלחה מכתב על כך לסוכן ב- 22.10.98, ולכן הכסוי שסופק לתובעת הוא רק לגרירה ורדיו טייפ. כמו כן לטענת חברת הביטוח, בעת הפניה של
מר עטיה חזר על טענת חב' הביטוח שלא התקבלה כל דרישה לרכב חלופי עד מרס 2000.ו

החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי ולהלן הנימוקים לכך:
1. חב' הביטוח הנפיקה את התעודה תמורת תשלום באמצעות הסוכן ותוכנה מחייב אותה. אף אם נכון הדבר שנשלח הודעה לסוכן על חוסר הכסוי, אין בכך לרפא את הפגם. מר עטיה ברוב הגינותו אשר שהחברה כלל לא דאגה להנפיק תעודה מתוקנת- גם לאחר שבעלה של התובעת שלח עוד 50 ש"ח.
יש בכך משום פגם, וכלאין ראיה משכנעת שבעת התשלום של ה-50 ש"ח הובהר ל**** התובעת על הפגם בתעודה, ויש להניח שלא היה ממהר לשלם התוספת אם היה ער לכך שהכסוי העקרי בתעודה איננו תקף.נ
הסוכן ככל הנראה, האשם העקרי בפרשיה זו. הוא חתם בשם החברה בתעודה לא תקינה-ואף לא דאג לתקן את המצב גם לאחר שחברת הביטוח מסרה לו על פשר הענין.ב

כמו כן עולה שלא טפל בכסוי בפניית התובעת אחרי הגניבה, ולכן חל איחור בקבלת הדרישה על ידי חב' הביטוח.
דובר בטיפול רשלני תרתי משמע-ואין פלא שלדברי מר עטיה הסוכן כבר אינו מייצג את החברה.ו
אולם אין בכך לשחרר את חברת הביטוח. הכשל של הסוכן הוא הכשל של חברת הביטוח-ומעשיו ומחדליו הם בבחינת מעשיה ומחדליה.נ


באשר לגובה הנזק:

התובעת מסרה כי גם בנוגע לביטוח עקרי טיפול הסוכן היה לקוי ורק אחרי מספר חודשים קבלה 20,000 ₪ כפצוי בגין הגניבה.ב
כמו כן משום שלא קבלה רכב חלופי, ולא היה לה כספים לשכירת רכב, נסעה במוניות במשך כל התקופה.
אולם אין ספק שהתובעת סבלה סבל של ממש ממעשיו ומחדליו של הסוכן שפעל בשם חב' הביטוח.ו
היא לא קבלה רכב חלופי, ולמעשה לא קבלה תמורה סבירה בגין הפרמיה ששלמה. דובר בנזק לא ממוני שנובע ישירות מרשלנותם של הנתבעים. נגרמה לה אי נוחיות עצומה.
בנסיבות הענין אני מעריך את הנזקים בסך של 5000 ₪.נ


אשר על כן אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת 5000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק החל מיום הגשת התביעה וכמו כן להשיב לו הוצאותיה בסך 350 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון