בעלות על רכב הבטחת הכנסה

סעיף 9 א' לחוק הבטחת הכנסה קובע, בחלק הרלוונטי לתביעה:

"(א) בסעיף זה, "רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה למעט אופנוע.ו
(ב) לענין חוק זה רואים, בכפוף להוראות, סעיף קטן (ג), רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה חודשית שסכומה אינו נמוך מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לתובע, לולא הוראות, סעיף קטן זה".נ

סעיף 9 א' לחוק קובע חזקה שמי שהוא בעליו של רכב יש לו הכנסה לפחות בגובה הגמלה, בהתחשב כי כוונת החוק לא היתה לשלם גמלה למי שיכול להוציא מיגיע כפיו או ממקום אחר סכומים הדרושים לאחזקת רכב או להשתמש בו לשם פרנסה (ראו דב"ע/42-0, זבולון צאלאקשווילי נ' המוסד, פד"ע יז 323).ב


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בעלות על רכב הבטחת הכנסה:

1. הנתבע הודיע לתובעת במכתב מיום 17.11.03 על דחיית תביעתה להבטחת הכנסה, באופן רטרואקטיבי החל מחודש 8.02, בטענה כי בבעלותה ו/או בשימושה של התובעת רכב מנועי השולל זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה בהתאם לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א – 1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה").
כנגד החלטה זו הוגשה התביעה שבפנינו.


2. עובדות הצריכות לענייננו:

א. התובעת גרושה ממר X (להלן: "X"), ממנו התגרשה בשנת 1990.

ב. לתובעת ארבעה ילדים מX, הילד האחרון היא ילדה לפני כחודשיים.נ

ג. הנתבע טוען כי בבעלות ו/או שימוש התובעת רכב מסוג מזדה מס' רישוי 27-860- 74 (להלן: "הרכב"). X טוען לבעלות על הרכב, שרשום על שם גב' ימית פרץ, אחות של התובעת, המתגוררת בשדרות.בד. X רכש את הרכב כאשר היה בבית סוהר, בריצוי עונש מאסר ולטענתו הרכב נרשם על שם גיסתו על מנת שתוכל לקחת אותו. למרות שX השתחרר מבית סוהר בסוף שנת 2002 או תחילת 2003, בעלות הרכב לא הועברה על שמו.ו

ה. בתקופה מסוימת ימית פרץ התגוררה אצל התובעת (אחותה) בעפולה.נ

ו. התובעת צולמה על ידי חוקר המוסד כאשר נהגה ברכב על מנת להסיע את הבת מהגן. התובעת הודתה בשימוש ברכב, או ברכבים אחרים, אך לא באופן קבוע.ב

3. המסגרת הנורמטיבית. בעלות או שימוש ברכב השוללת זכאות להבטחת הכנסה:

סעיף 9 א' לחוק הבטחת הכנסה קובע, בחלק הרלוונטי לתביעה:

"(א) בסעיף זה, "רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה למעט אופנוע.ו
(ב) לענין חוק זה רואים, בכפוף להוראות, סעיף קטן (ג), רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה חודשית שסכומה אינו נמוך מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לתובע, לולא הוראות, סעיף קטן זה".נ

סעיף 9 א' לחוק קובע חזקה שמי שהוא בעליו של רכב יש לו הכנסה לפחות בגובה הגמלה, בהתחשב כי כוונת החוק לא היתה לשלם גמלה למי שיכול להוציא מיגיע כפיו או ממקום אחר סכומים הדרושים לאחזקת רכב או להשתמש בו לשם פרנסה (ראו דב"ע/42-0, זבולון צאלאקשווילי נ' המוסד, פד"ע יז 323).ב

כך, בפס"ד קופרמן נ' המוסד (דב"ע מו/ 46-0 לא פורסם) עמד בית הדין הארצי על טעמם של החוק ושל תקנות הבטחת הכנסה בשלילת הגימלה מבעל רכב:

"ההוצאות הכרוכות בהחזקת רכב הן כה גבוהות שיש לראות בעל רכב כמי שיש לו הכנסה מנכס ו"נכס" פירושו גם "טובת הנאה" ראויה או מוחזקת בלשון סעיף 9(ג) לחוק".ו
4. ראיות שנשמעו בדיון:

התובעת נחקרה על ידי חוקר מטעם המוסד לביטוח לאומי בתאריך 30.9.03. באותו יום מצא החוקר את X יושן בביתה של התובעת, בשעות מוקדמות של הבוקר, כאשר הרכב חונה ליד הבית.נ
התובעת אמרה בהודעה שנגבתה על ידי החוקר (נ/2) שאין לה רכב בבעלותה, אך היא נוהגת בכל מיני רכבים "פיאט אונו, סובארו של חברים... אני משתמשת ברכב לסידורים ונסיעות שלי, להגיע לביטוח לאומי גם".ב

כאשר נשאלה התובעת לגבי השימוש ברכב, היא ענתה כי היא עושה שימוש בו, ונרשם ב-נ/2:
"כמעט כל יום אני משתמשת ברכב הזה, מתי שאני צריכה אוטו אני לוקחת כל אוטו".ו

גרסתה של התובעת בבית הדין היתה שונה, והצהירה כי היא נסעה ברכב סה"כ פעם או פעמיים, ולא באופן קבוע.נ

כאשר נשאלה התובעת בחקירתה הנגדית אמרה:

"אני לא זוכרת כמה פעמים השתמשתי ברכב, יכול להיות פעם אחת, פעמיים. זה בגלל שהיתי בהריון והייתי חייבת לקחת את הבת שלי לגן שנמצא רחוק" וכן: "זה שעליתי לרכב זה לא סוף העולם. אני יכולה לנהוג, לפי החוק של המל"ל מותר לי לנהוג אך לא באופן קבוע, אחת לחודש, אחת לשבועיים, לא באופן קבוע" (ע' 2,3 לפרוטוקול הדיון).ב

מר X גם העיד בבית הדין, הסביר את נסיבות רכישת הרכב על ידו, כאשר הוא היה בבית סוהר והרישום על שם אחותה של התובעת. באשר לשימוש ברכב על ידי התובעת, הצהיר X:

"גרושתי נוהגת ברכב מדי פעם, אני לא מסוגל להיות בלי רכב. אם אני במקרה בא לבקר אותם וצריכים להביא את הילדה מהגן אני נותן את הרכב. אני לא נמצא באזור כל הזמן כמעט, אני בא בשעות מאוחרות" (ע' 4 לפרוטוקול).ו
5. מסקנות העולות מהראיות לגבי בעלות/שימוש ברכב על ידי התובעת:

גרסת התובעת לא היתה עקבית, ולא ברור מעדותה באיזה תדירות היא נהגה ברכב, או ברכבים אחרים, האם פעם-פעמיים סך הכל, האם פעם בחודש או פעם בשבועיים, או האם כל פעם שהיא זקוקה, כפי שעולה מאמירותיה בהודעה לחוקר.נ

גם בנקודה שולית נתגלו דברי לא אמת בגרסת התובעת: כאשר נשאלה אם הגיעה לבית הדין ביחד עם גרושה X, היא ענתה:

"אני חשבתי שהוא הגיע מעפולה ולמזלי הוא היה בנצרת עילית, לא הגענו ביחד" (ע' 3 לפרוטוקול).ב

אולם, X, שלא שמע את עדות התובעת, הצהיר:

"אני העליתי את גרושתי והילדים איתי ברכב, לנצרת עילית... אנחנו יצאנו מעפולה כולנו ביחד". (ע' 5 לפרוטוקול).ו

סתירה זו, ואלה שציינו באשר לשימוש ברכב, מטילות ספק באמינות גרסת התובעת. לכן, אנו מעדיפים את הגרסה הראשונית של התובעת בהודעתה בפני חוקר המוסד, על פיה היא משתמשת ברכב, או ברכבים אחרים, לכל צרכיה.נ

שימוש ברכב מהווה "טובת הנאה" למי שמשתמש בו ולפי סעיף 9 א' (ב) לחוק הבטחת הכנסה, חלה חזקה כי מופקת ממנו הכנסה חודשית שסכומה אינו נמוך מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לתובעת.ב

לאור זאת, החלטת הנתבע לדחות את התביעה להבטחת הכנסה של התובעת בדין יסודה.ו

6. בהתאם לאמור לעיל, אנו דוחים את תביעתה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה בגין התקופה הרלוונטית להכרעה.
אין צו להוצאות.

7. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון